Güncel Haberler

Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ocak 17, 2011 @ No Comments
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM VE YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ
Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı) 
ALES
Puan
Türü
YATAY GEÇİŞ
YÜKSEK LİSANS  DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı)
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim 30 - - - - - Eşit ağırlık - - - - - -
Sermaye Piyasası ve Borsa Tezsiz Yüksek Lisana II. Eğitim 30 - - - - - Eşit ağırlık - - - - - -
Sigortacılık Tezsiz Yüksek Lisana II. Eğitim- 30 - - - - - Eşit ağırlık - - - - - -
1)  Tezsiz Yüksek Lisans   Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.  
2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans  programlarının  farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.
3) ALES ve ÜDS PUANLARI:
Yüksek Lisans Programları için:
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü için:
  Eşit Ağırlık  Puanı en az                               ALES 60 (GRE 635, GMAT 466)                
6)    Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
7)    Adaylar Anabilim Dalı Değerlendirme saatleri çakışmamak kaydı ile en fazla 2 farklı programa başvurabilirler. (Önkayıt için müracaat eden adaylar, istenilen belgelerin asıllarını ibraz etmeleri halinde fotokopileri kabul edilecektir).
8)    Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz.
BAŞVURU TARİHLERİ                          
BAŞVURULAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü  
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 17-21 OCAK 2011 
MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ:
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 24-26  OCAK 2011 
 
 Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: 31 OCAK – 04 ŞUBAT 2011
                           
YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: 
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  : 07-09  ŞUBAT 2011
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü’nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. )
2-Mezuniyet Belgesi :(Fotokopisi)  Tezli Yüksek Lisans  Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son aşamasında öğrenci olmaları gerekir. 
3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  sınav sonuç belgesi fotokopisi.
4-TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
5- Fotoğraf ( 2 adet) ( fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir.) 
6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik
7-Özgeçmiş  ve Referans Mektubu (Sağlık Bilimleri Enstitüsü için)
8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 
9-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi
                          KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.
****NOT :DİĞER BİLGİLER BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR.
Tel : (216) 418 20 88          Faks:(216) 347 69 51          Web: http://bse.marmara.edu.tr          e-mail:bse@marmara.edu.tr
ADRES: Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM VE YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı) 
ALES
Puan
Türü
YATAY GEÇİŞ
YÜKSEK LİSANS  DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı)
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
*Elektrik Eğitimi  Elektrik Eğitimi (II.öğretim-tezsiz) 20 - - - - - Sayısal -     -   -
*Endüstri Mühendisliği (Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği MIS (ingilizce))  Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (İngilizce)           (II.öğretim-tezsiz) 15 - - - - - Sayısal -     -   -
*Makine Mühendisliği (İngilizce)  Makine Mühendisliği (İngilizce)           (II.öğretim-tezsiz) 10 - - - - - Sayısal - - - - - -
*Mekatronik  Mekatronik          (II.öğretim-tezsiz) 12 - - - - - Sayısal - - - - - -
*Mühendislik Yönetimi (İngilizce)  Mühendislik Yönetimi (İngilizce)           (II.öğretim-tezsiz) 15 - - - - - Sayısal - - - - - -
*Teknoloji Eğitimi  Teknoloji Eğitimi (II.öğretim-tezsiz) 8 - - - - - Sayısal - - - - - -
* İkinci Öğretim programlarına seçilen öğrenci sayısının 8′ den az olması halinde program açılmayabilir.
BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR:
1)  Tezsiz Yüksek Lisans   Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.  
2) .  Adaylar aşağıda ve ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır . Aksi takdirde başarı değerlendirmesinede dikkate alınmazlar.
3) Kendi isteği ile kaydını sildirenlere katkı payı iadesi yapılmaz.
4) ALES,  VE ÜDS PUANLARI:   
Yüksek Lisans Programları için:
Fen Bilimleri Enstitüsü için:
  Sayısal Puanı en az                                         ALES 60 (GRE 635, GMAT 466)                   
İngilizce programlar için                                    ÜDS 60  , TOEFL IBT 79 , TOEFL CBT 213,TOEFL PBT 550, TOEFL IELTS 6 veya eşdeğeri
BAŞVURU TARİHLERİ                          
Türkçe Programlar için                                     ÜDS  30   
Fen Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 17-18-19 OCAK 2011                          
BAŞVURULAR BAŞVURULAR aşağıdaki tarihler arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)
BAŞVURU TARİHİ                      17,18,19   OCAK 2011 tarihleri arasında
SINAV TARİHLERİ
MERKEZİ YABANCI DİL SINAVI (KPDS,ÜDS VEYA ULUSLARARASI YABANCİ DİL SINAV SONUÇ BELGESİ OLMAYANLAR İÇİN) 
  TARİH YER
Tezsiz Yüksek Lisans 21/01/2011 GÖZTEPE KAMPÜSÜ
MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ:
Fen Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 26-27-28 OCAK 2011
YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: 
  KAYIT TARİHİ 10 -11 ŞUBAT 2011
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 
Fen Bilimleri Enstitüsü TEZSİZ YÜKSEK LİSANS : 07-08-09 ŞUBAT 2011
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Müracat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü’nün web sayfasından online olarak doldurulacaktır. )
2-Mezuniyet Belgesi :(Fotokopisi)  Tezsiz Yüksek Lisans  Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. 
3-Sonuç Belgesi:ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitime Giriş) veya GRE,GMAT Puan kartının fotokopisi. ( ALES 3 yıl geçerlidir.). ÜDS,KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen  sınav sonuç belgesi fotokopisi.
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası 
5- Fotoğraf ( 2 adet) ( fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerekmektedir.) 
6-Transkript (Mezun olamayan Lisans öğrencileri 7 (yedi) dönemlik
7-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa Denklik Belgesinin fotokopisi
8-Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge 
9- Başvuru için gerekli belgeler şeffaf telli dosya içinde teslim edilecektir.
10-Adaylar anabılım dalı degerlendırme saatlerı cakısmamak kaydı ıle en fazla ıkı farklı programa basvurabılirler.(ıkıncı program basvurusu ıcın gerekli belge kopyaları noter onaylı olmalıdır.)
        KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.
****NOT : DİĞER BİLGİLER FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR.
Tel : (216) 338 44 74-(216) 336 74 68  Faks:(216) 338 44 74/12- (216) 336 74 68/12    Web: http://fbe.marmara.edu.tr          e-mail:fbe@marmara.edu.tr
ADRES: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL
 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIM VE YATAY GEÇİŞ KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Anabilim / Anasanat Dalı Bilim / Sanat Dalı YÜKSEK LİSANS DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı) 
ALES
Puan
Türü
YATAY GEÇİŞ
YÜKSEK LİSANS  DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Lisansa Dayalı)
DOKTORA/SANATTA YETERLİK
(Yüksek Lisansa Dayalı)
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Beden Eğitimi ve Spor                             
Beden Eğitimi ve Spor  Hareket ve Antrenman Bilimleri 6 - - - - - Eşit ağırlık - - - - - -
Diş Hekimliği                            
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti - - - 1 - - - Sayısal - - - - - -
Periodontoloji - - - 1 - - - Sayısal - - - - - -
Pedodonti    - - 2 - - - Sayısal - - - - - -
Eczacılık                               
Analitik Kimya - 5 - - - - - Sayısal - - - - - -
Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya 4 - - - - - Sayısal - - - - - -
Farmasötik Kimya - 3 - - - 5 - Sayısal - - - - - -
Farmasötik Kimya Farmasötik Kimya (II.öğretim-tezsiz) 10 - - - - - Sayısal - - - - - -
Farmasötik Teknoloji  - 2 - - - - - Sayısal - - - - - -
Sağlık Bilimleri                               
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği - 1 - - - - - Sayısal - - - - - -
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (II.öğretim-tezsiz) 10 - - - - - Sayısal - - - - - -
Tıp                              
Anatomi - 2 - - - - - Sayısal - - - - - -
Biyokimya  Tıp Fakültesi 5 - - - 4 - Sayısal - - - - - -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Allerji-İmmünoloji 2 - - - 2 - Sayısal - - - - - -
Tıbbi Farmakoloji   - - - - 3 - Sayısal - - - - - -
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nörolojik Rehabilitasyon 5 - - - - - Sayısal - - - - - -
Ortopedik Rehabilitasyon   5 - - - - - Sayısal - - - - - -
Fizyoloji - 5 - - - - - Sayısal - - - - - -
Spor Fizyolojisi  (II.öğretim-tezsiz) 7 - - - - - Sayısal - - - - - -
Sinir Bilimleri - - - - - 3 - Sayısal - - - - - -
Tıbbi Farmakoloji Klinik farmakoloji (ll.Öğretim Tezsiz) 10           Sayısal            
Tıbbi Farmakoloji ll.Öğretim Tezsiz 10           Sayısal            
Nörolojik Bilimler Işın Cerrahisi (Radyoşirürji) 1           Sayısal            
Nöroşirurji Mikronöroşirurji - - - - 6 - Sayısal - - - - - -
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ                            
Fizyoterapiİ ve Rehabilitasyon   3 - - - - - Sayısal - - - - - -
BAŞVURULARDA ARANAN ŞARTLAR:
1)  Yüksek Lisans Programlarına ve Lisans dereceli Doktora Programına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından, Yüksek Lisans sonrası Doktora programına başvuruda bulunmak isteyenlerin Yüksek Lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.
2) Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/ programıdan farklı alanda almış olan adaylar Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren öğrenciler Lisansüstü Programlara kabul edilmezler.
3) ALES, TEMEL TIP PUANI VE ÜDS PUANLARI:
Yüksek Lisans Programları için:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için:
 Sayısal veya Eşit Ağırlık  Puanı en az                           ALES 60 (GRE 635, GMAT 466)                   
Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programları için:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için:
  Sayısal veya Eşit Ağırlık  Puanı en az                         ALES 65 (GRE 658, GMAT 486)                             ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri;      
veya Bir Yüksek Lisans Programından mezun olarak en fazla bir yarıyıl sonra başvurmuş olan adaylardan, alındığı tarih bakmaksızın,     ALES belgesi.
Lisans sonrası Doktora Programları için:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için:
 ALES Sayısal veya Eşit Ağırlık  Puanı en az 70;                                                     ÜDS Puanı en az 60 veya eşdeğeri                     
4)   Adaylar Tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programı olan Anabilim Dallarına her iki program için başvuru yapabilirler 
5)    Doktora ve Yabancı Uyruklu adayların KPDS, ÜDS veya Uluslar arasıYabancı Dil Sınavı Sonucunu belgemeleri gerekir. Yabancı Dilde yürütülen programların mülakat sınavları o dilde yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                         
6)   Doktora adayları ve öğretimi yabancı dilde olan program adayları mülakata girebilmek için KPDS, ÜDS, TOEFL(Eski) en az 477, TOEFL(Yeni) en az 153, TOEFL IBT en az 53 ve IELTS en az 5.5 ve üstü puan almış olmalarıdır. 
7)   Mezuniyet belgelerinde başka işaretlerle ( 4,5 veya harf ) gösterilmiş mezuniyet notu değerlerinin 100 üzerinden karşılığı M.Ü Senato kararlarına göre bulunur.
8)    Adayların değerlendirilmesi %50 ağırlıkla ALES Puanı (TEMEL TIP PUANI-ALES dönüşümü yapılır), %15 ağırlıkla önceki mezuniyet notu ve %35 ağırlıkla mülakat sınav değerlendirilmesinden oluşan ve 100 üzerinden hesaplanan Başarı Notu ile yapılr.
9)    Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için adaylardan; Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60  standart puana sahip olmaları, Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise Yüksek Lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecelerine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 60 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’nın temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın, 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edlilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir  
BAŞVURU TARİHLERİ                          
Başvurular 26-27-28 Ocak 2011 tarihleri arasında kabul edilecektir. (Adaylar Enstitüye bizzat veya noter tasdikli vekaletname ile görevlendirdikleri yakınları aracılığıyla başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)
10)    Adaylar Enstitü tarafından ilan edilen mülakat sınavına katılmak zorundadır.Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
SINAV TARİHLERİ                            
11)     Mülakat Sınav Yeri :İlgili Anabilim Dalları                          
Sağlık Bilimleri Enstitüsü  YÜKSEK LİSANS(TEZLİ-TEZSİZ) : 03 ŞUBAT 2011 Saat:10.00
 DOKTORA :  04 ŞUBAT 2011 Saat:10.00
                             
Her program  mülakat sınavında  yazılı olarak Mesleki Bilgi Değerlendirmesi yapabilir. 
MÜLAKAT VE ANABİLİM DALI DEĞERLENDİRMELERİ:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TEZLİ  VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS: 03ŞUBAT 2011 saat: 10:00  
DOKTORA: 04 ŞUBAT Saat: 10.00
Her program  mülakat sınavında  yazılı olarak Mesleki Bilgi Değerlendirme yapabilir. Mülakat gün ve saatleri Enstitü Müdürlüğünde ve Anabilim Dallarında ilan edilecektir.
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü  YÜKSEK LİSANS(TEZLİ-TEZSİZ) : 09 ŞUBAT 2011-10 ŞUBAT 2011
DOKTORA :  09 ŞUBAT 2011-10 ŞUBAT 2011
YEDEKLERİN İLANI VE KAYIT TARİHLERİ: 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü  YÜKSEK LİSANS(TEZLİ-TEZSİZ) : 11 ŞUBAT 2011
DOKTORA :  11 ŞUBAT 2011
NOT : II. ÖĞRETİMİ OLAN PROGRAMLARA 7 KİŞİDEN AZ MÜRACAAT OLMASI DURUMUNDA PROGRAM AÇILAMAZ
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Müracaat Formu (Üniversitemizin veya Enstitü’nün web sayfasından temiz edilebilir (http://saglik.marmara.edu.tr ) )
2- Diploma:Yüksek lisans ve Lisansa dayalı Doktora için başvuranların Lisans, Doktora için başvuranların Yüksek Lisans Diplomasının Fotokopisi (2 adet)
3-Transkript (Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Transkripti) (Fotokopisi) (2 adet)
4- ALES,GRE ve Temel Tıp Puanını Gösteren Belgelerin fotokopisi  
5- Fotoğraf ( 3 adet) (Fotoğraf. Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması.) 
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik Numarası 
7- Özgeçmiş (2 Adet)
8- Referans Mektubu (2 Adet)
9- Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belgenin fotokopisi
10-Denklik Belgesi: Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış  Denklik Belgesinin sureti
12- Başvuru belgelerinin tümü 2 ayrı telli dosyayla teslim edilecektir.
istanbul dışında Üniversitelerden Araştırma Görevlileri müracaat edemezler. (Araştırma Görevlileri yalnızca 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre lisansüstü eğitim alabilirler.)
 KESİN KAYITTA GEREKLİ TÜM BELGELERİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİ İSTENİR.
****NOT : DİĞER BİLGİLER SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN WEB SAYFASINDA DUYURULACAKTIR.
Tel : (216) 414 44 23          Faks:(216) 337 99 89-12          Web: http://saglik.marmara.edu.tr         e-mail:saglik@marmara.edu.tr
Tel : (216) 337 99 89                 
ADRES: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Cad.No:49 Üsküdar/İSTANBUL

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor