Güncel Haberler

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 7, 2010 @ No Comments

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS İÇİN;

1. ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55

– ALES belgesi olmayıp GRE veya GMAT ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ALES puanına dönüştürülecektir.

2. ÜDS sınavından; en az 50

veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olmak (Tezsiz Yüksek Lisans Programları için yabancı dil koşulu aranmaz)

- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-LEEDS METROPOLITAN ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM”a başvuracak adaylardan IELTS 6 puan şartı aranır. Leeds Metropolitan Üniversitesi eğitim gideri 4500 Pound £’tur.

DOKTORA İÇİN;

1. ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 65

– Doktora Programına Yüksek Lisansını takiben başlayacak (aralıksız ya da en fazla bir yarıyıl ara vererek) adayların LES ya da ALES belgelerindesüreye bakılmaz. Süresi geçmiş LES puanları 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır.

– ALES belgesi olmayıp GRE veya GMAT ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ALES puanına dönüştürülecektir.

2. ÜDS sınavından; en az 55

veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olmak

– ÜDS belgesi olmayıp KPDS, TOEFL, IELTS ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak ÜDS puanına dönüştürülecektir.

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

4- Başvuru Ücreti : 40.-TL

(Elden ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankasının herhangi bir şubesinden, Sakarya Üniversitesi Kurum (2598 Enstitüler kodu) kodunu vererek işlemlerini gerçekleştirebilirler)

(İnternet Bankacılığı ile ücret yatıracak öğrenciler: Garanti Bankası İnternet şubesi – Ödemeler – Üniversite/ ÖSYM – Sakarya Üniv. (Enstitüler) işlem basamaklarını takip ederek, TC kimlik ve Ad, Soyad girerek işlemlerini yapabileceklerdir.)

ÖNEMLİ: Adaylar başvuru ücretini en geç 30 Temmuz 2010 Cuma günü saat 16:00’a kadar ilgili bankaya yatırıp, aynı gün saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.

İşletme EABD Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programına başvuracak adaylar başvuru ücretini en geç 13 Ağustos 2010 Cuma günü saat 16:00’akadar ilgili bankaya yatırıp aynı gün gece saat 23:30’a kadar başvurularını yapabilirler.

Başvurular www.sbe.sakarya .edu.tr adresinden alınacaktır.

(Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları başvuruları Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Tezli Yüksek Lisans Programları : ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirmepuanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 50 puan almış olmak başvuru koşuludur değerlendirmeye alınmaz.

Resim/Seramik/Anasanat Dalları/Folklor ve Müzikoloji Anabilim Dalı : ALES şartı aranmaz. Sanat Sınavı Notunun %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 50 puan almış olmak başvuru koşuludur değerlendirmeye alınmaz.

İşletme (MBA) / Eğitim Yönetimi ve Denetimi / Mahalli İdareler ve Şehircilik Tezsiz Yüksek Lisans Programları : ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır.Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

Doktora Programları : ALES sınav puanının % 50’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 30’u ve Bilimsel Değerlendirme sınav notunun % 20’si (yazılı puanının % 10’u, sözlü puanının % 10’u) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı notu minimum 2.75’dir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL ve IELTS) bir sınavdan en az 55 puan almış olmak başvuru koşuludur değerlendirmeye alınmaz.

Engelli Öğrenci ve 1. Derece Şehit Yakınları kontenjanları sadece Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için açılır ve tüm programlar için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. (Bkz. SAÜ LEÖY Senato Esasları Md.7) Başvuran adayların başvuru puanlarının denkliği halinde sırasıyla, ALES puanı, Mezuniyet notu ve Yabancı Dil Puanına bakılır.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

1. Ön Başvuru Beyanı (imzalı)

2. ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi

3. Diploma aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite veya noter) fotokopisi

4. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite veya noter) fotokopisi

5. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile başvuran adaylardan belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi

6. 3 adet fotoğraf

7. Nüfus Cüzdan fotokopisi

8. Askerlik Son Durum Belgesi

9. Özgeçmiş (Doktora kayıtları için)

10. Harç Dekontu

11. 10 TL posta pulu (Tezsiz Program başvurularında alınmaz)

Bilgi için : www.sbe.sakarya.edu.tr

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
DOKTORA Başvuru Tarihi 05-30 Temmuz 2010
Doktora Adayları Bilimsel Değerlendirme Sınavı 02 Ağustos 2010 Saat: 10.00
Kazananların İlanı 04 Ağustos 2010
Kesin Kayıt Tarihi Anabilim Dallarına göre kesin kayıt tarihleri detaylı olarak kazananların listesi ile birlikte elektronik sayfamızda ilan edilecektir. 04-13 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci İlanı 13 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci Kaydı 16-20 Ağustos 2010
Derse Yazılma (internet üzerinden) 13-17 Eylül 2010
Güz Yarıyılı Başlangıcı 20 Eylül 2010
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuru Tarihi 05-30 Temmuz 2010
Sanat Sınavı/ Dosya Değerlendirmesi (/Resim EASD/ Seramik EASD) 02 Ağustos 2010 Saat: 10.00
Kazananların İlanı 04 Ağustos 2010
Kesin Kayıt Tarihi Anabilim Dallarına göre kesin kayıt tarihleri detaylı olarak kazananların listesi ile birlikte elektronik sayfamızda ilan edilecektir. 04-13 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci İlanı 13 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci Kaydı 16-20 Ağustos 2010
Derse Yazılma (internet üzerinden) 13-17 Eylül 2010
Güz Yarıyılı Başlangıcı 20 Eylül 2010

  

Ö N E M L İ : Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Başvuru ücretini yatırmadan önce lütfen dikkatle inceleyiniz. Bu konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

İşletme Enstitü Anabilim Dalı (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞVURU VE KAYITTAKVİMİ
Başvuru Tarihi 05 Temmuz – 13 Ağustos 2010
Başarı Sıralaması Listesi 13 Ağustos 2010
Kesin Kayıt Tarihi 16 Ağustos – 27 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci İlanı 27 Ağustos 2010
Yedek Öğrenci Kaydı 31 Ağustos-03 Eylül 2010
Derse Yazılma (internet üzerinden) 13-17 Eylül 2010
Güz Yarıyılı Öğretime Başlama 25 Eylül 2010
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İKTİSAT 20 EA İktisadi İdari.Bilimler, Siyasal Bilimler , İktisat Fakültesi mezunu olmak
KAMU YÖNETİMİ  
- Kamu Yönetimi 12 EA Kamu Yönetimi, Siyaset, Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.
-Siyaset ve Sosyal Bilimler 12
-Mahalli İdareler ve Şehircilik(Tezsiz) 20 4 yıllık lisans mezunu olmak.
İŞLETME  
-Üretim Yön.ve Pazarlama 20 EA Fakülte yada 4 yıllık eğitim veren Yüksek Okulların; İşletme, İşletme Mühendisliği, İktisat, ÇalışmaEkonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret,Endüstri Mühendisliği,Matematik Mühendisliği,Sağlık İşletmeciliği Yönetimi Bölümü, İletişim Fakültesi mezunları
-Yönetim O rganizasyon 20 EA Fakülte yada 4 yıllık eğitim veren Yüksek Okulların; İşletme, İşletme Mühendisliği, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret, İşletme Eğitimi, Psikoloji, Sosyoloji, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, Sağlık İşletmeciliği Yönetimi mezunları
-Muhasebe ve Finansman 20 EA Fakülte yada 4 yıllık eğitim veren Yüksek Okulların; İşletme, İşletme Mühendisliği, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret, Muhasebe ve Finansman, Bankacılık ve Finans, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe Eğitimi, Finansal Ekonometri, Ekonometri Bölümleri mezunları
*-Işletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) 100 SÖZ, SAY, EA (puantüründen biri) 4 yıllık lisans mezunları
İŞLETME (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-LEEDS METROPOLITAN ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM)
-Üretim Yön.ve Pazarlama 5 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Fak., İktisat Fak., Siyasal Bilimler Fak, İşletme Müh. ve Endüstri Müh. Bölümleri, Hukuk Fakültesi , İletişim Fakültesi mezunları,
-Yönetim O rganizasyon 5 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Fak., İktisat Fak., Siyasal Bilimler Fak, İşletme Müh. ve Endüstri Müh. Bölümleri, Hukuk Fakültesi mezunları
-Muhasebe ve Finansman 5 EA İktisadi ve İdari Bilimler Fak., İşletme Fak., İktisat Fak., Siyasal Bilimler Fak, İşletme Müh. ve Endüstri Müh. Bölümleri ve Hukuk Fakültesi mezunları
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 20 EA 4 Yıllık Lisans eğitimi veren Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi,Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Y.O’nun Turizm Bölümleri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümü mezunu olmak
ÇALIŞMAEKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ  
- İnsan Kaynakları ve End. İlşk. 20 EA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler ,Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
- ÇalışmaEkonomisi ve Sos.Siyaset 20
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 18 EA Uluslar arası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi(Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi) veya Hukuk Fakültesi mezunu olmak
-Bilimsel Hazırlık 5 Lisans mezunu olmak.
MALİYE 15 EA 4 yıllık Lisans mezunu olmak
-Bilimsel Hazırlık 10 Not durum belgelerine göre aşağıdaki dersleri almamış olanlar; -İktisada Giriş veya Ekonomi veya Mikro İktisat -Kamu Maliyesi veya Kamu Ekonomisi -Vergi Hukuku veya Türk Vergi Sistemi
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  
- Tefsir 10 SÖZ 4 yıllık Sosyal Bilimler ile ilgili Fakülte mezunları
-Kelam 10
-Hadis 10
-İslam Hukuku 12
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI  
-İslam Tarihi 15 SÖZ 4 yıllık Fakülte mezunları
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 20 SÖZ 4 yıllık Sosyal Bilimler ile ilgili Fakülte mezunları
TARİH    
-Yeniçağ 10 SÖZ Tarih , Rus Dili veya Fars Dili Edebiyatı Bölümleri mezun olmak (Tarih Bölümü mezunu dışında olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır)
-Ortaçağ 5 Tarih Bölümü mezunu olmak.
-Yakınçağ 5 Tarih Bölümü mezunu olmak.
-T.C. Tarihi 5 Tarih Bölümü mezunu olmak.
SOSYOLOJİ 10 EA Sosyoloji, Felsefe Bölümleri ,İlahiyat Fakültesi mezunu olmak
COĞRAFYA 10 SÖZ Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği, İşletme, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama alanlarında lisans öğrenimi görmüş olmak.
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (Almanca) 6 SÖZ Mütercim-Tercümanlık ve Alman Dili Eğitimi Bölümlerinden mezun olmak
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 10 SÖZ,SAY,EA (puantüründen biri) Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi ve Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olmak.
FELSEFE  
-Felsefe 15 EA Felsefe Bölümü ve Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
-Bilimsel Hazırlık 10 Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
BEDEN EĞT.VE SPOR ÖĞR. 20 SÖZ,SAY,EA (puantüründen biri) Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına bağlı Rekreasyon,Yöneticilik,Öğretmenlik ve Antrenörlük,Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları,Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları
EĞİTİM BİLİMLERİ  
-Eğitimde Psikolojik Hizmetler 15 EA Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezun olmak.
-Eğitim Programları ve Öğretimi 10 EA Eğitim Fak. mezunları, öğretmenlik yapma hakkını elde etmiş diğer fakülte yada yüksekokul mezunları
-Eğitim Yönetimi ve Denetimi 15 SÖZ Üniversitelerin örgün eğitim lisans programlarından mezun olmak
**-Eğitim Yönetimi ve Denetimi (tezsiz) 30 SÖZ Lİsans mezunu olmak
***TÜRKÇE EĞİTİMİ 10 SÖZ -Türkçe Eğitimi,Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleri mezunları -Sınıf Öğretmenliği programı mezunları (1 yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır) – İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı , Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi ve Dil Bİlimi Bölümleri mezunları (1 yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır)
İLKÖĞRETİM  
-Sosyal Bilgiler Eğitimi 13 SÖZ Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Programından, Fen Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin sosyal alanlarından (Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Coğrafya) mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışanlar, Eğitim Fakültelerinin Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün herhangi bir anabilim dalından (İngilizce, Almanca, Fransızca vs.) veya Fen-Edebiyat Fakültelerine bağlı Yabancı Dil programlarının herhangi bir bölümünden mezun olanlar.
-Sınıf Öğretmenliği 10 EA Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunları ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda Sınıf Öğretmeni olarak çalışanlar.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMTEKNOLOJİLERİEĞİTİMİ 20 SAY Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu olmak.
-Uzaktan Eğitim 20 Lisans mezunu olmak (Lisans mezuniyeti Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi Bölümü dışında olanlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
SANAT TARİHİ 12 SÖZ Sanat Tarihi, Arkeoloji, Restorasyon, Mimarlık, Tarih, Resim, Seramik, Eski Çini Onarımları Bölümü mezunu olmak .(Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümü dışında olanlara 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
RESİM 10 ALES şartı aranmaz Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları
SERAMİK 10 ALES şartı aranmaz Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik, Seramik-Cam, Cam, Heykel Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Çini, Çini Tasarımı, Eski Çini Onarımı Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  
-Yeni Türk Dili 15 SÖZ Edebiyat, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi Bölümleri mezunları
-Yeni Türk Edebiyatı 10 Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunları
-Eski Türk Edebiyatı 8 Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları

*İşletme EABD İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Programı dersleri hafta sonları Sosyal Bilimler Enstitüsü dersliklerinde yapılmaktadır.

**Eğitim Bilimleri EABD Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı dersleri hafta arası Hendek Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır.

***Türkçe Eğitimi EABD başvuru koşulunda belirtilen bölümlerin örgün öğretim program mezunları başvuru yapabilirler.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞUL VE KONTENJANLARI
ANABİLİM DALI DOKT. KONT. ALES PUAN TÜRÜ MEZUNİYET
İKTİSAT 10 EA İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak
KAMU YÖNETİMİ 10 EA Kamu Yönetimi, Siyaset, Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak.
İŞLETME  
-Üretim Yön.ve Pazarlama 10 EA Üretim Yönetim ve Pazarlama, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları, başka bir bölümde yüksek lisans eğitimi aldığı halde tezini ”Üretim Yönetimi, Pazarlama ve Sayısal Yöntemler” konularından birinde hazırlamış olma koşuluna bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygunbulunanlar
-Yönetim Organizasyon 10 Yönetim Organizasyon, İnsan Kaynakları, Turizm İşletmeciliği Bölümü Yüksek Lisans mezunları, başka bir bölümde yüksek lisans eğitimi aldığı halde tezini ”Yönetim Organizasyon” konularından birinde hazırlamış olma koşuluna bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygun bulunanlar
-Muhasebe ve Finansman 10 İlgili alanda yüksek lisans yapmış olanlar yada başka bir bölümde yüksek lisans eğitimi aldığı halde tezini “Muhasebe veya Finansman” konularından birisinde hazırlamış olma koşuluna bakılarak İşletme Bölüm Kurulu tarafından başvurusu uygun bulunanlar
ÇALIŞMAEKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 10 EA Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Hukuk, İletişim, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 4 EA Lisans veya Yüksek Lisans eğitimlerinden en az birini Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi Bölümleri; AB, Orta Doğu veya Türkiyat Enstitüsü alanlarından birinde yada muadili olan yurt dışı eğitim kurumlarında yapmış olmak
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 12 SÖZ Sosyal bilimler alanında yüksek lisans mezunları
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ  
-Tefsir 5 SÖZ İlgili bilim dalında yüksek lisans mezunları
-Hadis 5
-İslam Hukuku 5
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  
-Yeni Türk Dili 10 SÖZ Türk Dili Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak.
-Yeni Türk Edebiyatı 6 Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
-Eski Türk Edebiyatı 5 Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak
TARİH 5 SÖZ Tarih Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ  
- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 6 EA Lisans yada Yüksek Lisans Eğitimini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yapmış olmak
SOSYOLOJİ 5 EA Sosyoloji,Felsefe,Psikoloji,ve İlahiyat fakültesi Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarından birinden mezun olmak
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİMTEKNOLOJİLERİEĞİTİMİ 10 SAY Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Yüksek Lisans Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriEğitimi veya Uzaktan Eğitim mezunu olmak (2 yarıyıl Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır)
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (Almanca) 3 SÖZ Lisans,Yüksek Lisans mezuniyetinden birinin Mütercim-Tercümanlık alanında yapmış olmak, yüksek lisans tezini “Çeviri” alanında yapmış olup ta bu durum Bölüm Kurulu Kararı ile tespit edilenler
FELSEFE 7 EA Felsefe Anabilim Dalı,Felsefe Grubu Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı Programında tezli yüksek lisans mezunu olmak
-Bilimsel Hazırlık 5 -Güzel Sanatlar ve sosyoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak -Üniversitelerin herhangi bir Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor