Güncel Haberler

Yalova Ünv. Sosyal Bil. Ens. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ocak 10, 2011 @ No Comments

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans program ilanı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Adayların 3 OCAK – 14 OCAK 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgilenenlere duyurulur.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2010-2011 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans program ilanı Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır. Adayların 3 OCAK – 14 OCAK 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgilenenlere duyurulur. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ANABİLİM DALI / PROGRAMI TEZSİZ (İKİNCİ ÖĞRETİM) YÜKSEK LİSANS * Ales Puan Türü
Kontenjan
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
1 *İşletme Tezsiz Yüksek Lisans 75   SÖZ SAY EA
2 *İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans 75   SÖZ SAY EA
3 *Sosyal Hizmet Tezsiz Yüksek Lisans 30   SÖZ SAY EA
4 *Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans 30   SÖZ SAY EA
         

BAŞVURULARDA ARANACAK ŞARTLAR * Lisans mezunu olmak. Son üç yılda yapılmış olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na ( ALES ) girmiş ve bu sınavdan en az 55 puan almış olmak. Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 55.20 veya dörtlük sistemde en az. 2.08 ve eşdeğeri olması gerekir. . LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER 1. Müracaat etmek istediği programı belirten dilekçe (Enstitüde matbu form olarak bulunmaktadır), 2. 2 adet vesikalık fotoğraf (ilgili mevzuata uygun olmalı), 3. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, 4. Lisans diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi, 5. Lisans not dökümünün (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi, 6. T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının onaylı fotokopisi, 7. Vakıflar Bankası Yalova Şubesi (00158007295611252) numaralı Yalova Üniversitesi hesabına 50-TL müracaat ücretini yatırdığına dair banka dekontu. Başvuru ücreti yatırılırken T.C. kimlik No ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ücreti olduğu belirtilmelidir (müracaat ücreti hiçbir şekilde iade edilmez). DEĞERLENDİRME Adayların değerlendirmesi yapılırken ALES puanının %50’si, Lisans Mezuniyet Notunun %20’si, Yabancı Dil puanının %10’u (Yabancı dil puanı olmayan veya Yalova Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil sınavına girmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir) ve mülakat notunun %20’si esas alınacaktır. Puanların eşit olması durumunda lisans mezuniyet notu yüksek olan adayın müracaatı kabul edilecektir. Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

  Etki derecesi
ALES Puanı (Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel) %50
Lisans Diploma Notu %20
KPDS, ÜDS veya Diğer Yabancı Dil Puanı %10
Bilim Sınavı/Mülakat * %20

* Mülakat/Bilim Sınavı’na katılmak zorunludur. * 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üstü geçerlidir. 60’ın altında puan alan adayların başvuruları kabul edilmez. AÇIKLAMALAR · ÜDS ve KPDS veya eşdeğer sınavlardan puan alanlar, aşağıda belirtilen yabancı dil sınavından muaftırlar. Bu sınavlardan puan aldığını belgeleyemeyenler, Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nce yapılacak sınava girmelidirler. · Farklı lisans programlarından gelen adaylara, anabilim dalının gerekli görmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanabilecektir. · Müracaatlar Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne şahsen yapılacaktır. · Adaylar ayrı ayrı işlem yapmak üzere birden fazla programa başvurabilir. Birden fazla programa başvuru yapan adaylar sadece bir programa kesin kayıt yaptırabilir. · Adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadırlar. · Müracaatta istenilen belgelerin asıllarının ve fotokopilerinin birlikte getirilmesi şartıyla Enstitümüzde “aslı gibidir” onayı yapılır ve aslı gibidir onaylı fotokopileri ile müracaat kabul edilir. KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER 1. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı sonuç belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, 2. 5 adet vesikalık fotoğraf (ilgili mevzuata uygun olmalı), 3. Lisans diplomasının aslı, 4. Lisans not durum belgesinin (Transkript) aslı, 5. ÜDS ve KPDS veya eşdeğer sınav belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, 6. T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının onaylı fotokopisi, 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı, 8. Öğrenci katkı payı ve öğrenim giderlerinin yatırıldığına dair banka dekontu. BAŞVURU TARİH VE YERLERİ

  YÜKSEK LİSANS
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Müracaat Tarihi 3 OCAK – 14 OCAK 2011 Süleymanbey Mh. Tükenmez Sk. İDO Yenikapı İskelesi Karşısı (Hukuk Fakültesi binası 3. kat) 77100 Yalova
Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Yeri 18 OCAK 2011 SALI günü, Saat: 14.00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu Derslikleri
Mülakat Tarihi ve Yeri 20 OCAK 2011 PERŞEMBE günü saat: 10.00 Süleymanbey Mh. Tükenmez Sk. İDO Yenikapı İskelesi Karşısı (Hukuk Fakültesi binası 3. kat) 77100 Yalova
Kazananların İlanı 24 OCAK 2011 PAZARTESİ
Kesin Kayıt Tarihleri 25 OCAK – 2 ŞUBAT 2011
Yedek kayıt tarihi 3 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE
Derse Yazılma 31 OCAK – 4 ŞUBAT 2011
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 07 ŞUBAT 2010 PAZARTESİ

ADRES : Süleymanbey Mh. Tükenmez Sk. İDO Yenikapı İskelesi Karşısı (Hukuk Fakültesi binası 3. kat) 77100 Yalova Tel : (0226) 811 26 47 Faks : (0226) 811 26 28 e-post : sbe@yalova.edu.tr

ADRES : Süleymanbey Mh. Tükenmez Sk. İDO Yenikapı İskelesi Karşısı (Hukuk Fakültesi binası 3. kat) 77100 Yalova

Tel : (0226) 811 26 47

Faks : (0226) 811 26 28

e-post : sbe@yalova.edu.tr

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor