Güncel Haberler

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Ağustos 9, 2010 @ No Comments

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI VE KOŞULLARI

Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarına 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında sınavla öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE YERLERİ:

Sosyal Bilimler Enstitüsü: 16/08/2010–27 /08/2010

Sağlık Bilimleri Enstitüsü :16/08/2010–27 /08/2010

Fen Bilimleri Enstitüsü :23/08/2010-08/09/2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen başvurulacaktır. Posta ile yapılan başvuru evrakları işleme konulmayacaktır. Onaysız belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne http://fenbil.trakya.edu.tr/index.php internetsitesinde yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle yukarıda belirlenen tarihler arasında elektronik olarak’da başvuru yapılabilecektir. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvurusunu belirlenen tarihler arasında elektronik ortamdan yapan adaylar başvuru için gerekli belgeleri sınav saatine kadar anabilim dalı başkanlığına teslim etmek zorundadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Dilekçe ve Başvuru Formu (ilgili Enstitüden verilecektir),

2-Özgeçmiş,

3-Diploma (onaylı):Tezli yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların Lisans/Yüksek Lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı sureti (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.),

4-Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır.

5-Nüfus cüzdanı sureti (onaylı),

6-Askerlik durum belgesi (onaylı)

7-Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet,

8- ALES Sonuç Belgesi: Yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ den başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi (Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlilik Programlarına başvuran adaylar ve Türk asıllı yabancı uyruklu adayların kabulünde;ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz) (Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlar, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar ALES’den 55 veya Üniversiteler Arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir), doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’den başvurduğu programın puan türünden en az 70 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi(Yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlar, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar ALES’den 70 veya Üniversiteler Arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekir), adaylarSağlık Bilimleri Enstitüsü temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için ALES yerine, son üç yıl içinde alınmış TUS belgesi ile de başvurabilirler ve bu durumda temel tıp puanı (TUS temel tıp bilimleri testi I. bölümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı) 50 olmalı veya Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi mezunlarının ALES’in sayısal kısımdan en az 55 standart puana sahip olması gerekir. (Herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı ve başka bir lisansüstü programa ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış, yeniden başka bir programa başvuru yapacak adaylardan en fazla bir yarıyıl ara verenlerden, ALES standart puanı 55’ten aşağı olmamak koşuluyla ALES belgesi istenmez.),

9- Yabancı Dil Sonuç Belgesi: Doktora programına başvuracakların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak; 02 Haziran 2007 tarihinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ve bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardanyeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır,

10- Başvuru ücreti dekontu;

“Türkiye İş Bankası Trakya Üniversitesi Şubesi” Edirne

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için; 4986 no’lu hesabına 50,00YTL.

Sosyal Bilimler Enstitüsü için ; 304430-20737 no’lu hesabına 50.00TL.

Fen Bilimleri Enstitüsü için ; 1301 00 13849 no’lu hesabına 50.00TL. yatırılacaktır.

MÜLAKAT TARİHLERİ VE YERİ

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA

MÜLAKAT (Yazılı ve/veya Sözlü)

Fen Bilimleri Enstitüsü: 14 Eylül 2010 tarihinde saat: 10.00’da

Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yüksek Lisans 13 Eylül 2010 Pazartesi günü saat: 10:00’da

Doktora/Sanatta yeterlik 14 Eylül 2010 Salı günü saat 10.00’da,

Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 14-15 Eylül 2010 tarihlerinde saat: 10:00’da,

ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü; ALES puanının % 50’si, mülakat puanının % 40’ı (Müzik Ana Sanat Dalı ve Türk Asıllı Yabancı uyruklu adaylar için mülakat puanının % 90’ı), lisans/yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u dikkate alınır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının Yüksek Lisans programları için en az 65, Doktora programları için en az 70 olması gerekir ve en yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü :20-24 Eylül 2010

Sağlık Bilimleri Enstitüsü :20-24 Eylül 2010

Fen Bilimleri Enstitüsü :20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

NOT: -Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerine başvuracak adaylardan Lisans ve yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

Başka bir yükseköğretim kurumunun Lisansüstü programına kayıtlı ve Akademik kadrosunda bulunanların başvuruları Enstitülerimize kabul edilmez. Tespiti halinde ilişkileri kesilir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*)

ANABİLİM/BİLİM DALI (ANASANAT/SANAT DALI) YÜKSEKLİSANS DOKTORA LES PUAN TÜRÜ
T.C.Uyr: YAB Uyr. T.C.Uyr. YAB Uyr.
ARKEOLOJİ 5 1 - 1 Sözel
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 10 2 - 1 Sözel
EKONOMETRİ 7 1 - 1 Eşit Ağırlık
EĞİTİM BİLİMLERİ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eko. (Tezli) Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Eko. (Tezsiz) Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli) 12 5 4 - – - - – - 1 1 1 Sözel
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ Resim İş Eğitimi Müzik Eğitimi 3 10 1 2 - - 1 1 Sözel
İLKÖĞRETİM EĞİTİMİ Sınıf Öğretmenliği 6 1 - 1 Sözel
İktisat (Tezli) İktisat (Tezsiz İkinci Öğretim) 10 25 2 5 - - 1 1 Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık
İşletme (Tezli) İşletme (Tezsiz İkinci Öğretim) 15 30 2 2 12 - 2 1 Eşit Ağırlık Eşit Ağırlık
KAMU YÖNETİMİ 10 2 - 1 Sözel
MALİYE 5 2 - 1 Eşit Ağırlık
MÜZİK Piyano Yaylı Çalgılar 3 5 1 1 2 2 1 1 - -
SANAT TARİHİ 15 6     Sözel
TARİH Genel Türk Tarihi Yakınçağ Tarihi 6 6 2 2 4 – - 2 1 1 Sözel
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili Türk Edebiyatı 15 12 2 5 5 5 5 5 Sözel
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 15 3 13 2 Eşit Ağırlık
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İngiliz Dili Eğitimi Alman Dili Eğitimi 10 10 2 2 - - 1 1 Sözel

* Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmaz. Bunların yerine yedek listeden sırasıyla kayıt yapılır. Yedek listedenkayıt yaptırmaya hak kazananların kayıtları 27 Eylül 2010 tarihinde yapılacaktır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI T.C.UYRUKLU YABANCI UYRUKLU LES PUAN TÜRÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA
Fizik 18 (1) 3 (2) 1 1 Sayısal
Kimya 27 (3) 6 (4) 1 1 Sayısal
Biyoloji 15 (5) 10 (6) 1 1 Sayısal
Matematik 4 - 1 1 Sayısal
Mimarlık 10 4 7 (7) 3 (7) Sayısal
Bilgisayar Mühendisliği 20 10 2 2 Sayısal
Makine Mühendisliği 26 13 2 2 Sayısal
Fen Bilgisi Eğitimi 8 - 1 1 Sayısal

(1)Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında,

(2)Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında,

(3)Analitik Kimya, AnorganikKimya, Biyokimya,Fizikokimya, Organik Kimya alanlarında,

(4)Fizikokimya,Organik Kimya alanlarında,

(5)Sistematik Zooloji, Botanik,Hidrobiyoloi, Davranış Ekolojisi, Populasyon Genetiği,Hücre Biyolojisi, Mikrobiyoloji alanlarında,

(6)Sistematik Zooloji, Hücre Biyolojisi, Botonik, Hidrobiyoloji,Populasyon Genetiği alanlarında,

(7)Lisansüstü programı Türkçe olarak uygulanmakta olduğundan programı Türkçe olarak izleyebilmek koşuluyla,Türkçe dil belgesi ibraz edilmesi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLARI (*)

ANABİLİM DALI TC Uyruklu YÜKSEK LİSANS YABANCI Uyruklu YÜKSEK LİSANS TC Uyruklu DOKTORA YABANCI Uyruklu DOKTORA LES PUAN TÜRÜ
Anatomi (Morfoloji) 2 1 2 1 Sayısal
Beden Eğitimi ve Spor 3 1 - 1 Sayısal
Biyofizik 2 1 2 1 Sayısal
Biyoistatistik ve Tıbbı Bilişim 1 1 - 1 Sayısal
Tıbbi Biyokimya 1 1 - 1 Sayısal
Tıbbi Farmakoloji 2 1 1 1 Sayısal
Fizyoloji 4 1 4 1 Sayısal
Halk Sağlığı 2 1 2 1 Sayısal
Histoloji ve Embriyoloji (morfoloji) 3 1 2 1 Sayısal
Tıbbi Mikrobiyoloji (1) 1 1 3 (2) 1 (2) Sayısal
Tıbbi Biyoloji 3 1 - 1 Sayısal
İç Hastalıkları Hemşireliği 2 1 - 1 Sayısal
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 1 1 - 1 Sayısal
Çocuk Sağlığı Hemşireliği 2 1 - 1 Sayısal

 

(*) Yüksek Lisans ve Doktora programına başvuracak adayların, başvuracakları programa girebilme ön koşullarına şahip olmaları gerekir.(Bakınız http//.trakya.edu.tr internet adresinin Sağlık Bilimleri Enstitüsünün “Enstitü de Mevcut Programlar” linkine. )

(1) Adaylar başvuru yapmadan önce anabilim Dalı Başkanı ile görüşmelidir,

(2) Lisans ve yüksek lisans derecelerini farklı alanda almış olanlar en çok 1 yıl sürecek olan “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmak sureti ile öğrenciliğe kabul edileceklerdir.

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor