Güncel Haberler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 27, 2010 @ No Comments

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı/Bilim Dalı ve Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES PUAN TÜRÜ
AĞIZ-DİŞ-ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ - - - 6 Eşit Ağırlık
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ - - - 5 Eşit Ağırlık
  ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ - - 2 Eşit Ağırlık
PERİODONTOLOJİ - - - 4 Eşit Ağırlık
PEDODONTİ - - - 3 Eşit Ağırlık
ORTODONTİ - - - 2 Eşit Ağırlık
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ - - - 6 Eşit Ağırlık
  ORAL PATALOJİ - - 2 Eşit Ağırlık
FARMAKOLOJİ (EZ.) - - 5 2 Sayısal
BİYOKİMYA(ECZ.) - - 6 1 Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ - - 10 5 Eşit Ağırlık
  - KOZMETOLOJİ 5 - Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK KİMYA -   5 5 Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ - - 5 5 Eşit Ağırlık
  - BESİN ANALİZLERİ VE BESLENME 1 - Eşit Ağırlık
ANALİTİK KİMYA - - 8 7 Eşit Ağırlık
FARMAKOGNOZİ - - - 3 Eşit Ağırlık
  - FİTOTERAPİ 6 - Eşit Ağırlık
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ - - 4 - Eşit Ağırlık
FARMAKOLOJİ(TIP) - - - 7 Sayısal
MİKROBİYOLOJİ - - 3 3 Sayısal
İMMÜNOLOJİ - - - 4 Sayısal
HALK SAĞLIĞI - - 5 3 Sayısal
BİYOKİMYA(TIP) - - 1 8 Sayısal
FİZYOLOJİ - - 5 5 Sayısal
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ - - 4 1 Sayısal
ANATOMİ - - 3 3 Sayısal
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK - - 4 2 Sayısal
BİYOFİZİK - - 1 1 Sayısal
  - ODYOLOJİ KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI 3 - Eşit Ağırlık
  - SOSYAL PEDİATRİ - 2 Sayısal
  - NÖROBİLİM - 7 Sayısal
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ - - 5 - Eşit Ağırlık
KAZALARIN DEMOG.VE EPDM. - - 3 - Eşit Ağırlık
HEMŞİRELİK - - 22 - Sayısal
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - - - 10 Eşit Ağırlık
  - SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ 10 - Eşit Ağırlık
  - ANTREMAN VE HAREKET BİL. 10 - Eşit Ağırlık
  - SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR 5 - Eşit Ağırlık

ÖN KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora ön kayıt için yatırılacak olan 60.- TL hesap numarası belirtmeksizin tüm HALKBANK Şubelerinden yatırılabilecektir. Başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

EFT ile havale kabul edilmeyecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları için 60.00.-TL başvuru ücreti yatırdıktan belirli bir süre sonra http://ogrenci.gazi.edu.tr/ adresinde enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi aktif olacaktır. Aday öğrenci, giriş ekranından şifre alarak sisteme erişip gerekli alanları doldurarak kaydını tamamlayacaktır. İnternet üzerinden kaydını yapan aday ön kayıt da istenilen belgeleri 17 Eylül 2010 mesai bitimine kadar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim ederek sınav giriş kimlik kartını alacaktır.

Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

I.Yüksek Lisans Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan uygun görüş yazısını getirmeleri)

Lisans Not dökümü (4’lü ya da harfli sistemde not veren Üniversitelerden mezun olanların not baremini yüzlük sisteme çevirterek ibraz etmeleri)

Başvuru için ilanda ön görülen ALES puan türünde 55 ve daha yukarı puan almış olduğunu belgelemeleri

Puan şartı aranmaksızın Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) belgesi getirmeleri

İki adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdan sureti, T.C. Kimlik Numarası

Banka dekontu (ayrıntılı bilgi https:// ogrenci.gazi.edu.tr adresinde Enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi linkinde bulunmaktadır.)

Başvuru için istenilen diğer bilgi ve belgeler Enstitüden öğrenilebilir.

9. Kendi imkanları ile yüksek lisans programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;

a) Lisans mezuniyet not ortalamasının 2.5/4.0 olma koşulunu sağlamaları,

b) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı belgesine sahip olmaları,

c) ALES’den başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları,

ç) Puan şartı aranmaksızın ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen International English Language Testing System (IELTS) veya Test of English As A Foreign Language (TOEFL) sınavlarına ilişkin bir sınav sonuç belgesi getirmeleri

d) Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerden denklik belgesi aranmaması, denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan yabancı uyrukluların lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş yazısı getirmeleri

gerekir.

10-Yüksek Lisans öğrenime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, Enstitü Müdürlüğünce istenilen belgelerle birlikte sınav için başvurur.

11- Başvuru için istenilen belgelerin aslı getirildiği takdirde örnekleri Enstitü tarafından onaylanır.

II.Doktora Programı Ön Kaydı İçin:

Lisans veya Yüksek Lisans diplomalarının aslı veya onaylı örnekleri (Yüksek Lisans ve Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenmiş olan uygun görüş yazısını getirmeleri)

Not dökümü (4’lü ya da harfli sistemde not veren Üniversitelerden mezun olanların not baremini yüzlük sisteme çevirterek ibraz etmeleri)

Başvuru için ilanda ön görülen ALES puan türünde 55 ve daha yukarı puan almış olduğunu belgelemek.

ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması;

İki adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası

7. Banka dekontu (ayrıntılı bilgi https:// ogrenci.gazi.edu.tr adresinde Enstitü ön kayıt aday öğrenci girişi linkinde bulunmaktadır) gerekir.

8. Başvuru için istenilen diğer bilgi ve belgeler Enstitüden öğrenilebilir.

9. Kendi imkanları ile doktora programına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin;

a) Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 2.5/4.0 olma koşulunu sağlamaları,

b) Lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösteren Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından verilen başarı belgesine sahip olmaları,

c) Adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Fen Fakülteleri lisans ve yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labaratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları,

ç) Bir anabilim dalından yüksek lisans diploması varken, farklı bir anabilim dalında doktora yapmak istemesi durumunda, doktora yapacağı ana bilim dalı kurul kararının uygunluk yazısı ile başvuru yapması ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması,

d) ALES’den başvuracağı programın puan türünden en az 55/100 almaları, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ya da GMAT sınavından en az ALES sınavına eşdeğer bir puan almış olmaları,

e) ÜDS’den en az 55/100 almaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen IELTS veya TOEFL sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları

f) Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerden denklik belgesi aranmaması, denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olan yabancı uyrukluların lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş yazısı getirmeleri gerekir.

10. Doktora öğrenimine başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde, Enstitü Müdürlüğünce istenilen belgelerle birlikte sınav için başvurur.

11.Başvuru için istenilen belgelerin aslı getirildiği takdirde örnekleri Enstitü tarafından onaylanır.

ÖNEMLİ NOT:

1- Mektup yoluyla yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

2-Herhangi bir Lisansüstü Programda kayıt hakkı kazanan veya kayıtlı olan öğrenci, ikinci bir Lisansüstü programda öğrenci olmaya hak kazandığı takdirde birisini tercih etmek zorundadır. Aynı anda iki programda birden öğrenci olunamaz.

ÖN KAYIT TARİHLERİ

ÖN KAYIT 13 Eylül 2010 – 17 Eylül 2010
MÜLAKAT TARİHLERİ 22 Eylül 2010 Çarşamba Saat:10.oo Anabilim Dalı Başkanlıklarında
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN İLANI 24 Eylül 2010 Cuma
KESİN KAYIT TARİHLERİ 27 Eylül 2010 – 1 Ekim 2010 Pazartesi-Cuma
ADRES Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Bandırma Sokak No: 6 Etiler -ANKARA Tel: 0.312. 222 62 08 – 202 32 54 – 202 52 55 – 202 52 56 Internet adresi: http://www.saglikb.gazi.edu.tr

PUANLAMALAR :

1-Giriş sınavı ile ilgili puanlamalar, ALES puanının % 50’si, mezuniyet not ortalamasının % 10’u, yabancı dil puanının % 15’i, ve (mülakat sınavından 50 ve üzeri not alınması durumunda) mülakat sınavının % 25’nin toplamı ile bulunacak puanların en yükseğinden aşağıya doğru sıralanmasına göre yapılır.

YÜKSEK LİSANS – DOKTORA KESİN KAYIT TARİHLERİ

KESİN KAYIT TARİHLERİ 27 Eylül 2010 – 01 Ekim 2010

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

1- Mezuniyet Belgesi,

2- Altı adet vesikalık fotoğraf,

3- Erkek öğrenciler için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,

4-Öğrenci katkı payının yatırıldığına dair dekont,

5-İkametgâh belgesi,

6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- Adli Sicil Belgesi

8-Öğrenci numarası ve bir adet vesikalık fotoğrafın 185×185 formatında scanner ile jpg yüklenmiş disketi,

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor