Güncel Haberler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İLANI

Ağustos 25, 2010 @ No Comments

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına 2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğrenci alınacaktır.

Anabilim Dalı Program Adı Kontenjan ALES Puan Türü
Zootekni Anabilim Dalı (Vet) Tavuk Yetiştiriciliği ve Hast. 30 Sayısal
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı (Vet) Veteriner Klinik Uygulama ve Geliştirme 30 Sayısal
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı (Vet) Gıda Güvenliği 30 Sayısal
Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği 30 Sayısal-Sözel-EA
Antrenörlük Eğitimi Antrenörlük Eğitimi 30 Sayısal-Sözel-EA
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Aile Danışmanlığı 40 EA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE DEĞERLENDİRME :

1- Başvurular Enstitü Müdürlüğü’ ne 20 – 24 Eylül 2010 tarihleri arasında şahsen veya Posta (Postada oluşacak gecikmelerden Enstitü sorumlu değildir.) ile yapılacaktır.

2- Aslı ibraz edilmek şartıyla Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3- Aslı ibraz edilmek şartıyla Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Aslı ibraz edilmek şartıyla ALES sınavından belirtilen alandan en az 55 puan aldığına dair sınav sonuç belgesi

5- Aslı ibraz edilmek şartıyla Transkript fotokopisi

6- Başvuru formu. Bu form Sağlık Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuksabe.org adresinden temin edilebilir.

7- Değerlendirme: Müracaat eden adaylar ALES Puanları dikkate alınarak ilan edilen kontenjan dahilinde alınacaktır.

KAYITTA İSTENİLEN BELGELER :

1- Kesin kayıtlar 27 Eylül – 01 Ekim 2010 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde yapılacaktır.

2- 4 Adet fotoğraf

3- İkametgah belgesi

4- Askerli durum belgesi (Erkek öğrencilerden- Adayın son durumunu gösterir olmalı)

5- Bu programların açılabilmesi için her bir programa en az 20 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir.

6- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların dönem harcı 1.000. TL olup, Vakıflar Bankası’na Enstitümüzden alınacak öğrenci numarası ile yatırılacaktır.

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI :

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü

Rektörlük Binası Yanı KAMPÜS/KONYA

0 332 241 05 50

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen Bilim Dallarında 2010–2011 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Başvuru Koşulları 1-Başvurular 01-30 Eylül 2010 tarihleri arasında Enstitümüzün Başvuru otomasyonundan ( www.enstitu.selcuk.edu.tr/bformegt/ ) yapılacaktır. 2-İlgili ALES puanı türünden en az 55 puan ve üzeri alınmış olması gerekir. (2007 Sonbahar ALES ve sonrası) 3-Müracaat ücreti olarak T.Vakıflar Bankası Selçuk Üniversitesinin IBAN NO: TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35 nolu hesaba S.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü adına isim ve T.C. Kimlik nosu belirtilerek 50,-TL yatırılmalıdır. (Havale ücreti ödemeksizin Türkiye’deki Herhangi bir Vakıfbank Şubesinden yatırılabilir). Bilgisayar çıktısı, bankamatik işlem dökümü, tahsil ve mahsup fişi ve dekont fotokopisi banka onaylı ise kabul edilir.
Başvuru Şekli 1-Öncelikle müracaat ücretini belirtilen bankaya yatırınız. 2-Başvurular 01-30 Eylül 2010 tarihleri arasında İnternet aracılığıyla yapılacaktır. ( 30 Eylül 2010 tarihinde saat:17.00 ’de sistem müracaatlara kapatılacaktır.) 3-Kişisel bilgilerinizi, www.enstitu.selcuk.edu.tr/bformegt/ adresindeki başvuru formuna girerek kaydediniz. Kayıt işleminden sonra kontrol butonu yardımıyla başvurunuzun sonucunu kontrol ediniz. Kazandığınız takdirde Enstitüye teslim edilmek üzere çıktı alınız.
Değerlendirme Sonuçların İlanı 1-ALES puanına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır. 2-ALES puanı eşitliğinde mezuniyet notu dikkate alınacaktır. 3-Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi ve kesin kayıtta yapılması gerekenler 04 Ekim 2010 günü saat:16.30’da WEB sayfamız olan www.ebil.selcuk.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.
Uyarılar 1-Başvuruda esas alınacağından dekontlardaki T.C. kimlik numaranızı mutlaka kontrol ediniz. 2-Koşulları sağlamayan başvurular, kesin kayıt hakkı kazanılmış olsa bile işleme konulmayacaktır. 3-Yanlış bilgi ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 4-Lisans mezunu olmayan ve ilanda belirtilen puan türünden ALES geçer notu bulunmayan adaylar başvuruda bulunamaz. 5-Muafiyet ve benzeri durumlarda harç indirimi yapılmayacaktır. 6-Öğretim elemanları ve yabancı uyruklular müracaatta bulunamaz. 7-Başvurular 20 öğrencinin altında olması halinde Bilim Dalı açılmayacaktır. 8-Doğabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son güne bırakmayınız
Kesin Kayıt Bilgileri 1-Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 11-15 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. 2-Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. 3-Toplam II.öğretim harç ücreti ve proje bedeli dahil 4000,-TL.dir. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır. – Kayıt için gerekli belgeler kesin kayıt aşamasında teslim alınacaktır . Kesin kayıtta istenecek belgeler: 1-Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet okunaklı fotokopisi, 2-ALES belgesi aslı ve bir adet fotokopisi 3-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi, 4-Transkript aslı ve fotokopisi 5-Özgeçmiş, 6-(2) adet fotoğraf, 7-Müracaat ücreti dekontu 8-Erkek öğrenciler için; Askerlik tecili yaptıracak adaylar yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi’nin aslı (askerlik şubelerinden en geç bir ay içerisinde alınmış olmalı),

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı Kontenjanları

Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Kontenjan Özel Şartlar
1-İlköğretim Sınıf Öğretmenliği EA 60 Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunları ile Sınıf Öğretmenliği kadrosunda görev yapanlar müracaat edebilir. Sınıf Öğretmenliği kadrosunda çalışan ve kayıt hakkı kazanan adayların çalıştığını belirtir görev belgelerini kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
2-Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi EA 60  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60  
3-Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi SÖZEL 60 İngilizce ile ilgili program mezunları (İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Edebiyatı, Mütercimlik Tercümanlık, Amerikan Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Dil Bilimi) ile halen İngilizce Öğretmenliği kadrosunda görev yapanlar müracaat edebilir. İngilizce Öğretmenliği kadrosunda çalışan ve kayıt hakkı kazanan adayların kadroları ile ilgili belgeleri kesin kayıt işlemleri sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI

S.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

S.Ü. Meram Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

A1 Blok B01-102 -146

42090, Meram Yeni Yol / Meram / KONYA

Tel: 0332 3247660 Faks:0332 3245510

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Bilim Dallarına Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına 2010–2011 Eğitim – Öğretim yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Sıra No Anabilim Dalı Kontenjan ALES Puan Türü
1 Endüstri Mühendisliği 60 SAY
2 İnşaat Mühendisliği * 40 SAY
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 30 SAY
4 Mimarlık 25 SAY
5 Makine Mühendisliği ( İmalat Programı) 30 SAY

* Sadece İnşaat Mühendisliği mezunları başvurabilir.

ÖNKAYITTA İSTENEN BELGELER:

1- Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

2- Aslı ibraz edilmek şartıyla nüfus cüzdanının fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

3- Aslı ibraz edilmek şartıyla ALES sayısal puan türünden 55 ve yukarı puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesinin fotokopisi

4- Aslı ibraz edilmek şartıyla not dökümünün (Transkript) fotokopisi

5- Üniversitemiz Merkez Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Vakıf Bank IBAN: TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35 no’lu hesabına başvuru ücreti olarak 50 TL yatırıldığına dair banka dekontu,

6- Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsünün http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/?sayfa=basform

adresinden temin edilecektir.

BAŞVURU VE KAYITLAR:

– Başvurular Enstitü Müdürlüğüne 23 Ağustos 2010 – 03 Eylül 2010 tarihleri arasında şahsen veya posta (Posta’da oluşacak gecikmelerden öğrenci sorumludur, Ayrıca posta ile gönderilecek tüm belgelerin noter tarafından onaylı suretlerinin gönderilmesi zorunludur) ile yapacak.

DEĞERLENDİRME:

ALES puanına göre sıralama yapılacak ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınacaktır.

– Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 13 Eylül 2010 tarihinde http://www.fenbil.selcuk.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.

– Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 13 – 17 Eylül 2010 tarihleri arasında Enstitümüzde şahsen yaptıracaklardır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER:

– 4 Adet Fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında)

– İkametgâh Belgesi

– Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrencilerden-Adayın son durumunu gösterir olmalı)

– Vakıfbank’ a 1.100 TL öğrenci numarasına Eğitim-Öğretim harcının yatırıldığına dair banka dekontu. Ayrıca; proje ücreti olarak her dönem için belirlenen 200 TL’nin, yine öğrenci numarasına yatırıldığına dair banka dekontu.

NOT:

– İlanda belirtilen tarihler dışında ve eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

-Müracaat sayısı 20 kişiden az olan Anabilim Dallarının Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılmayacaktır.

– Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücretler geri ödenmeyecektir.

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI:

Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Yerleşkesi Fen Bilimleri Enstitüsü

42003 Selçuklu / KONYA, Telefon: 0 332 241 05 25

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına aşağıda belirtilen bilim dallarından 2010-2011 Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

  II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Başvuru Koşulları 1-Başvurular 01 Eylül / 29 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. 2-Başvurduğu programın puan türü ALES’ndan en az 55 puan alınmış olması gerekmektedir.( Geçerli dönemler : (2007 Sonbahar ve sonrası) 3-Müracaat ücreti olarak S.Ü. T.Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesi nezdindeki Tıp Şubesi TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35 numaralı hesaba isim, T.C. kimlik numarası ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ibareleri belirtilerek 50 TL yatırılmalıdır. (Türkiye’deki herhangi bir Vakıfbank Şubesinden) Selçuk Üniversitesi hesabı olduğu için havale ücreti ödemeyiniz. Bilgisayar çıktısı, bankamatik işlem dökümü, tahsil ve mahsup fişi ile dekont fotokopisi kabul edilmeyecektir.
Uyarılar -Başvuruda esas alınacağından dekontlardaki T.C. kimlik numaranızı mutlaka kontrol ediniz -İlanda belirtilen tarihler ve şartlar dışında yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir -Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. -Kesin kayıt sonrasında öğrenci sayısı yirminin (20) altında olması halinde ilgili program açılmayacaktır. -Müracaat ve kesin kayıt işlemleri sırasında hiçbir şekilde bilim dalı değişikliği yapılmayacağından adayların formdaki bilim dalı bölümünün doldurulmasında azami dikkati göstermeleri gerekmektedir. – ALES’ ten ilanda belirtilen ilgili puan türünden (en az 55) puanı olmayan, bir lisans programından mezun olmayan ve yabancı uyrukluların müracaatları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Şekli 1-Başvurular 01 Eylül / 29 Eylül 2010 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır. ( 29 Eylül 2010 tarihinde saat:17.00 ’de sistem müracaatlara kapatılacaktır.) ( http://www.enstitu.selcuk.edu.tr/bform ) 2-Öncelikle müracaat ücretini belirtilen bankaya yatırınız. 3-Kişisel bilgilerinizi, www.enstitu.selcuk.edu.tr/bform adresindeki başvuru formuna girerek kaydediniz. Kayıt işleminden sonra kontrol butonu yardımıyla başvurunuzun sonucunu kontrol ediniz. 4-ALES puanının girilmesi: Adaylar ALES puanını sisteme yazacaklardır. 5-Doğabilecek teknik sorunları göz önünde bulundurarak başvurunuzu son günlere bırakmayınız. 6-Başvuru ücreti her ne sebeple olursa olsun geri verilmemektedir. Süresi içinde başvuru yapamayanların ücretleri de geri ödenmemektedir. 7-Başvurular İnternet ortamında yapılacak olup ön kayıt için herhangi bir belge teslimi gerekmemektedir.
Sonuçların İlanı -ALES puanları sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenci alınır Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi, kesin kayıtta yapılması gerekenler, bilim dalları için ayrı ayrı kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler 01 Ekim 2010 günü saat:16.30’da WEB sayfamız olan ( www.sosyalbil.selcuk.edu.tr ) adresinden ilan edilecektir.
Kesin Kayıt -Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 11-14 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacaktır. -Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekalet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. -Toplam ücret harç ve proje bedeli dahil 4000 TL. dır. Ödeme takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.
  Bilim Dalları Kontenjan ALES Puan Türü
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 40 EA
Avrupa Birliği Hukuku 40 EA
Kamu Hukuku 80 EA
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler 100 SÖZEL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 50 EA
Kamu Yönetimi 40 EA
Uluslar arası İlişkiler 50 EA
İşletme 50 EA
Yönetim Organizasyon 50 EA
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 50 EA
Siyaset ve Sosyal Bilimler 40 EA
Avrupa Birliği 50 EA
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 50 EA

ENSTİTÜ ADRES VE TELEFONLARI

Adres: Alaaddin Keykubat Kampüsü Rektörlük Binası 8.Kat Selçuklu/Konya

Telefon: 0-332-2232451 /0-332-2232496 Faks : 0-332-2410524

E-mail: sosbilens@selcuk.edu.tr

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor