Güncel Haberler

Kafkas Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ağustos 9, 2010 @ No Comments
T.C

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yapılacak sınavla Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

Not: İlanımız 02.08.2010 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sosyal Bilimleri Enstitüsü1 :

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
Tarih Anabilim Dalı      
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı 5*+3** 4 Yüksek Lisans: (*) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. (**) Harp Okulu, Kamu Yönetimi, Güvenlik Bilimleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunu olmak. Doktora: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı 2 2 Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Doktora: Yakınçağ Tarihi Bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak
Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı 4 - Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı 2 2 Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Doktora: Eskiçağ Tarihi Bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak
Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı 2 2 Yüksek Lisans: Fen Edebiyat Fakültelerinin Tarih veya Eğitim Fakültelerinin Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Doktora: Yeniçağ Tarihi Bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı      
Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı 5 - Eğitim Fakültesi veya Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olmak
İktisat Anabilim Dalı 5 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmak
İşletme Anabilim Dalı 5 - İ.İ.B.Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin İşletme, Endüstri, Bilgisayar, Sistem Mühendisliği ile Matematik veya İstatistik Bölümü, mezunu olmak.
Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı      
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı 14 - Fakültelerin, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı      
Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı 5 - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı 3 - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.
Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı 3 - Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu veya Devlet Konservatuarı mezunu olmak. (*)Devlet Konservatuarı mezunlarına Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
Yeni Türk Dili Bilim Dalı 2 - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 5 - Fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, Tarih, Sosyoloji, Felsefe bölümleri ile Hukuk Fakültesi veya Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunu olmak

Fen Bilimleri Enstitüsü

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
KİMYA ANABİLİM DALI
Fizikokimya 3 1 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü Mezunu olmak Doktora: Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Analitik Kimya 1 - Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü Mezunu olmak
Organik Kimya 4 2 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü Mezunu olmak Doktora: Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Anorganik Kimya 5 3 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü Mezunu olmak Doktora: Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
FİZİK ANABİLİM DALI
Katıhal Fiziği 2   Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü Mezunu olmak
Atom ve Moleküler Fiziği 1   Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü Mezunu olmak
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Hidrobiyoloji 4 1 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu olmak Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Genel Biyoloji 2 2 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu olmak Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Botanik 1 - Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji veya Botanik Bölümü Mezunu olmak
Zooloji 2 2 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümü mezunu olmak Doktora: İlgili Anabilim dalında Yük. Lisans yapmış olmak.
Moleküler Biyoloji 3 2 Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji veya Genetik ve Moleküler Biyoloji Bölümü Mezunu olmak Doktora: İlgili Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
MATEMATİK ANABİLİM DALI
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 2   Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Matematik Bölümü Mezunu olmak
Uygulamalı Matematik 2   Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Matematik Bölümü Mezunu olmak.
Topoloji 1   Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat ve Fen Fakültelerinin Matematik Bölümü Mezunu olmak
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Fen Bilgisi 4 - Yüksek Lisans : İlgili Fakültelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 2 2 Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Gıda Mühendisliği veya Ziraat Fakültelerinin Gıda İle İlgili Bölümlerinden Mezun olmak. Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu olmak veya ilgili Anabilim Dalında Yüksek lisans diplomasına sahip Olmak
Biyokimya 3 3 Yüksek Lisans: Veteriner , Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Fen Fakültelerinin Biyoloji veya Kimya Bölümlerinden Mezun olmak. Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Cerrahi 5 5 Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi Mezunu olmak. Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu olmak.
Farmakoloji ve Toksikoloji 2 2 Yüksek Lisans: Veteriner, Tıp ,Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji veya Kimya Bölümü , Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak. Doktora: Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ya da Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 3 - Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu olmak Doktora:–
Histoloji-Embriyoloji 3 3 Yüksek Lisans: Veteriner , Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu olmak. Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu,Tıp Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezunu olup ilgili alanlarda Yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
İç Hastalıkları 5 5 Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak. Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Mikrobiyoloji 3 - Yüksek Lisans: Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, veya Veteriner Fakültesi Mezunu olmak. Doktora:-
Parazitoloji 3 3 Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi , Eczacılık Fakültesi,Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Su Ürünleri Fakültesi Mezunu olmak Doktora: Veteriner veya Tıp Fakültesi Mezunu olmak yada Parazitoloji Anabilim Dalında Yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
Doğum ve Jinekoloji 2 - Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak Doktora:-
Zootekni 3 - Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi veya Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Mezunu Olmak Doktora:-
Anatomi 2 - Yüksek lisans: Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Bölümü Mezunu Olmak. Doktora : -

Aslına bakılıp Fotokopisi alınacak)

5. 2 adet fotoğraf

6. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

7. Sınav giderleri banka dekontu (100,00 TL Ziraat Bankası Kars Şubesi İBAN NO: TR 830 00 1000 147 261 468 25 5001 nolu hesap)

8. Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru Koşulları

1. Yüksek Lisans Programlarına lisans başarı ortalaması 100 tam not üzerinden 55, Doktora programlarına lisans başarı ortalaması (Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği Fakülteleri mezunları için) 100 tam not üzerinden 60 (4’lük sistemden mezun olanların not çevrimi Yüksek Öğretim Kurulu’nun yayımladığı 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu’na göre Enstitü tarafından yapılacaktır.). Yüksek lisans programından mezun olup bir Doktora programına başvuracak adayların Yüksek lisans başarı ortalaması 100 tam not üzerinden 70 olmalıdır.

2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’te program türlerine göre en az 55 olmalıdır.

3. Yüksek Lisans için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ından 50 (Üniversitelerarası kurulca belirlenen muadili bir sınavdan eşdeğer puanı) aldığını belgeleyenler Yabancı Dil sınavından muaf tutulacak, olmayanlar ise Enstitülerce yapılacak yabancı dil sınavına girecektir. Doktora programı için ÜDS’den en az 55 (Üniversitelerarası kurulca belirlenen muadili bir sınavdan eşdeğer puanı) puan alanlar müracaat edebilecektir (bu puana sahip olmayanlar için Enstitülerce başvurusu kabul edilmeyecek ve sınav yapılmayacaktır)..

4. Enstitülere başvuracak adaylardan ALES puan türü olarak ilgili puan türü kabul edilecektir.

5. Adaylar Lisansüstü eğitimleri konusunda Yüksek Öğretim üst kuruluşlarınca alınacak tüm değişiklik kararlarına uymayı şimdiden kabul ederler .

6. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların askerlik konusunda bakaya kalmamış olması gerekir.

7. Sınav giderleri olarak 100,00 TL ‘nin KAÜ. Döner Sermaye İşletmesi , Ziraat Bankası Kars Şubesi Nezdindeki İBAN NO: TR 830 00 1000 147 261 468 25 5001 hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

8. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru tarihleri 16.08.2010 – 27.08.2010 tarihleri arasında olup, yabancı dil sınavı 31.08.2010, mülakat sınavı 02.09.2010 tarihinde yapılacaktır.

9. Öğretim yılı başlangıcı : 20.09.2010

10. Başarı puanının hesaplanması ilgili enstitü yönetmeliğinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

Açıklamalar :

a) Bütün belgeler aynı zamanda teslim edilmelidir. Eksik belge ile müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

b) Süresi içinde yapılmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

1: Doktora programı için Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültesi mezunları veya İlgili Anabilim Dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olma koşulu aranacaktır.

İletişim :

Sosyal Bilimler Enstitüsü :

Adres : KAÜ. Rektörlüğü Kat 4

Telefon :0474 225 11 87

Santral: 0474 225 11 50-54 (4hat) (3456-3457)

Fen Bilimleri Enstitüsü :

Adres : KAÜ. Rektörlüğü Kat 2

Telefon :0474 225 11 89

Santral: 0474 225 11 50-54 (4hat) (3428-3429)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adres : Kafkas Üniversitesi Paşaçayır / KARS

Telefon : 0474 242 68 11 – 242 68 12

Santral : 0(474) 242 68 07 Dahili (1071- 1060- 1074)

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor