Güncel Haberler

GYTE (GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ) YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 27, 2010 @ No Comments

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla ve yatay geçişle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Yüksek Lisans)*  
  SNV YG    
Elektronik Mühendisliği 25 ALES sayısal 75 olan ve üniversitelerin Elektronik Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Harp Okullarının ilgili Bölümleri, Matematik ve Teknik Eğitim Fak. Elektrik veya Elektronik Bölümü lisans mezunları. ( Güç Sistemleri, Haberleşme ve Elektromanyetik alanlarında çalışma yapılacaktır.)  
Bilgisayar Mühendisliği 35 ALES sayısal 75 veya GRE eşdeğeri ile üniversitelerin veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Mühendislik ve Fen Fakültesi lisans mezunları. (Bilgisayar Ağları, Ağ ve Bilgi Güvenliği, Bilgi Harbi, Kontrol ve Robotik, Tıbbi Bilişim, Bilgisayarla Görme, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Veri Madenciliği, Doğal Dil İşleme, Dağıtık Benzetim ve Bulut Bilişim alanlarında çalışma yapılacaktır.)  
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 25 ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Malzeme Müh., Metalurji Müh., Seramik Müh., Makine Müh., Fizik Müh. ve Kimya Müh., Kimya ve Fizik Bölümleri lisans mezunları. (Fizik, Fizik Müh., Kimya, Kimya Müh. ve Makine Müh. Bölümleri 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına devam edecektir.  
Çevre Mühendisliği 25 2 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Fen ve Mühendislik Fakülteleri lisans mezunları.  
Makine Mühendisliği 30 2 ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Mühendislik Fak.: Makine, Kimya, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Nükleer Enerji, Mekatronik, Gemi Makineleri, Uçak, Uzay ve Havacılık, Kontrol, İmalat Mühendisliği, Teknik Eğitim Fak.:Makine,Talaşlı Üretim, Kalıpçılık, Tasarım ve Konstrüksiyon Bölümleri lisans mezunları.  
Kimya Mühendisliği (Reaktör ve Proses Tasarımı) 3 ALES sayısal 65 olan ve üniversitelerin Kimya Mühendisliği lisans mezunları. ( Reaktör ve Proses Tasarımı alanında çalışılacaktır.)  
Kimya Mühendisliği (Termodinamik ve Temel İşlemler) 10 ALES sayısal 65 olan ve üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği lisans mezunları. ( Termodinamik ve Temel İşlemler alanında çalışılacaktır.)  
Kimya Mühendisliği (Kimyasal Teknolojiler) 5 ALES sayısal 65 olan ve üniversitelerin Kimya Müh., ve Kimya Bölümü lisans mezunları. ( Kimyasal Teknolojiler alanında çalışılacaktır.)  
Kimya Mühendisliği (Gıda Bilimi ve Teknolojileri) 10 ALES sayısal 65 olan ve üniversitelerin Kimya Müh. ve Gıda Müh. lisans mezunları. ( Gıda Bilimi ve Teknolojileri alanında çalışılacaktır.)  
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 10 1 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Harita Müh., Geomatik Müh., Bilgisayar Müh., Jeofizik Müh. ve Matematik Müh. lisans mezunları.  
Moleküler Biyoloji ve Genetik 20 ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji veya Biyomühendislik Bölümleri, Tıp Fakülteleri, Veterinerlik Fakültesi- Temel Bilimler Bölümü lisans mezunları.  
Fizik 20 ALES sayısal 70 (GRE Quantitative+verbal 1050 puan) olan ve üniversitelerin Fizik, Fizik Müh., Fizik Öğretmenliği, Elektrik Müh., Elektronik Müh.,Malzeme Bilimi Müh. ve Astronomi Bölümü lisans mezunları.  
Kimya (Organik Kimya) 5 1 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği lisans mezunları. ( Organik Kimya alanında çalışılacaktır.)  
Kimya (Fizikokimya) 10 1 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği lisans mezunları. ( Fizikokimya alanında çalışılacaktır.)  
Kimya (Anorganik Kimya) 15 1 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği lisans mezunları. ( Anorganik Kimya alanında çalışılacaktır.)  
Kimya (Biyokimya) 10 1 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği ve Biyoloji Bölümü lisans mezunları. ( Biyokimya alanında çalışılacaktır.)  
Matematik 15 ALES sayısal 80 olan ve üniversitelerin Matematik, Matematik Öğretmenliği, Matematik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Bölümü lisans mezunları.  
Mimarlık 10 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin Mimarlık Bölümün lisans mezunları (Mülakatta sunulmak üzere öğrencinin yapmış olduğu çalışma ve projeleri içeren portfolyo)  
Şehir ve Bölge Planlama 20 ALES sayısal/sözel 60 olan ve üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Çevre Müh., Peyzaj Mimarlığı, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Kamu Yönetimi ve Sosyoloji Bölümleri lisans mezunları.  
Deprem ve Yapı Mühendisliği 20 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans mezunları
Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Doktora)**
  SNV YG  
Elektronik Mühendisliği 10 ALES sayısal 75 olan ve üniversitelerin Elektronik Müh., Elektrik Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Enerji Sistemleri, Tıp Elektroniği Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. ( Elektromanyetik Alanlar, Haberleşme ve Güç Sistemleri alanlarında çalışma yapılacaktır.)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 10 ALES sayısal 70 olan ve yüksek lisans not ortalaması 75/100 veya 2.80/4.00 üniversitelerin Malzeme Müh., Metalurji Müh., Seramik Müh., tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları veya Fizik, Fizik Müh., Kimya, Kimya Müh., Makine Müh. Bölümlerinde yüksek lisans sırasında malzeme ile ilgili bir konuda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. ( Fizik, Fizik Müh. Kimya, kİmya Müh. ve Makine Müh. Bölümleri yüksek lisans mezunları 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına devam edecektir.)
Çevre Mühendisliği 10 2 ALES sayısal 60 olan ve üniversitelerin lisans veya yüksek lisansını Çevre Müh.,Kimya Müh., Kimya ve Biyoloji Bölümünde tamamlamış, tezli yüksek lisans çalışması yapmış yüksek lisans mezunu olma şartı aranır.
Bilgisayar Mühendisliği 7 ALES sayısal 75 veya GRE eşdeğeri olan üniversitelerin ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü veya eşdeğeri bir Enstitüde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.
Kimya Mühendisliği (Termodinamik ve Temel İşlemler) 4 ALES sayısal 70 olan üniversitelerin Kimya Mühendisliği veya Makine Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. ( Termodinamik ve Temel İşlemler alanında doktora çalışması yapacaklar.)
Kimya Mühendisliği (Kimyasal Teknolojiler) 2 ALES sayısal 70 olan üniversitelerin Kimya veya Kimya Mühendisliği lisans mezunu olup, Kimya veya Kimya Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. ( Kimyasal Teknolojiler üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Kimya Mühendisliği(Gıda Bilimi ve Teknolojileri) 2 ALES sayısal 70 olan üniversitelerin Kimya Müh. veya Gıda Müh. lisans mezunu olup, Kimya Müh. veya Gıda Müh.’nde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır. ( Gıda Bilimi ve Teknolojileri üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Makine Mühendisliği 10 2 ALES sayısal 75 olan, üniversitelerin Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik 5 ALES sayısal 75 olan, üniversitelerin veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri’nin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Biyofizik, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyoloji Dallarından birinde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.
Kimya (Anorganik Kimya) 10 1 ALES sayısal 60 olan üniversitelerin Anorganik Kimya Bilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları tercih sebebidir.( Anorganik Kimya üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Kimya (Biyokimya) 5 1 ALES sayısal 60 olan üniversitelerin Biyokimya, Biyoloji Bilim Dalında tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları tercih sebebidir.( Biyokimya üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Kimya (Fizikokimya) 5 1 ALES sayısal 60 olan üniversitelerin Fizikokimya Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları tercih sebebidir.( Fizikokimya üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Kimya (Organik Kimya) 5 1 ALES sayısal 60 olan üniversitelerin Organik Kimya Bilim Dalında tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları tercih sebebidir.( Organik Kimya üzerine doktora çalışması yapacaklar.)
Fizik 10 ALES sayısal 70 (GRE Quantitative+verbal 1050 puan) olan, üniversitelerin Fizik, Fizik Müh., Fizik Öğretmenliği, Elektrik ve/veya Elektronik Müh., Malzeme Bilimi ve/veya Müh. Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.
Matematik 5 ALES sayısal 80 olan ve üniversitelerin Matematik, Matematik Müh., Elektronik Müh., Bilgisayar Müh. Anabilim Dalları’nda tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmaları şartı aranır.
Deprem ve Yapı Mühendisliği 10 ALES sayısal 70 olan ve üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Deprem ve Yapı Bilimleri/Mühendisliği Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans çalışması yapmış olma şartı aranır.
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Başvuru Süresi 16-27 Ağustos 2010
İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ağustos 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Yüksek Lisans) 02 Eylül 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Doktora) 03 Eylül 2010 Saat:10.00

  

* ALES sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde veya başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne doktora eğitimi için başvuranlar ile herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek yoktur.

* ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan, ancak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli bulunmayan adaylar “GYTE Lisansüstü Hazırlık, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde en çok 2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimi’ne tâbi tutulurlar.

* Kocaeli dışında bir üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan (Arş. Gör./Öğr. Gör.) adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.( YÖK’ün 29.07.1998 tarih, 7091-16646 sayılı yazısı).

* ÜDS/KPDS sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

* TOEFL ve IELTS belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

* Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adayların ÜDS/KPDS İngilizce puanının an az 55,TOEFL PBT 487,TOEFL CBT 163,TOEFL IBT 57,IELTS her bölümden 5.7 puan alanlar ve %100 ingilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından MUAF tutulurlar.

* Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans adayları İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 40’ın altında puan almaları durumunda mülakat sınavına giremezler.

** Doktora programlarına başvuru için adayların ÜDS/KPDS İngilizce puanının en az 60 veya TOEFL PBT 501, TOEFL CBT 173, TOEFL IBT 61, IELTS her bölümden 5.8 yeterli puanı almış olması şartı aranır.

SNV = Sınavla alınacak öğrenci kontenjanı

YG = GYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yatay geçiş kontenjanı

Müracaat İçin İstenen Belgeler :

(1) Gireceği programı belirtir internet başvuru formu,

(2) Ayrıntılı özgeçmiş,

(3) İki adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),

(4) ALES sonuç belgesi aslı ile fotokopisi,

(5) Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belgenin aslı ile fotokopisi,

(6) Doktora programına başvuracak adaylar için ÜDS (veya muadili KPDS/TOEFL/IELTS) sonuç belgesinin aslı ile fotokopisi,

(7) Doktora programlarına başvuran adayların Lisans diploma fotokopisi,

(8) Banka dekontu (Sınav gideri olarak “ Vakıfbank Gebze Şubesi TR 08 000 15 00 158 00 728 673 57 31 “ no’lu hesaba 150.00TL) EFT ile yapılan işlemlerde internet çıktısı kabul edilmeyecektir,

(9) Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçiş Şartları:

(1) Yukarıda açıklanan başvuru şartları,

(2) Öğrencinin kayıtlı ve devam etmekte olduğu lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olması, genel ağırlıklı not ortalamasının 3.00 olması ve alt yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması,

(3) Disiplin cezası almamış olması,

(4) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin daha önce almış olduğu dersler, Enstitümüzde açılmış derslerden isim ve/veya içerik itibariyle farklılık arzetmesi halinde, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygun görüşüyle bu derslerden en çok 7 kredilik kısmı öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu kredili ders yüküne sayılır,

(5) Yüksek lisans programlarında eğitim-öğretimde derslerini tamamlayanlar, doktora programlarında ise yeterlilik ve tez aşamasına gelmiş öğrenciler sadece ders aşamasına yatay geçiş yapabilirler,

(6) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz,

(7) Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin en geç 27.08.2010 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları.

Müracaat Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Yerleşkesi, İstanbul Cad. No:101 Gebze / KOCAELİ Sınav Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi, İstanbul Cad. No:101 Gebze / KOCAELİ Tel: 0 (262) 605 (1107-1109-1110-1113-1114)

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak sınavla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Yüksek Lisans)*  
  SNV YG    
Strateji Bilimi (Bilim ve Teknoloji Stratejileri) Tezli Yüksek Lisans 20 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları. (Bilim ve Teknoloji Stratejileri alanlarında çalışılacaktır.)  
İşletme (Yönetim ve Organizasyon) Tezli Yüksek Lisans 10 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları. (Yönetim ve Organizasyon alanında çalışılacaktır.)  
İşletme (Üretim ve Pazarlama) Tezli Yüksek Lisans 12 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları. (Üretim ve Pazarlama alanında çalışılacaktır.)  
İşletme (Muhasebe ve Finansman) Tezli Yüksek Lisans 4 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları. (Muhasebe ve Finansman alanında çalışılacaktır.)  
İşletme (Sayısal Yöntemler) Tezli Yüksek Lisans 4 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm lisans mezunları. (Sayısal Yöntemler alanında çalışılacaktır.)  
İşletme (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 75 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 55 olan tüm lisans mezunları.  
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi (II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 25 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 55 olan tüm lisans mezunları.  
Özel Öğrenci İşletme (II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ) 40 Tüm lisans mezunları.
Anabilim Dalı Başvuruda Aranacak Şartlar (Doktora)**
  SNV YG  
İşletme (Yönetim ve Organizasyon) 3 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm yüksek lisans mezunları. (Yönetim ve Organizasyon alanında çalışılacaktır.)
İşletme (Üretim ve Pazarlama) 6 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm yüksek lisans mezunları. (Üretim ve Pazarlama alanında çalışılacaktır.)
İşletme (Muhasebe ve Finansman) 3 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm yüksek lisans mezunları. (Muhasebe ve Finansman alanında çalışılacaktır.)
İşletme (Sayısal Yöntemler) 3 ALES Sayısal/Sözel/Eşit Ağırlık puanı en az 70 olan tüm yüksek lisans mezunları. (Sayısal Yöntemler alanında çalışılacaktır.)
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Başvuru Süresi 16-27 Ağustos 2010
İngilizce Yeterlik Sınavı (Strateji Bilimi ve İşletme Yüksek Lisans adayları için) 31 Ağustos 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme Doktora) 01 Eylül 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 01 Eylül 2010 Saat:13.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme Tezli Yüksek Lisans) 02 Eylül 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 02 Eylül 2010 Saat:10.00
Mülakat Sınav Tarihi (Özel Öğrenci İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans) 02 Eylül 2010 Saat:13.00
Mülakat Sınav Tarihi (Strateji Bilimi Tezli Yüksek Lisans) 03 Eylül 2010 Saat:10.00

ALES sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

* Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde veya başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans eğitimine başlayanlardan eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne doktora eğitimi için başvuranlar ile herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış yeniden başka bir programa kabul almış öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e girmelerine gerek yoktur.

* ALES puanı ve Mülakat Sınavı’nın birlikte değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan, ancak İngilizce Yeterlik Sınavı’nda yeterli bulunmayan adaylar “GYTE Lisansüstü Hazırlık, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde en çok 2 (iki) yarıyıl İngilizce Hazırlık Öğrenimi’ne tâbi tutulurlar.

* Kocaeli dışında bir üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan (Arş. Gör./Öğr. Gör.) adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.( YÖK’ün 29.07.1998 tarih, 7091-16646 sayılı yazısı).

* ÜDS/KPDS sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

* TOEFL ve IELTS belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

* Yüksek Lisans programına başvuruda bulunan adayların ÜDS/KPDS İngilizce puanının an az 55,TOEFL PBT 487,TOEFL CBT 163,TOEFL IBT 57,IELTS her bölümden 5.7 puan alanlar ve %100 ingilizce lisans eğitim-öğretimi yapan bölümlerden mezun olan adaylar İngilizce Yeterlilik Sınavından MUAF tutulurlar.

* Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ve Strateji Bilimi (Bilim ve Teknoloji Stratejileri) yüksek lisans adayları İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 45’in altında puan almaları durumunda mülakat sınavına giremezler.

** Doktora programlarına başvuru için adayların ÜDS/KPDS İngilizce puanının en az 60 veya TOEFL PBT 501, TOEFL CBT 173, TOEFL IBT 61, IELTS her bölümden 5.8 yeterli puanı almış olması şartı aranır.

SNV = Sınavla alınacak öğrenci kontenjanı

YG = GYTE Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayanlar için yatay geçiş kontenjanı

Müracaat İçin İstenen Belgeler :

(1) Gireceği programı belirtir internet başvuru formu,

(2) Ayrıntılı özgeçmiş,

(3) İki adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş),

(4) ALES sonuç belgesi aslı ile fotokopisi,

(5) Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belgenin aslı ile fotokopisi,

(6) Doktora programına başvuracak adaylar için ÜDS (veya muadili KPDS/TOEFL/IELTS) sonuç belgesinin aslı ile fotokopisi,

(7) Doktora programlarına başvuran adayların Lisans diploma fotokopisi,

(8) Banka dekontu (Sınav gideri olarak “ Vakıfbank Gebze Şubesi TR 08 000 15 00 158 00 728 673 57 31 “ no’lu hesaba 150.00TL) EFT ile yapılan işlemlerde internet çıktısı kabul edilmeyecektir,

(9) Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Müracaat Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Yerleşkesi, İstanbul Cad. No:101 Gebze / KOCAELİ Sınav Yeri : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Yerleşkesi, İstanbul Cad. No:101 Gebze / KOCAELİ Tel: 0 (262) 605 (1107-1109-1110-1113-1114)

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor