Güncel Haberler

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Ağustos 25, 2010 @ No Comments

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Lisans eğitimini yurt dışında yapan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunu adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesi.)

2- Yüksek Lisans programına başvurular için lisans, doktora programına başvurular için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (transkript) onaylı örneği. Doktora programlarına kendi lisans alanından farklı alanlarda başvuran öğrencilerden lisans ve yüksek lisans transkriptleri.

3- Başvurduğu programın puan türünden olmak kaydıyla son üç yıl içindeki bir ALES sınavından en az 55 puan veya TUS sınavından [(Temel Tıp Bilimleri testi – 1x 0.7)+(Klinik Tıp Bilimleri Testi x 0.3)] 50 puan aldığına dair belge.

4- Yüksek Lisans programına başvuracak adayların, lisans not ortalamasının yüzlük sistemde en az 65, dörtlük sistemde en az 2,50 olması.

5- Doktora programına başvuracak adaylardan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakültesi ve 5 yıllık Eczacılık Fakültesi mezunları için lisans not ortalamasının yüzlük sistemde en az 65, dörtlük sistemde en az 2,50 olması, yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların not ortalamasının yüzlük sistemde en az 80, dörtlük sistemde en az 3,00 olması.

6- Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına müracaat edenlerin ALES puanının 70 ve not ortalamasının en az yüzlük sistemde 85, dörtlük sistemde 3,50 olması.

7- Doktora programına başvuracak adayların ÜDS veya KPDS’den (İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması.

8- Adayların Yüksek Lisans ve Doktora müracaatlarında not ortalamalarının dörtlük ve yüzlük sistemler arasında kıyaslama YÖK’ün 09.11.2008 tarihli tebliğine göre Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

9- Son bir yılda çekilmiş 2 adet fotoğraf, T.C. kimlik numaralı onaylı nüfus cüzdanı sureti, özgeçmiş.

10- Başvuru ücreti olarak Vakıflar Bankası Nalçacı Şubesi TR09 0001 5001 5800 7290 4824 35 nolu hesaba Sağlık Bilimleri Enstitüsü adına 50 TL yatırdıklarına dair banka dekontu.

11- Başvuru Formu. Bu form: Sağlık Bilimleri Enstitüsünün http://www.selcuksabe.org adresinden temin edilebilir.

BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

1- Yukarıdaki belgelerini eksiksiz olarak tamamlayan adaylar, başvurularını 31 Ağustos – 07 Eylül 2010 tarihleri arasında Alaaddin Keykubat Kampüsü’nde bulunan Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne şahsen, bir yakını veya posta yoluyla (postada olan gecikmeden adaylar sorumludur) 07 Eylül 2010 Salı günü mesai bitimine kadar yapacaktır.

2- Yüksek Lisans ve Doktora yazılı bilim sınavları, 15 Eylül 2010 tarihinde saat 10.00’da ilgili anabilim dallarında yapılacaktır. Sıralamada eşitlik olması halinde Lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

3- Değerlendirme : Yüksek Lisans programlarına girişte, ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yazılı giriş sınavı notunun %20’si toplamı en az 60 ve üzeri puan sağlayan adaylar en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjana göre başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir.

4- Doktora programlarına girişte ALES sınavı puanının %50’si, Yüksek Lisans/Lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınav notunun %20’si toplamı en az 65 (TUS ile başvuranlar için en az 60 ) ve üzerinde olanlar; dört yıllık lisans notu ile müracaat edenler için ise giriş sınav notu en az 80 ve üzerinde olanlar; en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre başvurdukları öğretim programlarına yerleştirilir.

5- Yüzlük ve dörtlük değerlendirme sistemleri arasında dönüşüm yapılmayacaktır. Bu iki not değerlendirme sistemi arasında dönüşüm ile ilgili başka üniversiteden alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Adayların Yüksek Lisans ve Doktora müracaatlarında not ortalamalarının dörtlük ve yüzlük sistemler arasında kıyaslama YÖK’ün 09.11.2008 tarihli tebliğine göre Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

6- Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğimizin “ Bilimsel Hazırlık” program başlığı altındaki Madde 3/a gereği lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans ve Doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programı dışından almış olan adaylar eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık programına alınabilir. Bilimsel Hazırlık Programının uygulanması hususunda Enstitü yetkilidir.

7- Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi 20 Eylül 2010 tarihinde Enstitümüz panosunda ilan edilecektir.

8- Kazanan adayların kesin kayıtları 20-29 Eylül 2010 mesai bitimine kadar Enstitümüzde yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1- Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

2- İkametgah belgesi

3- Askerlik Durum Belgesi ( Erkek öğrencilerden adayın son durumu gösterir olmalı.)

4- 12 adet fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılan fotoğraflar alınmayacaktır.)

5- Katkı payı dekontu

NOT: – Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar MÜRACAAT EDEMEZLER. Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda görevli olanlar ise üniversitelerinin izni olmadan müracaat edemezler.

Bu adayların bu durumları sonradan fark edilirse kayıtları yapılmaz veya iptal edilir.

- Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kayıt sildirmek isteyen öğrencilere yatırdıkları ücret geri ödenmez.

İRTİBAT:

Rektörlük Merkez Binası yanı 7. Kat Kampüs-KONYA

TEL: 0332-241 05 50 FAX: 0332-241 05 51

Tıp (M: Meram / S: Selçuklu ) Programları Y.Lisans Doktora ALES Puan Türü
M S M S
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 2 1 Sayısal
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Doktora : Tıbbi Genetik alanında Y.Lisans yapmış veya tıp doktoru olmak. 3 2 3 2 Sayısal
Anatomi Anabilim Dalı 2 2 2 2 Sayısal
Hist. ve Embriyoloji Anabilim Dalı Y.Lisans : Fen Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri Biyoloji bölümü mezunları 5 Sayısal
Fizyoloji Anabilim Dalı 3 3 3 3 Sayısal
Biyokimya Anabilim Dalı Y.Lisans : Eczacılık, Fen Fakültesi (Biolog, Kimyager) 6 3 1 Sayısal
Biyofizik Anabilim Dalı Y.Lisans : Fizik Lisans–Fizik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2 3 Sayısal
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2 Sayısal
Farmakoloji Anabilim Dalı 1 Sayısal
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 3 Sayısal
Diş Hekimliği Programları Doktora ALES Puan Türü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 4 Sayısal
Endodonti Anabilim Dalı 3 Sayısal
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 4 Sayısal
Ortodonti Anabilim Dalı 3 Sayısal
Periodontoloji Anabilim Dalı 4 Sayısal
Pedodonti Anabilim Dalı 2 Sayısal
Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı 4 Sayısal
Veteriner Hekimliği Programları Y.Lisans Doktora ALES Puan Türü
Anatomi Anabilim Dalı 6 6 Sayısal
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
Biyokimya Anabilim Dalı 6 4 Sayısal
Fizyoloji Anabilim Dalı 4 4 Sayısal
Viroloji Anabilim Dalı 3 5 Sayısal
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2 2 Sayısal
Parazitoloji Anabilim Dalı Doktora : Veteriner Fakültesi, Sağlık alanında 4 yıllık Yüksekokul, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji bölümü mezunu ve Yüksek Lisans yapmış olmak. Y.Lisans : Veteriner Fakültesi, Sağlık alanında 4 yıllık Yüksekokul, Fen Edebiyat ve Eğitim Fakülteleri Biyoloji bölümü mezunu olmak. 4 4 Sayısal
Patoloji Anabilim Dalı 4 4 Sayısal
İç Hastalıkları Anabilim Dalı 6 6 Sayısal
Farmakoloji – Toksikoloji Anabilim Dalı 4 4 Sayısal
Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
Cerrahi Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD. Y.Lisans : Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Mesleki Eğitim Fakültesi, Ev Yönetimi ve Beslenme Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü mezunu olmak. Doktora : Veteriner Hekim olmak ve/veya Y.Lisans yapmış olmak. 5 5 Sayısal
Zootekni Anabilim Dalı 5 5 Sayısal
Hayvan Besleme ve Besl. Hast. AD. 6 6 Sayısal
Beden Eğitimi ve Spor Programları Y.Lisans Doktora ALES Puan Türü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 4 Say/Söz/EA
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 6 Say/Söz/EA
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 8 Say/Söz/EA
Sağlık Bilimleri Programları Y.Lisans Doktora ALES Puan Türü
Hemşirelik Anabilim Dalı ÜDS 40 puan 3 gün devam şartı

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor