Güncel Haberler

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 27, 2010 @ No Comments
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Gaziantep Üniversitesi Fen, Sosyal ve Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü Programlarına

2010-2011 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Adayların en geç 23 Ağustos 2010 tarihine kadar ilgili Enstitünün internet adresinden sisteme giriş yaparak dolduracakları Başvuru Formunu başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Başkanlıklarına teslim etmeleri veya posta ile ya da e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir.

E-posta ile gerekli belgeler aşağıdaki adreslere gönderilecektir;

Fen Bilimleri Enstitüsü Programları için: e-posta: fenbilsek@gantep.edu.tr konu: Lisansüstü Başvuru

Sosyal Bilimler Enstitüsü Programları için: e-posta: sosbil@gantep.edu.tr konu: Lisansüstü Başvuru

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Programları için: e-posta: sagbilsek@gantep.edu.tr konu: Lisansüstü Başvuru

Anabilim Dalı, e-posta adresleri enstitülerin internet sayfalarında belirtilecektir.

Posta ile gerekli belgeler aşağıdaki gönderilecektir;

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP

Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İNTERNET ADRESLERİ

Fen Bilimleri Enstitüsü : http://fbe.gantep.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü : http://sbe.gantep.edu.tr/

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : http://sagbe.gantep.edu.tr/

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu.

2) Diploma veya çıkış belgesi (henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge).

3) Mezun olduğu/olacağı yüksek öğretim kurumundan alınmış olan tüm dersleri ve notları gösterir belgeler.

4) ALES sonuç belgesi.

5) Programlar için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi.

6) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

T.C. uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden adayların 50.00 TL başvuru ücretini Garanti Bankası Gaziantep Binevler Şubesi TR67 0006 2000 0690 0006 2978 65 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı olan adayların 50 USD başvuru ücretini Garanti Bankası Gaziantep Binevler Şubesi TR02 0006 2000 0690 0009 0920 53 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir. Garanti Bankası Swift Code: TGBATRIS.

Mülakat, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 03 Eylül 2010 tarihinde saat 09:00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 15 Eylül 2010 tarihinde saat 09:00’da ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR

1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans eğitimini sürdüren ve kayıtlı oldukları dönem sonunda mezun olabilecek durumundaki öğrenciler başvurabilir.

2) Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olanlar veya lisans mezuniyet genel not ortalaması 3.00/4.00 (8/10 veya 80/100) olan lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.

3) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim dallarına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler, bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış beş) olması gerekir.

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ALES PUANLARI

Adayların ALES’den veya uluslar arası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan Tablo 1 de belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Tablo 1. Başvuruda istenen en az ALES* Puanları

(ALES Sonuç Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlilik süresi vardır.)

Puan Türü/Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Lisans Diplomasıyla doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları
ALES-SAY 55 55 70
Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında istenen en az ALES puanları
ALES –EA (İktisat-İşletme-) 55 55 70
ALES-SÖZ (Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Eğitimi, Sosyoloji, Tarih, Eğitim Bilimleri) 55 55 70
Sağlık Bilimleri Enstitüsü programlarında istenen en az ALES/TUS puanları
ALES-SAY 55 55 70
ALES-SAY veya EA (Beden Eğt. Ve Spor ABD) 55 55 70
TUS (Temel Tıb Bil.) 50 50 50
*Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını kullanabilirler.

ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI

1) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

2) Öğretim dili İngilizce Mühendislik EABD Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarından veya anadili İngilizce olan adaylarda yabancı dil şartı aranmaz.

3) Yüksek lisans programlarına başvuran diğer adayların Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olması gerekir.

4) Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 2’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

5) Yüksek lisans programına başvuran (İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak Tablo 2 de belirtilen dil şartlarını sağlayamayan adaylar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına isterlerse kayıt yaptırabilirler veya 1 yıl süreyle izinli sayılabilirler;

a) Kayıtlı veya izinli oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak yüksek lisans öğretimine devam ederler.

b) Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlar yüksek lisans programlarına devam ederler.

c) Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanların program ile ilişiği kesilir.

6) Öğretim dili İngilizce olan Doktora Programlarına başvuran (İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) ve bilimsel düzeyleri programa kabul için yeterli görülen, ancak MADDE 6 da belirtilen dil şartlarını sağlayamayan ancak ÜDS’den 55 puan almış olan adaylar Üniversite Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programı’na normal ya da ikinci öğretimde öğrenci olarak kayıt yaptırırlar;

a) Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak doktora öğretimine devam ederler.

b) Hazırlık sınıfını en az 65 başarı notuyla tamamlayanlar doktora programlarına devam ederler.

c) Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanların program ile ilişiği kesilir.

7) Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda açılacak İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlar sadece Güz döneminde yapılır.

Tablo 2. Başvuruda istenen en az İngilizce ÜDS* puanları

  Yüksek Lisans Doktora
Öğretim Dili Türkçe olan EABD - 55
Öğretim Dili İngilizce olan EABD 60(ÜDS veya YYDS**) 65
İngiliz Dili ve Eğitimi EABD 80 -
*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ÜDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir. **Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan sınav.
YABANCI DİL SINAVI 26 Ağustos 2010 tarihinde saat 09:00’ da yapılacaktır.

ÖZEL DURUMLAR

· Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için yeterli müracaat olmaması durumunda Enstitü, ilgili programın açılmamasına karar verebilir. Bu durumda boş kontenjan bulunması halinde, adayların talebi ve başvuru koşullarını sağlamaları koşuluyla talepte bulunan adaylara diğer programlara kayıt hakkı tanınabilir.

· Tezsiz II.Öğretim Yüksek Lisans Programının toplam öğrenci katkı payı tutarı (Dönem Projesi dahil)

5.040,00 TL’dir. Ödeme Takvimi kesin kayıt hakkı kazanan adaylara duyurulacaktır.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN DİL KOŞULLARI

1) Ülkesinin resmi dili İngilizce olan veya anadilinin İngilizce olduğunu belgeleyen adaylardan öğretim dili İngilizce olan programlar için (İngiliz Dili ve Eğitimi EABD hariç) dil şartı aranmaz. Diğer öğrencilerin başvuru yaptıkları program için gerekli olan ve Tablo 2’de belirtilen dil şartlarını sağlamaları gerekir.

2) Doktora programlarına başvuru yapan öğrencilerden bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak başvurduğu program için zorunlu olan en az İngilizce puanı sağlamayan adaylar, Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık sınıfına kayıt yaptırabilirler;

a) Kayıtlı oldukları süre içinde, geçerli sınavlara girerek en az İngilizce dil puanını sağlayanlar programa takip eden ilk dönemde kayıt yaptırarak yüksek lisans öğretimine devam ederler.

b) ÜDS’den 55 puan almış olan ve hazırlık sınıfını en az 65 başarı notuyla tamamlayanlar doktora programlarına devam ederler.

c) Yaz okulu dahil bu şartları sağlayamayanların program ile ilişiği kesilir.

3) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

a) TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.

b) Türkçe bildiğini belgelemesi.

c) Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi.

d) Gaziantep Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları.

4) Bilimsel başarı düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve1 yarıyıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğretimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan adayların programla ilişiği kesilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların, Eğitim Bilimleri Alanında lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Doktora programlarına başvuracak adayların, İktisat Alanında lisans/yüksek lisans yapmış olmaları gerekir.

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.

İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuracak adayların İngiliz Dili ve Eğitimi, Dilbilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

İşletme Ana Bilim Dalı tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Hukuk Fakültelerinden mezun olmaları gerekir.

Tarih Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların üniversitelerin Tarih Bölümünden mezun olmaları gerekir.

İşletme, İktisat, Tarih ve Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir veya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda Rehber öğretmen olarak fiilen çalışıyor olmaları gerekir.

İktisat, Sosyoloji ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Eğitim Programları ve Öğretim) Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikoloji Programı mezunu olmaları gerekir.

Adayların daha önce aldıkları eğitimle ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir. Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde bilimsel hazırlık programının uygulanabileceğini göz önüne almalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yüksek lisans programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

a) Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

b) Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.

2) Doktora programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %40’ı ve yapılacak sözlü sınavın %10’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.

a) Lisans diplomasıyla doktora programına başvurularda yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır.

b) Kabul edilebilir mazeretini dilekçeyle bildiren adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

c) Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 60 olması gerekir.

3) Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Doktora programı için değerlendirmede ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı, yüksek lisansı olanların ise lisans not ortalamasının %20’si ile yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %10’u dikkate alınarak, toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Giriş puanının eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının değerlendirmesi dosya üzerinden yapılarak, programa kabul için yeterli bulunan adaylara kabul yazısı gönderilir.

2) ALES ya da eşdeğeri belgesi olmayan adaylar usul, esas ve içeriği ve tarihleri EABD Başkan’lıklarının görüşü alınarak Enstitü kurulları tarafından belirlenen yazılı sınava alınır.

3) Yapılan bu sınavdan 100 tam not üzerinden almış olduğu puan ALES sınav notuna eşdeğer olarak değerlendirilir.

4) Bu sınavdan en az 55 alan adaylar öğrenimlerine devam ederler.

5) Bu sınavdan en az 55 alamayan adaylara ikinci defa sınava girme hakkı verilir ve bu sınavda da en az 55 alamayan adayların programla ilişiği kesilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ ADAY KAYITLARI

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday başvuruları, 10-17 Eylül 2010 tarihlerinde ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler

1) Özel Öğrenci Başvuru Formu ve 2 adet resim.

2) Transkript (Not Belgesi).

3) Başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir belge.

a) T.C. uyruklu olup Türkiye’de ikamet eden adayların 50.00 TL başvuru ücretini Garanti Bankası Gaziantep Binevler Şubesi TR67 0006 2000 0690 0006 2978 65 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir.

b) Yabancı uyruklu ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı olan adayların 50 USD başvuru ücretini Garanti Bankası Gaziantep Binevler Şubesi TR02 0006 2000 0690 0009 0920 53 nolu İBAN hesabına yatırması gerekmektedir. Garanti Bankası Swift Code: TGBATRIS.

4) Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Enstitü Anabilim Dallarına ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına başvuran adayların en az aşağıdaki İngilizce dil puanlarını almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekir.

5) Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Enstitü Anabilim Dallarına başvuruda lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan programlarda okuyan ve mezunlarında yabancı dil şartı aranmaz.

Tablo 3. Özel öğrenci başvurularında istenen en az İngilizce puanları

  Mühendislik EABD Programları İngiliz Dili ve Eğitimi EABD Programı
ÜDS 50 80
* Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ÜDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul edilir.

· Üniversitemizde görevli akademik ve idari personel özel öğrenci statüsünde lisans veya lisansüstü dersi alamazlar.

· Kayıtlı öğrencisi bulunmayan bir derse özel öğrenci kabul edilmez.

KESİN KAYIT TARİHLERİ

13-21 Eylül 2010 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1) Başvuruda istenen belgelerin asılları.

2) 4 adet fotoğraf.

3) Öğrenim katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

4) Özel öğrenciler için ders kayıt ücreti banka dekontu.

5) Yabancı uyruklu adaylardan ayrıca Öğrenim Vizesi istenecektir.

NOT: Kabul ve redde ilişkin aday listeleri Enstitülerin internet sayfasında ilan edilecektir.

· Başvurudan vazgeçen ya da başvurduğu programa kabul edilmeyen adayların başvuru evrakı ve başvuru ücreti iade edilmez.

2010-2011 ÖĞRETİM YILI I.YARIYILI KONTENJANLAR
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS DOKTORA YÜKSEK LİSANS (YABANCI UYRUKLU) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II.ÖĞRETİM)
TEZSİZ TEZLİ TEZLİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI          
Eğitim Yönetimi Tef.Plan. ve Ekonomisi   4 4 2 30
Eğitim Programları ve Öğretim 2 2  
Rehberlik ve Psikolojik Danışma   3 2   30
İKTİSAT ANABİLİM DALI   18 2 4 15
İŞLETME ANABİLİM DALI   15   4 50
TARİH ANABİLİM DALI          
Genel Türk Tarihi   2   3 12
Ortaçağ Tarihi   2   1 4
T.C. Tarihi   1   1 4
Yakınçağ Tarihi   2   2 8
Yeniçağ Tarihi   2   2 8
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI          
Eski Türk Edebiyatı   4   3  
Türk Halk Bilimi   3      
Türk Halk Edebiyatı   2   1  
Yeni Türk Dili   2   1  
Yeni Türk Edebiyatı   4   2  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI          
İngiliz Dili Eğitimi   4   4  
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI   8   4  

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dalı ve Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ
AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ - - - 6 Eşit Ağırlık
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ - - - 5 Eşit Ağırlık
  ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ - - 2 Eşit Ağırlık
PERİODONTOLOJİ - - - 4 Eşit Ağırlık
PEDODONTİ - - - 3 Eşit Ağırlık
ORTODONTİ - - - 2 Eşit Ağırlık
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ - - - 6 Eşit Ağırlık
  ORAL PATALOJİ - - 2 Eşit Ağırlık
FARMAKOLOJİ (EZ.) - - 5 2 Sayısal
BİYOKİMYA(ECZ.) - - 6 1 Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ - - 10 5 Eşit Ağırlık
  - KOZMETOLOJİ 5 - Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK KİMYA -   5 5 Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ - - 5 5 Eşit Ağırlık
  - BESİN ANALİZLERİ VE BESLENME 1 - Eşit Ağırlık
ANALİTİK KİMYA - - 8 7 Eşit Ağırlık
FARMAKOGNOZİ - - - 3 Eşit Ağırlık
  - FİTOTERAPİ 6 - Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ - - 4 - Eşit Ağırlık
FARMAKOLOJİ(TIP) - - - 7 Sayısal
MİKROBİYOLOJİ - - 3 3 Sayısal
İMMÜNOLOJİ - - - 4 Sayısal
HALK SAĞLIĞI - - 5 3 Sayısal
BİYOKİMYA(TIP) - - 1 8 Sayısal
FİZYOLOJİ - - 5 5 Sayısal
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ - - 4 1 Sayısal
ANATOMİ - - 3 3 Sayısal
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK - - 4 2 Sayısal
BİYOFİZİK - - 1 1 Sayısal
  - ODYOLOJİ KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI 3 - Eşit Ağırlık
  - SOSYAL PEDİATRİ - 2 Sayısal
  - NÖROBİLİM - 7 Sayısal
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ - - 5 - Eşit Ağırlık
KAZALARIN DEMOG.VE EPDM. - - 3 - Eşit Ağırlık
HEMŞİRELİK - - 22 - Sayısal
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - - - 10 Eşit Ağırlık
  - SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ 10 - Eşit Ağırlık
  - ANTREMAN VE HAREKET BİL. 10 - Eşit Ağırlık
  - SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR 5 - Eşit Ağırlık

ÖN KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora ön kayıt için yatırılacak olan 60.- TL hesap numarası belirtmeksizin tüm HALKBANK Şubelerinden yatırılabilecektir. Başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

EFT ile havale kabul edilmeyecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları için 60.00.-TL başvuru ücreti yatırdıktan belirli bir süre sonra http://ogrenci.gazi.edu.tr/ adresinde enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi aktif olacaktır. Aday öğrenci, giriş ekranından şifre alarak sisteme erişip gerekli alanları doldurarak kaydını tamamlayacaktır. İnternet üzerinden kaydını yapan aday ön kayıt da istenilen belgeleri 17 Eylül 2010 mesai bitimine kadar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim ederek sınav giriş kimlik kartını alacaktır.

Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

I.Yüksek Lisans Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan uygun görüş yazısını getirmeleri)

Lisans Not dökümü (4’lü ya da harfli sistemde not veren Üniversitelerden mezun olanların not baremini yüzlük sisteme çevirterek ibraz etmeleri)

Başvuru için ilanda ön görülen ALES puan türünde 55 ve daha yukarı puan almış olduğunu belgelemeleri

Puan şartı aranmaksızın Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) belgesi getirmeleri

İki adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdan sureti, T.C. Kimlik Numarası

Banka dekontu (ayrıntılı bilgi https:// ogrenci.gazi.edu.tr adresinde Enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi linkinde bulunmaktadır.)

Başvuru için istenilen diğer bilgi ve belgeler Enstitüden öğrenilebilir.

9. Kendi imkanları ile yüksek lisans programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;

a) Lisans mezuniyet not ortalamasının 2.5/4.0 olma koşulunu sağlamaları,

b) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı belgesine sahip olmaları,

c) ALES’den başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları,

ç) Puan şartı aranmaksızın ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen International English Language Testing System (IELTS) veya Test of English As A Foreign Language (TOEFL) sınavlarına ilişkin bir sınav sonuç belgesi getirmeleri

d) Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerden denklik belgesi aranmaması, denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan yabancı uyrukluların lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş yazısı getirmeleri

gerekir.

10-Yüksek Lisans öğrenime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, Enstitü Müdürlüğünce istenilen belgelerle birlikte sınav için başvurur.

11- Başvuru için istenilen belgelerin aslı getirildiği takdirde örnekleri Enstitü tarafından onaylanır.

II.Doktora Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans veya Yüksek Lisans diplomalarının aslı veya onaylı örnekleri (Yüksek Lisans ve Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan uygun görüş yazısını getirmeleri)

Not dökümü (4’lü ya da harfli sistemde not veren Üniversitelerden mezun olanların not baremini yüzlük sisteme çevirterek ibraz etmeleri)

Başvuru için ilanda ön görülen ALES puan türünde 55 ve daha yukarı puan almış olduğunu belgelemek.

ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması;

İki adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası

7. Banka dekontu (ayrıntılı bilgi https:// ogrenci.gazi.edu.tr adresinde Enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi linkinde bulunmaktadır) gerekir.

8. Başvuru için istenilen diğer bilgi ve belgeler Enstitüden öğrenilebilir.

9. Kendi imkanları ile doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;

a) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 2.5/4.0 olma koşulunu sağlamaları,

b) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı belgesine sahip olmaları,

c) Adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Fen Fakülteleri lisans ve yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

ç) Bir anabilim dalından yüksek lisans diploması varken, farklı bir anabilim dalında doktora yapmak istemesi durumunda, doktora yapacağı ana bilim dalı kurul kararının uygunluk yazısı ile başvuru yapması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması,

d) ALES’den başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları,

e) ÜDS’den en az 55/100 almaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen IELTS veya TOEFL sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları

f) Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerden denklik belgesi aranmaması, denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan yabancı uyrukluların lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş yazısı getirmeleri gerekir.

10. Doktora öğrenimine başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, Enstitü Müdürlüğünce istenilen belgelerle birlikte sınav için başvurur.

11.Başvuru için istenilen belgelerin aslı getirildiği takdirde örnekleri Enstitü tarafından onaylanır.

ÖNEMLİ NOT:

1- Mektup yoluyla yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

2-Herhangi bir Lisansüstü Programda kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenci, ikinci bir Lisansüstü programda öğrenci olmaya hak kazandığı takdirde birisini tercih etmek zorundadır. Aynı anda iki programda birden öğrenci olunamaz.

ÖN KAYIT TARİHLERİ

ÖN KAYIT 13 Eylül 2010 – 17 Eylül 2010
MÜLAKAT TARİHLERİ 22 Eylül 2010 Çarşamba Saat:10.oo Anabilim Dalı Başkanlıklarında
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN İLANI 24 Eylül 2010 Cuma
KESİN KAYIT TARİHLERİ 27 Eylül 2010 – 1 Ekim 2010 Pazartesi-Cuma
ADRES Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Bandırma Sokak No: 6 Etiler -ANKARA Tel: 0.312. 222 62 08 – 202 32 54 – 202 52 55 – 202 52 56 Internet adresi: http://www.saglikb.gazi.edu.tr

PUANLAMALAR :

1-Giriş sınavı ile ilgili puanlamalar, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yabancı dil puanının % 15’i, ve (mülakat sınavından 50 ve üzeri not alınması durumunda) mülakat sınavının % 25’nin toplamı ile bulunacak puanların en yükseğinden aşağıya doğru sıralanmasına göre yapılır.

YÜKSEK LİSANS – DOKTORA KESİN KAYIT TARİHLERİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ 27 Eylül 2010 – 01 Ekim 2010

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1- Mezuniyet Belgesi,

2- Altı adet vesikalık fotoğraf,

3- Erkek öğrenciler için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

4-Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair dekont,

5-İkametgâh belgesi,

6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Adli Sicil Belgesi

8-Öğrenci numarası ve bir adet vesikalık fotoğrafın 185×185 formatında scanner ile jpg yüklenmiş disketi,

NOT*** Sınavı kazanamayan adayların ön kayıt için alınan belgeleri 11 Ekim 2010 – 15 Ekim 2010 tarihleri arasında iade edilecek olup bu tarihten sonra alınmayan belgeler imha edilecektir.

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor