Güncel Haberler

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Haziran 23, 2010 @ No Comments

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır.
1-İSTENİLEN BELGELER
Yüksek lisans için
1. Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
2. Not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Mezuniyet not ortalamasının 60 (altmış)’dan az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin, öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
3. ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (ALES notu en az 55 olması gerekmektedir.)
4. KPDS veya ÜDS’den 40 (kırk) veya daha fazla puan aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
5. Resmi Kurumu onaylı nüfus cüzdanı sureti.
6. 2 adet vesikalık fotoğraf.
7. Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir.)
8. Özgeçmiş
9. Askerlik durum belgesinin aslı,. (Erkek Adaylar İçin)
Doktora için:
1. Yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
2. Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
3. Lisans ve yüksek lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Lisans mezuniyet not ortalamasının 60 (altmış)’dan az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin, öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
4. ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (ALES notu en az 60 puan olması gerekmektedir.)
5. KPDS veya ÜDS’den 55 (ellibeş) veya daha fazla puan aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
6. Resmi kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti.
7. 2 adet vesikalık fotoğraf.
8. Dilekçe (Enstitüden matbu olarak verilecektir.
9. Özgeçmiş
10. Askerlik durum belgesi. (Erkek Adaylar İçin)
2- MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ:
– Adaylar başvurularını, 16-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında, istenilen belgeler ile birlikte, Enstitü Müdürlüklerine şahsen yapacaklardır. Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.
– Kazanan Adayların kesin kayıt tarihleri ilgili Enstitülerde veya WEB sayfalarında ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.
3- DEĞERLENDİRME :
– Yüksek Lisans : ALES puanının % 60’ı + Lisans not ortalamasının % 10’u + KPDS veya ÜDS puanının % 30’u alınarak toplamına göre adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
– Doktora: ALES veya Tıp Fakültesi mezunları için TUS puanının % 60’ı + Hazırlık Sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının % 10’u + KPDS veya ÜDS puanının % 30’u toplamı en az 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES + Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Fen Bilimleri Enstitüsü :
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Puan Türü (ALES)
Biyoloji Sayısal
Genel Biyoloji 1 – Sayısal
Biyoteknoloji 2 – Sayısal
Botanik 4 1 Sayısal
Moleküler Biyoloji 4 1 Sayısal
Fizik Sayısal
Katıhal Fiziği 3 3 Sayısal
Astrofizik 1 – Sayısal
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 2 – Sayısal
Kimya Sayısal
Analitik Kimya 5 1 Sayısal
Anorganik Kimya 3 3 Sayısal
Biyokimya 3 1 Sayısal
Fizikokimya 7 3 Sayısal
Organik Kimya 4 – Sayısal
Matematik Sayısal
Geometri 5 3 Sayısal
Topoloji 2 – Sayısal
Uygulamalı Matematik 2 3 Sayısal
Fonk.Teorisi ve Analiz 1 1 Sayısal
Kimya Mühendisliği 14 5 Sayısal
Gıda Mühendisliği 5 3 Sayısal
Elektrik-Elektronik Müh. 3 4 Sayısal
Makina Mühendisliği 5 1 Sayısal
Maden Mühendisliği 9 6 Sayısal
Bilgisayar Mühendisliği 7 – Sayısal
İlköğretim A.B.D. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı 5 – Sayısal
İlköğretim A.B.D. Matematik Eğitimi Bilim Dalı 4 – Sayısal
ÖZEL ŞARTLAR
1. Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen kontenjanlara başvuracak adayların Biyoloji Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği programı mezunu olmaları şartı aranacaktır. Ayrıca Moleküler Biyoloji Bilim Dalına ayrılan bir doktora kontenjanı Üniversitelerarası İşbirliği (ÜNİP) kapsamında başvuracak adaylar için ayrılmıştır.
2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmaları ve doktora programına başvuracak adayların ise lisans ve yüksek lisanslarını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmaları şartı aranacaktır.
3. Matematik Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi lisans diplomasına sahip olmaları, doktora programına başvuracak adayların ise Matematik Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmaları şartı aranacaktır. Ayrıca Uygulamalı Matematik Bilim Dalına ayrılan bir doktora kontenjanı Üniversitelerarası İşbirliği (ÜNİP) kapsamında başvuracak adaylar için ayrılmıştır.
4. Kimya Ana Bilim Dalı için belirlenen kontenjanlardan Biyokimya bilim dalı yüksek lisans ve Anorganik Kimya bilim dalı doktora programına ayrılan birer kontenjan Üniversitelerarası İşbirliği (ÜNİP) kapsamında başvuracak adaylar için ayrılmıştır.
5. Makine Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programına başvuracak adayların Makine Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranacaktır. Ayrıca Makine Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile ortak doktora programı olup, Konstrüksiyon ve İmalat bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak şartı aranacaktır.
6. Maden Mühendisliği doktora programına başvuracak adayların Maden Mühendisliği lisans diplomasına sahip olmaları şartı aranacaktır.
7. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Kontrol Müh., Matematik Müh. ve Matematik Bölümü mezunu olmaları şartı aranacaktır.
8. İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans mezunu olma şartı aranacaktır.
9. İlköğretim Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuracak adayların Eğitim Fakültesinin İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olma şartı aranacaktır.
10. Özel şart konmayan Anabilim Dalları için branş dışından başvurular olması halinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının değerlendirmesi sonucu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
Not: Üniversitemizde Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Eğitim-Öğretime başlayacak olması nedeniyle İlköğretim Ana Bilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı ve İlköğretim Ana Bilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalına alınacak öğrenciler başvurularını Eğitim Bilimleri Enstitüsüne yapacaklardır.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır.
1-İSTENİLEN BELGELER
Yüksek Lisans için:
Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti
Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinde en az 60 (Altmış)’dan az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (ALES notu en az 55 puan olması gerekmektedir.)
KPDS veya ÜDS’den 40 (kırk) veya daha fazla puan aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
Resmi Kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti.
Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
2 adet vesikalık fotoğraf.
Dilekçe (Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
Özgeçmiş
Doktora için :
Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti.
Lisans not transkriptinin aslı veya onaylı sureti (Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinde en az 60 (Altmış)’dan az olmaması gerekmektedir. Lisans başarı not ortalamasının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgenin mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınması, 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belgeyi mezun olunan üniversiteden alamayan aday öğrencilerin not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınacaktır.)
ALES sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti (ALES notu en az 60 )
KPDS veya ÜDS’den 55 (ellibeş) veya daha fazla puan aldığını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
ALES veya Tıp Fakültesi Mezunları için TUS puanının %60’ı + Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının % 10’u + KPDS veya ÜDS puanının %30’u = 60 olması gerekir.
Resmi Kurum onaylı nüfus cüzdanı sureti.
Askerlik durum belgesinin aslı (Erkek adaylar için).
2 adet vesikalık fotoğraf.
Dilekçe ( Enstitü tarafından matbu olarak verilecektir).
Özgeçmiş.
2- MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ :
– Adaylar başvurularını 16-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında, istenilen belgeler ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapacaklardır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
– Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgi, Üniversitemiz WEB sayfasında ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.
3- DEĞERLENDİRME
Yüksek Lisans : ALES puanının %60’ı + Lisans not ortalamasının %10’u + KPDS veya ÜDS puanının %30’u alınarak toplamına göre adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Doktora : ALES veya Tıp Fakültesi Mezunları için TUS puanının %60’ı + Hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıllık lisans mezunları için ise lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının % 10’u + KPDS veya ÜDS puanının %30’u = 60 olması koşulu ile adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Sağlık Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının; mezuniyet not ortalamasının tam notun en az % 60’ı olması; tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0.7 ile, klinik tıp bilimleri puanının ise 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca KPDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslar arası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.
Sınav yapılacak Anabilim Dallarında ise ALES %50 + ÜDS %15 + Mezuniyet notu %15 + sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Eşitlik durumunda ALES+Yabancı Dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
Sınav: Yazılı, mülakat, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından hangisi/hangilerinin yapılacağı müracaat sırasında adaylara bildirilecektir.
Anabilim Dalı Programı Puan Türü ALES Sınav
Yüksek Lisans Doktora
Tıbbi Biyokimya 3 2 Sayısal Yok
Parazitoloji 1 1 Sayısal Var
Fizyoloji 5 4 Sayısal Var
Anatomi 3 3 Sayısal Var
Tıbbi Biyoloji ve Genetik 3 2 Sayısal Var
Halk Sağlığı 2 – Sayısal Yok
Tıbbi Mikrobiyoloji – 1 Sayısal Var
Ortodonti – 5 Sayısal Var
Ağız, Diş, Çene Hast. ve Cer. – 3 Sayısal Var
Analitik Kimya 2 – Sayısal Var
Farmakoloji 1 – Sayısal Yok
Biyokimya 1 – Sayısal Var
Beden Eğitimi ve Spor 5 3 Sayısal/Sözel/ Eşit Ağırlık Var
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Programı 2 – Sayısal Var
Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hast. Hemşireliği 3 – Sayısal Var
Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği 3 – Sayısal Var
NOT: Sınav 01 Eylül 2010 tarihinde saat 08:300’da Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİ KABUL ÖNKOŞULLARI
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyoloji Bölümleri, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Eczacılık Fakültesi lisans mezunları kabul edilir.
Doktora: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları ile Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans programı mezunları kabul edilir.
Parazitoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji , Mikrobiyoloji Bölümleri, Veteriner Fakültesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimleri Bölümü lisans mezunları kabul edilir.
Doktora: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Parazitoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, Tıp Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezunları kabul edilir.
Fizyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları ile Tıp Fizyoloji Yüksek Lisans mezunları kabul edilir.
Anatomi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Biyoloji veya Sağlık Bilimleri ile ilgili dalların lisans mezunları kabul edilir.
Doktora: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Anatomi ve Embriyoloji-Histoloji yüksek lisans mezunları kabul edilir.
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları kabul edilir.
Doktora: Tıp Fakültesi mezunları ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik yüksek lisans mezunları kabul edilir.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri alanlarının lisans mezunları kabul edilir.
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doktora : Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner Fakülteleri mezunları, Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı mezunları ve Sağlık Bakanlığına bağlı olarak ihtisas yapmış olanlar kabul edilir.
Ortodonti Anabilim Dalı
Doktora: Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kabul edilir.
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
Doktora: Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kabul edilir.
Analitik Kimya Anabilim Dalı (Eczacılık Fak.)
Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisliği lisans mezunları kabul edilir.
Farmakoloji Anabilim Dalı (Eczacılık Fak.)
Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi mezunları kabul edilir.
Biyokimya Anabilim Dalı (Eczacılık Fak.)
Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji lisans mezunları kabul edilir.
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Yüksek Lisans: Yurtiçindeki en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan; Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Spor Akademisi ile Tıp Fakültesi mezunları kabul edilir.
Doktora: Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans mezunları kabul edilir. Alanı dışından gelen öğrenciler
Bilimsel Hazırlık Programına alınacaklardır.
Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Programı
Yüksek Lisans : Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü, Ebelik Bölümü ve Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunları kabul edilir.
Hemşirelik Anabilim Dalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü ve Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunları kabul edilir.
Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Programı
Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik Bölümleri ve Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu bölümü ve Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunları kabul edilir.

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor