Güncel Haberler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 14, 2010 @ No Comments

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2010-2011 GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlar ve kontenjanlar Ek-1’de verilmiştir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru 09-20 Ağustos 2010 Saat 09:00-16:30 Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 18 no’lu salon
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 05 Temmuz 2010 Pazartesi
Mülakat 31 Ağustos-03 Eylül 2010
Kazananların İlanı 14 Eylül 2010
Kesin Kayıt 15-16-17-20-21 Eylül 2010 . Bu tarihler arasında “asıl” listede adı bulunan öğrencilerin kayıtları, “ Kesin Kayıt Randevu Çizelgesi ”nde belirtilen günlerde, 09:00-16:30 saatleri arasında Çukursaray-Fen Bilimleri Enstitüsü F 18 no’lu salonda yapılacaktır.
Ders Muafiyeti Başvuruları 15-22 Eylül 2010 tarihleri arasında, kayıt yapılan anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.
Yedek kaydı 22 Eylül 2010 (Yedek kontenjanları, 21 Eylül 2010 saat 18:00’da Enstitü panolarında ve web sayfasında ilan edilecektir.)

 BAŞVURULAR

Başvurular 09-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında aşağıdaki “Randevu Çizelgesi”ne göre yapılacaktır. Başvuru evrakı eksik olan öğrencinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Çizelge 1, ilk tercihlere göre düzenlenmiştir. Başvuru günlerine uymanız önemle rica olunur.

Çizelge 1. Başvuru Randevu Çizelgesi

BAŞVURU TARİHİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
09-10 Ağustos 2010 Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh. Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh.
11-12 Ağustos 2010 Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik
13 ve 16 Ağustos 2010 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, İstatistik, Kimya, Matematik Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik
17-18 Ağustos 2010 Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh. Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
19-20 Ağustos 2010 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru formu

FBE web sayfasından alacağınız başvuru formunu (1 sayfa) doldurunuz ve fotoğrafınızı yapıştırınız.

Başvuru formunda güncel e-posta adresinizi yazınız. Öğrenciliğiniz süresince iletişim bu adresten sağlanacaktır.

Yüksek lisans programlarına başvuranlar, en fazla 2, doktora programlarına başvuranlar ise tek tercih yapabilirler. İki tercih yapmışsanız, başvuru formundan bir fotokopi çekerek aslına ekleyiniz. (Her biri farklı Anabilim Dalı’na gönderileceğinden iki adet başvuru formu gerekmektedir.)

2. Diploma

Yüksek lisans başvurusu için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi, doktora başvurusu için yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır. Hangi lisans programından mezun olanların hangi yüksek lisans programına, hangi yüksek lisans programından mezun olanların hangi doktora programına başvurabileceğini gösteren liste Ek-1’de verilmiştir.

Ek-1’deki koşulları sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanlar için, YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi gerekmektedir. YÖK’ten alınmış diploma eşdeğerlik belgesi olmayanların başvuruları alınmayacaktır.

3. Transkript

Transkriptin aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır.

Yüksek lisansa başvurabilmek için istenilen en az lisans not ortalamasının, doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az yüksek lisans not ortalamasının sağlanması gerekmektedir. Bu ortalamaları anabilim dallarına göre düzenlenmiş olarak Ek-1’de bulabilirsiniz.

İstenilen en az not ortalamasını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

4. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi ya da eşdeğer belgeler

ALES belgesi aslı ve fotokopisi bulundurulacak, aslı ile fotokopisi karşılaştırılacak, aslı iade edilecek, fotokopisi alınacaktır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için istenilen en az ALES (sayısal) puanlarını, anabilim dallarına göre düzenlenmiş olarak Ek-1’de bulabilirsiniz.

ALES belgesi ile eşdeğer belgelerin geçerlilik süresi 3 yıldır.

a) Yüksek lisans eğitimine Enstitümüzde ya da başka bir yükseköğretim kurumunda başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başvuranların,

b) Yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra kayıtlarının silinmesi nedeniyle eğitime en fazla bir yarıyıl ara verenlerin,

c) veya bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden başka bir programa başvuran adayların önceki ALES belgeleri geçerlidir. Ancak en az ALES (sayısal) puan koşulunu sağlamaları gereklidir.

· ALES belgesine eşdeğer belgeler ve karşılıkları aşağıda belirtilmektedir.

ALES (SAYISAL) GRE (SAYISAL PUAN) GMAT
55 610 450
70 685 500

· İstenilen en az ALES puanını sağlayamayanların başvuruları alınmayacaktır.

5. Fotoğraf

· 1 adet fotoğraf, başvuru sırasında giriş belgesine yapıştırılacaktır.

6. Yabancı Dil Belgesi

Doktora başvurularında;

· Üniversite Senatosu’nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge 2’de belirtilmiştir.

· Doktora başvurularında YTÜ yabancı dil sınavı geçerli değildir.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Yüksek lisans başvurularında;

· Üniversite Senatosu’nca geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve gerekli olan taban puanları Çizelge 2’de belirtilmiştir.

· Yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan adaylar 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü yabancı dil yeterlik sınavına girebilirler. YTÜ yabancı dil yeterlilik sınavından 60 ve üstü puan alan adaylar, yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olurlar. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vereceği sınav sonuç belgesinin başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

· Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

Çizelge 2. Yüksek lisans ve doktora başvurularında, geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve istenilen taban puanları

Kısaltma Yabancı Dil Sınav Adı Yüksek Lisans Taban Puanı Doktora Taban Puanı
YTÜ YTÜ Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 60 -
ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 50 (Fen Bilimleri Alanı) 55 (Fen Bilimleri Alanı)
KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 50 55
TOEFL-IBT Test of English as a Foreign Language-Internet Based 50 55
TOEFL-CBT Test of English as a Foreign Language-Computer Based 130 134
TOEFL-PBT Test of English as a Foreign Language-Paper Based 450 453
IELTS International English Language Testing Systems 5.0 5.5

YTÜ YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

Yukarıda belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden herhangi birine sahip olmayan Yüksek Lisans adayları için Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)nce 05 Temmuz 2010 Pazartesi günü yabancı dil sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavının yapılacağı sınav salonu ile ilgili bilgilere Yabancı Diller Yüksekokulu’nun internet sayfasından (http://www.ybd.yildiz.edu.tr) ulaşabilirsiniz. İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden yapılan bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar.

Başvurular YTÜ-Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)’ne yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)’nden alınabilir.

Bu sınavda 60’ın altında not alan öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır.

MÜLAKAT

Başvuruları kabul edilen, geçerli yabancı dil belgesi olan bütün adaylar 31 Ağustos-03 Eylül 2010 tarihleri arasında mülakata alınacaktır. Mülakat günleri, saatleri ve yerleri programlara göre belirlenmiştir. Programların mülakat günleri, saatleri ve yerleri Enstitümüz web sayfasından öğrenilebilir.

Mülakata katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.50 * ALES puanı + 0.20 * lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

Doktora programlarına öğrenci kabulü, ALES puanı, yüksek lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Adayların sıralamaya esas başarı notu;

(0.50 * ALES puanı + 0.20 * yüksek lisans ağırlıklı not ortalaması + 0.30 * mülakat notu)

formülüyle hesaplanır. Başarı notlarına göre, adaylar sıralanarak kontenjan doluncaya kadar programlara yerleştirilir. Ancak bir adayın sıralamada yer alabilmesi için başarı notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir. Başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

KESİN KAYIT

“YÖK Yürütme Kurulu”nun 15/07/2005 tarihli kararı uyarınca aynı anda iki lisansüstü programda öğrenim görülmesi yasaklanmıştır. Kayıt hakkını kazanan adaylardan, kesin kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kesin kayıt 15-16-17-20-21 Eylül 2010 tarihleri arasında, aşağıdaki “Randevu Çizelgesi”ne göre yapılacaktır. Kayıt günlerine uymanız önemle rica olunur. Yedek kayıt tarihi bütün programlar için 22 Eylül 2010’dur.

KESİN KAYIT TARİHİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
15 Eylül 2010 Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh., Harita Müh., İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Matematik Müh.,
16 Eylül 2010 Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Kontrol ve Otomasyon Müh., Fizik,
17 Eylül 2010 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Biyoloji, İstatistik, Kimya, Matematik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Müh., Kimya, Matematik,
20 Eylül 2010 Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Müh., Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
21 Eylül 2010 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt işlemleri sırasında aşağıda belirtilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

1. Diploma aslı ve 2 adet fotokopisi

Diploma aslı gereklidir ve kesin kayıtta alınır. Eğitim süresi sonuna kadar öğrenciye diplomasının aslı verilmemektedir. Askerlik tecil işlemleri için Askerlik Daire Başkanlıkları’nca diplomanın aslı ve noter onaylı bir örneği istenmektedir. Bu veya başka nedenlerle kesin kayıt işlemlerini izleyen günlerde, diplomanın aslına gereksinim duyulabileceği dikkate alınarak, noter onaylı kopyalarının diploma sahibinde bulundurulması gerekmektedir.

2. Transkriptin (not belgesi) aslı

3. ALES belgesinin aslı

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (üzerinde TC kimlik numarası yoksa, TC kimlik numarasını gösterir belge)

5. 2 adet fotoğraf (fotoğrafların arkasına ad, soyad, program adı yazılmalıdır)

6. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı öğrenci katkı payı makbuzunun aslı (Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık alınmaktadır). Kaydınızın yapılabilmesi için, 15-16-17-20-21 Eylül 2010 tarihleri arasında (yedek listeden kaydı yapılan öğrencilerin ise 22 Eylül 2010 tarihinde), Türkiye genelinde, İş Bankası şubelerinden, adınızı, soyadınızı ve kayıt olacağınız programın adını belirterek, Yıldız Teknik Üniversitesi İş Bankası Şubesinin 1199 3084382 no’lu hesabına, öğrenci katkı payını ödemeniz gerekmektedir. Ödenecek miktar, kayıt haftasında http://www.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Yedek adayların kesin kayıtları 22 Eylül 2010 günü yapılacaktır. Yedek adayların 22 Eylül 2010 günü saat 09:00’dan itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bulunmaları gerekmektedir. 09:00-09:30 saatlerinde bütün programların 1. yedek adaylarının kesin kaydı yapılacak, bu öğrenciler bu saat diliminde kesin kayıt yaptırmazlarsa haklarını yitireceklerdir. 09:30-10:00 saatlerinde 2. yedek sırasındaki adayların kesin kayıtları yapılacak, kontenjanlar doluncaya kadar yarımşar saatlik aralıklarla bu işleme devam edilecektir.

2010-2011 GÜZ YARIYILI DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin 2010-2011 Güz yarıyılı ders kayıtları, 17-24 Eylül 2010 tarihleri arasında, kayıt yaptırdığınız anabilim dalı başkanlığınca yapılacaktır. Bu tarihler arasında, derse yazılma işlemini GSIS programından ders seçerek gerçekleştirmelisiniz. Seçilen derslerin bir çıktısı alınarak danışman onayından sonra anabilim dalı başkanlığına teslim edilmelidir. Ders alma işlemleri GSIS programında gerçekleştirilmediği durumda, anılan dönem için öğrenci ders almamış sayılacak, yönetmeliğin 19. maddesi uygulanacak ve kayıt silme işlemi gerçekleştirilecektir.

DERS MUAFİYETİ İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ders muafiyeti isteğinde bulunacak öğrencilerin, 17-23 Eylül 2010 tarihleri arasında kayıt oldukları ilgili anabilim dalı başkanlığına bir dilekçe, onaylı not durum belgesi ve onaylı ders içerikleri ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ASKERLİK SEVK TEHİRİ YAPTIRMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER

Askerlik sevk tehiri öğrenci başvurusu olmadan, Enstitümüzce yapılmamaktadır. Sevk tehiri yaptırmak isteyen kayıtlı öğrenciler aşağıdaki belgeler ile 27 Eylül – 22 Ekim 2010 tarihleri arasında Enstitümüze başvurmalıdırlar.

Askerlik Durum Belgesi

· Bu belgeyi almak için bağlı bulunduğunuz Askerlik Şubesinden askerlik kararı aldırmanız gerekmektedir. Karar aldırmak için gerekli bilgi ve belgelere, http://www.msb.gov.tr adresinden, askere alma başlığı altında ulaşabilirsiniz. Karar alma işlemi sonunda “Askerlik Durum Belgesi” tarafınıza verilecektir.

Askerlik Sevk Tehir Dilekçesi

· Dilekçe örneğini, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasından alabilirsiniz.

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 20 60 2,7 Bilgisayar Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Endüstri Müh., Matematik Müh., Yazılım Müh., Kontrol Müh., Sistem Müh.
Doktora   4 60 3.0 Bilgisayar Mühendisliği
Biyoloji Biyoloji Yüksek Lisans Tezli 4 55 2.3 Kimya, Eczacılık, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veterinerlik, Tıbbi Biyoloji, Ziraat Fakültelerinin Bitki ve Hayvan Islahı ile ilgili Lisans Prog.
Biyomühendislik Biyomühendislik Yüksek Lisans Tezli 4 55 2.3 Kimya Müh., Organik Kimya, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji
Doktora   8 55 2.7 Biyomühendislik, Mikrobiyoloji, Eczacılık, Biyokimya, Yardımcı Üreme Teknolojisi, Fizik Müh., Malzeme Müh., Biyoteknoloji
Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 10 55 2,3 Çevre Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Meteoroloji Müh., Su Ürünleri Müh., Biyoloji,
Doktora   5 55 2.7 Çevre Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yüksek Lisans Tezli 10 65 2.5 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh.
Doktora   2 70 2.7 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh., Elektrik Tesisleri, Elektrik Mak. ve Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Tezli 10 65 2.5 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Kontrol Müh., Mekatronik Müh.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektronik Yüksek Lisans Tezli 20 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Mikroelektronik Müh., Telekominikasyon Müh. Biyomedikal Müh., Elektrik Müh.
Doktora   5 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektrik Müh.
Haberleşme Yüksek Lisans Tezli 50 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Mikroelektronik Müh., Telekominikasyon Müh. Biyomedikal Müh., .,
Doktora   10 55 2.7 Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektronik Müh., Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh.
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 20 65 2.8 Endüstri Müh., Bilgisayar Müh., Matematik Müh., Sistem Müh., Makine Müh., Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
*Doktora   3 65 3.0 Endüstri Müh., Sistem Müh., Bilgisayar Müh., Makine Müh./İmal U
Sistem Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 15 65 2.8 Endüstri Müh., Matematik Müh., Makine Müh., Sistem Müh., Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh.
İş Güvenliği Yüksek Lisans (2.Öğretim-Tezsiz) 30 55 2.3 Herhangi bir mühendislik diplomasına sahip olanlar
Fizik Fizik *Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.3 Fizik, Fizik Müh., Fizik Öğretmenliği
Doktora   8 55 2.7 Fizik, Fizik Müh.
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 10 60 2.5 Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Gemi Makine İşletme Müh., Makine Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh., Deniz Harp Okulu (Makine Müh., Gemi İnş.Müh., Endüstri Müh.)
Doktora   2 60 2.7 Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Gemi Makine İşletme Müh., Makine Müh., Uçak Müh., Endüstri Müh.
Harita Mühendisliği Geomatik Yüksek Lisans Tezli 20 60 2.4 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh.
Doktora   3 60 2.7 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh.
Uzaktan Algılama ve CBS *Yüksek Lisans Tezli 20 60 2.4 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Matematik Müh., Elektronik Müh., Mimarlık, Ziraat Müh., Kamu Yönetimi, İnşaat Müh., Jeofizik Müh., Orman Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Hidrojeoloji, Coğrafya
Doktora   3 60 2.7 Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Matematik Müh., Elektronik Müh., Mimarlık, Ziraat Müh., Kamu Yönetimi, İnşaat Müh., Jeofizik Müh., Orman Müh., Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Hidrojeoloji, Coğrafya
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Yüksek Lisans (2.Öğretim-Tezsiz) 30 60 2.3 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., İnşaat Müh., Ziraat Müh., Endüstri Müh., Makine Müh., Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İktisat, İşletme, Maliye, Hukuk Bölümleri.
İnşaat Mühendisliği Yapı Yüksek Lisans Tezli 15 65 2,7 İnşaat Müh.
Doktora   7 65 3.0 İnşaat Müh.
Hidrolik Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.4 İnşaat Müh.
Doktora   1 55 2.7 İnşaat Müh.
Geoteknik **Yüksek Lisans Tezli 16 55 2.5 İnşaat Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh.
Doktora   2 55 2.8 İnşaat Müh./Geoteknik
Kıyı ve Liman Mühendisliği Yüksek Lisans **Tezli 10 55 2.4 İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeofizik Müh., Jeoloji Müh.
Doktora   2 55 2.7 İnşaat Müh.
Mekanik Yüksek Lisans Tezli 6 55 2.5 İnşaat Müh., Matematik Müh., Makine Müh.
Doktora   1 55 3.5 İnşaat Müh., Matematik Müh.,
Ulaştırma Yüksek Lisans Tezli 6 65 2.3 İnşaat Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Çevre Müh., İşletme, Endüstri Müh.
Yapı İşletmesi Yüksek Lisans (2.Öğretim-Tezsiz) 72 55 2.3 Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri, İşletme, Şehir ve Bölge Planlama
İstatistik İstatistik Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.5 İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Matematik, matematik Müh., İşletme Müh., Çevre Müh., Endüstri Müh.
Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği *Yüksek Lisans Tezli 20 55 2,5 Kimya Müh., Kimya ve Biyoloji Müh., Biyomühendislik, Çevre Müh., Endüstri Müh., Enerji Müh., Gıda Müh., Makine Müh., Malzeme Müh., Metalürji Müh., Petrol Müh., Polimer Müh., Proses ve Enerji Müh.
  Doktora   3 55 3,0 Kimya Müh., Kimya ve Biyoloji Müh., Biyomühendislik, Çevre Müh., Endüstri Müh., Enerji Müh., Gıda Müh., Makine Müh., Malzeme Müh., Metalürji Müh., Petrol Müh., Polimer Müh., Proses ve Enerji Müh.
Kimya Anorganik Kimya Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Kimya, Kimya Müh., Eğitim Fakültesi Kimya
Doktora   5 55 2.7 Kimya, Kimya Müh., Seramik Müh.
Analitik Kimya Yüksek Lisans Tezli 4 55 2.3 Kimya, Kimya Müh
Doktora   1 55 2.7 Kimya, Kimya Müh
Fizikokimya Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.3 Kimya, Kimya Müh
Doktora   5 55 2.7 Kimya, Kimya Müh
Organik Kimya Yüksek Lisans Tezli 7 55 2.3 Kimya, Kimya Müh.,
Doktora   2 55 2.7 Kimya, Kimya Müh.,
Biyokimya Yüksek Lisans Tezli 2 55 2.3 Kimya, Kimya Müh., Biyoloji
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği   Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.7 Elektrik Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Elektronik Müh., Elektronik ve Hab. Müh., Mekatronik Müh., Bilgisayar Müh., Makine Müh., Uçak ve Uzay Müh., Kontrol Müh., Matematik Müh., Matematik, Yazılım Müh., Biyomedikal Müh.
Makine Mühendisliği Isı Proses Yüksek Lisans Tezli 5 55 2.6 Makine Müh., Uçak Müh., Kimya Müh., Gemi Makinaları Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.,
Doktora   2 70 2,8 Makine Müh., Uçak Müh., Kimya Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Makineleri Müh.,
Enerji Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.6 Makine Müh., Gemi İnşaatı Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh., Otomotiv Müh.
Doktora   4 55 2.7 Makine Müh., Uçak Müh., Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh., Gemi Mak. Müh., Gemi İnş. Müh., Otomotiv Müh.
Konstrüksiyon Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.6 Makine Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh., Uçak Müh.
Doktora   1 60 2.8 Makine Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh., Uçak Müh.
İmal Usulleri Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.6 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh., Uçak Müh.
Doktora   2 60 2.8 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Gemi İnşaatı Müh., Uçak Müh.
Makine Teo. ve Kont. Yüksek Lisans Tezli 15 60 2.6 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh. Mekatronik Müh., Kontrol Müh., Elektrik Müh., Elektronik Müh.
Doktora   6 65 2.8 Makine Müh., Endüstri Müh., Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh., Uçak Müh. Mekatronik Müh., Kontrol Müh., Elektrik Müh., Elektronik Müh.
Matematik Matematik Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.5 Matematik, Matematik Müh., İstatistik, Eğitim Fak.-Matematik İlköğretim ve Ortaöğretim Öğretmenliği Bölümü, Matematik-Bilgisayar
Doktora   6 55 2.7 Matematik, Matematik Müh., İstatistik
Matematik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.4 Matematik Müh., Matematik, Biyomühendislik, Elektrik Müh., Fizik Müh., Fizik, Elek.ve Hab.Müh., Endüstri Müh., Bilgisayar Müh., Nükleer Müh.,Uygulamalı Mat.ve Bilgisayar
Doktora   8 60 3.0 Matematik Müh., Matematik Yüksek Lisans (Matematik lisans mezunları), Fizik Yüksek Lisans (Fizik lisans mezunları)
Metalürji ve Mal. Müh. Malzeme Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.3 Metalürji ve Malzeme Müh., Metalürji Müh., Malzeme Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Uçak ve Havacılık Müh., Gemi İnşaatı Müh., Fizik Müh.
Doktora   5 60 2.7 Metalürji ve Malzeme Müh., Metalürji Müh., Malzeme Müh., Makine Müh., Endüstri Müh., Uçak ve Havacılık Müh., Gemi İnşaatı Müh., Fizik Müh.
Üretim Yüksek Lisans Tezli 6 55 2.3 Tüm Mühendislik Dalları
Doktora   1 60 2.7 Üretim ya da Malzeme programlarında yüksek lisans eğitimi veren program mezunları
Mimarlık Yapı Yüksek Lisans Tezli 14 60 2,5 Mimarlık
Doktora   5 65 3.0 Mimarlık
Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Tezli 7 55 2.3 Mimarlık, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Endüstri Tasarımı, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı, Müzecilik, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Antropoloji, Sosyoloji
Doktora   3 55 2.7 Mimarlık, Mimarlık (Mimarlık Tarihi), Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Endüstri Tasarımı, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı, Müzecilik, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiyat Araştırmaları Ens., Antropoloji, Sosyoloji. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.3 Mimarlık
  1. Öğretim Tezsiz 1 55 2.3 Mimarlık
Doktora   2 55 2.7 Mimarlık
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.3 Mimarlık
Doktora   3 55 2.7 Mimarlık
Yapı Fiziği Yüksek Lisans Tezli 12 55 2.3 Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
Doktora   2 55 2.7 Mimarlık
Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Tezli 9 55 2.3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
Rölöve ve Restorasyon Yüksek Lisans Tezli 15 55 2.3 Mimarlık
Doktora   3 55 2.7 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kimya, Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Müh., Sanat ve Tasarım-Ana Sanat Dalı
Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Tezli 6 55 2.3 Mimarlık, Endüstri Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İç Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Doktora   5 55 2.7 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, İstatistik, Siyaset Çalışmaları, Gayrimenkul Geliştirme, Disiplinlerarası Programlar, Tüm yüksek lisans programları
Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tas. Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Hukuk, Kamu Yönetimi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Sosyal Antropoloji, İstatistik, Siyaset Çalışmaları, Gayrimenkul Geliştirme, Disiplinlerarası Programlar, Tüm lisans programları
Kentsel Dönüşüm ve Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3
Kentsel Koruma ve Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3
Peyzaj Planlama Yüksek Lisans Tezli 10 55 2.3 Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Orman Mühendisliği

NOT: * Farklı lisans/yüksek lisans programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanır.

** Kıyı ve Liman Mühendisliği yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanır.

** Geoteknik yüksek lisans programına, Jeoloji ve Jeofizik programlarından gelen öğrencilere 2 yarıyıl süreli “Bilimsel Hazırlık” programı uygulanır.


Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Başvuru Koşulları ve Kontenjanlar İçin Tıklayınız

 

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor