Güncel Haberler

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Haziran 23, 2010 @ No Comments

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında aşağıda belirtilen programlardaki Anabilim ve Bilim Dallarına Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve (İ.Ö)Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri alınacaktır.
ENSTİTÜSÜ/PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA AÇIKLAMA ALES PUAN TÜRÜ
KONTENJAN AÇIKLAMA KONTENJAN
LİSANS MEZUNU Y.L. MEZUNU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoloji 26 – 10 SAY
-Genel Biyoloji 5 – 2
-Moleküler Biyoloji 4 – 1
-Zooloji 5 – 1
-Botanik 10 – 6
-Hidrobiyoloji 2 – –
Fizik 8 2 3 SAY
-Nükleer Fizik 1 – –
-Katıhal Fiziği 2 1 2
-Yüksek Enerji Fiziği 2 – 1
-Atom ve Molekül Fiziği 2 1 –
-Genel Fizik 1 – –
Kimya 2 – 2 SAY
-Analitik Kimya 2 – 2
Matematik 4 2 3 SAY
-Geometri 1 – 1
-Analiz ve Fonk. Teorisi 3 2 1
-Uygulamalı Matematik – – 1
Çevre Mühendisliği 15 (1) – 3 (2) SAY
Çevre Mühendisliği (Tezsiz-İ.Ö.) 10 (*) – –
Elektronik Mühendisliği 4 – – SAY
Endüstri Mühendisliği 15 4 6 (3) SAY
Makine Mühendisliği 36+1 (YU) – 21 SAY
-Enerji 3+1 (YU) – 2
-Konstrüsiyon ve İmalat 10 – 6
-Mekanik 4 – 1
-Makine Teorisi ve Dinamiği 7 – 3
-Termodinamik 12 – 9
Mimarlık 2 – – SAY
-Yapı Bilgisi 2 (4) – –
Mimarlık (Tezsiz-İ.Ö.) 4 (4) – – SAY
-Bina Bilgisi 1 – –
-Yapı Bilgisi 3 – –
Otomotiv Mühendisliği 8 (*) – –
-Taşıt Tasarımı 4 – –
-Taşıt Tahrik ve Güç Sistemleri 2 – –
-Taşıt Dinamiği ve Kontrol 2 – –
Tekstil Mühendisliği 10 – 10 SAY
-Tekstil Teknolojisi 7 – 8
-Tekstil Bilimleri 3 – 2
Bahçe Bitkileri 16 – 6 SAY
Bitki Koruma 10 – – SAY
-Fitopatoloji 4 – –
-Entomoloji 6 – –
Gıda Mühendisliği 8 1 3 SAY
Tarım Ekonomisi 7 – 3 SAY
-Tarım İşletmeciliği 5 3
-Tarım Politikası 2 –
Tarla Bitkileri 15 – 9 SAY
Toprak 4 – 3 SAY
Zootekni 7 – 1 SAY
-Hayvan Yetiştirme 4 – –
-Yemler ve Hayvan Besleme 3 – 1
(YU) Yabancı Uyruklu
(*) YÖK’ten onay geldiği takdirde.
AÇIKLAMA:
(1) Çevre Mühendisliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloj, Kimya Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(2) Çevre Mühendisliği doktora programına alınacak öğrencilerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloj, Kimya Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(3) Endüstri Mühendisliği doktora programına alınacak öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Lisans/Lisansüstü derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(4) Mimarlık Yüksek Lisans programına alınacak öğrencilerin Mimarlık Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(YU) Yabancı Uyruklu
(*) YÖK’ten onay geldiği takdirde.
AÇIKLAMA:
(1) Çevre Mühendisliği yüksek lisans programına alınacak öğrencilerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloj, Kimya Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(2) Çevre Mühendisliği doktora programına alınacak öğrencilerin Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Biyoloj, Kimya Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
(3) Endüstri Mühendisliği doktora programına alınacak öğrencilerin Endüstri Mühendisliği Lisans/Lisansüstü derecesine
sahip olanlar başvurabilir.
(4) Mimarlık Yüksek Lisans programına alınacak öğrencilerin Mimarlık Lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1. Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programı için müracaat edenlerden Yüksek Lisans veya Tıpta Uzmanlık Belgesi. (Yurtdışındaki Üniversitelerden mezun olan öğrenciler için ile Yabancı Uyruklu öğrenciler için YÖK’den alınan Denklik Belgesi.)
a-Fen Bilimleri Enstitüsü; Yüksek Lisans programı için müracaat edenlerden Lisans, Doktora programına Lisans kontenjanı için müracaat edenlerden Lisans, Yüksek Lisans kontenjanı için müracaat edenlerden Yüksek Lisans Belgesi. (Yabancı Uyruklu öğrenciler için YÖK’den alınan Denklik Belgesi.)
2. Dilekçe; İlgili Enstitü Müdürlüğünün web sitesinden temin edilecek form dilekçe.
3. İzin Belgesi; 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı oldukları kurum amirinden alınacak Doktora/Yüksek Lisans yapmasında sakınca olmadığına ve lisansüstü derslerini takip ettiği günler resmi izinli sayılacağına dair belge.
4. Fotoğraf; İki (2) adet vesikalık fotoğraf.
5. Onaylı nüfus cüzdan örneği,
6. Dekont (2 nüsha); başvuru ücreti 100 YTL’nin Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Şubesi’ndeki TR96 0006 2000 6870 0006 2992 00 IBAN numaralı hesaba yatırıldığını gösteren dekont.
7. Transkript; Dersler ve notların dökümü ile mezuniyet başarı notunu gösteren onaylı belge.
8. ALES, TUS ve Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
Başvuru koşulları ve Değerlendirme Ağırlığı için istenen puanlar için aşağıdaki tabloya bakınız.
Ölçüt Başvuru Koşulu Değerlendirme Ağırlığı
Yüksek Lisans Doktora
TUS Puanı 50 (ilgili puan türünde) %50
ALES Puanı 55 (İlgili puan türünde) • 55 (ilgili puan türünde) • Lisans eğitimine dayalı Doktora başvurularında ALES puanının ilgili puan türünde en az 70 olması gerekmektedir. %50
Yabancı Dil Sınavı ÜDS?50 KPDS?50 UÜDS?50 ÜDS?55 KPDS?55 %15
• Sosyal Bilimler Enstitüsü Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı ile Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim: ÜDS/KPDS ve UÜDS?50 % 25
• Yabancı Diller Eğitimi yüksek lisans programına başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı notu en az 80 olması gerekmektedir. • Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; yüksek lisans programları için Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi, Doktora için; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden yabancı dil sınav sonucunun en az 55 olması ve Türkçe Yeterlik Belgesi getirmesi gerekmektedir. • Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. ( http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang.tr_TR/ )
Lisans/Y.Lisans Not Ortalaması • Diğer Programlar %15
• Konservatuvar Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans En az 100/70 – Sanatta Yeterlik En az 100/75) %25
• Yabancı Uyruklu Öğrenciler % 25
Mülakat Notu • Diğer programlar %20
• Konservatuvar Müzik ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı (Yüksek Lisans En az 100/70 – Sanatta Yeterlik En az 100/75) %50
• Yabancı Uyruklu Öğrenciler % 25
YÜKSEK LİSANS DOKTORA
TEZLİ YÜKSEK LİSANS (İ.Ö) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
BAŞVURU TARİHİ 15 – 30 Temmuz 2010
MÜLAKAT 09 Ağustos 2010 10 Ağustos 2010 10 Ağustos 2010
KESİN KAYIT TARİHİ 16 – 18 Ağustos 2010

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor