Güncel Haberler

EGE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS – DOKTORA İLANI

Temmuz 27, 2010 @ No Comments

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ yarıyılında Enstitümüze “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre Yüksek Lisans, Yüksek Lisans derecesiyle Doktora ve Lisans derecesiyle Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Adayların başvuracakları program türüne göre aşağıda belirtilen sınavlardan en az tabloda belirtilen puana sahip olmaları ve başvuru için aşağıda yazılı belgeleri sağlamaları gerekmektedir.

Program ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) GRE (Graduate Record Examination)
Yüksek Lisans 55 (Sayısal Puan) 610 (Quantitative)
Yüksek Lisans derecesiyle doktora 55 (Sayısal Puan) 610 (Quantitative)
Lisans derecesiyle Doktora 70 (Sayısal Puan) 685 (Quantitative)

   

A. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Diploma veya Çıkış Belgesinin Fotokopisi (Resmi Onaylı),

Yüksek Lisans programı ve lisans derecesiyle alınacak doktora proragramı için lisans diploması Yüksek Lisans derecesiyle alınacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans diploması (Türk Uyruklu adaylar için yurt dışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.)

2. Resmi Onaylı Transkript (alınan derslerin başarı notlarını ve kredilerini belirten belge),

Yüksek Lisans programı ve lisans derecesiyle alınacak doktora proragramı için lisans transkripti Yüksek Lisans derecesiyle alınacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti (Not:100 lük sistemin dışında alınmış olan transkriptlerin ilgili Üniversite tarafından 100 lük sisteme çevrilmiş olması gerekmektedir, çevrimi yapılmamış transkriptler için Üniversitemiz çevrim sistemi veya YÖK’ün not dönüşüm tablosu kullanılır.)

3. ALES Sonuç Belgesi (Onaylı Fotokopisi),

4. T.C. uyruklu adaylar için yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge,

(NOT: Adayların aşağıda belirtilen yabancı dil muafiyet belgelerinden birine sahip olmamaları durumunda; Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün 24 Ağustos 2010 tarihinde yapacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmeleri, bu amaçla 20 Ağustos 2010 mesai bitimine kadar E.Ü.Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

5. 3 Adet Fotoğraf,

6. Lisansüstü programlara kayıt ücreti olan 40 TL’nin yatırıldığına dair banka makbuzu

(Kayıt Ücreti Vakıflar Bankası Kampüs Şubesi TR030001500158007287676236 no’lu hesabına yatırılacaktır.)

7. Özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta değerlendirilmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler.

A.1 Yüksek Lisans İçin Başvuruda Yabancı Dil Muafiyeti Sağlayan Belgeler

E.Ü. Yabancı Diller Bölümünde yabancı dil muafiyet sınavından 70 veya üzeri not alan veya aşağıda belirtilen yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar doğrudan mülakat sınavına alınacaktır.

1. Lisans eğitimini yabancı dilde yaptığını gösterir belge,

2. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar,

3. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar,

4. İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) PBT sınavından (Paper Based Testing) en az 450 puan, CBT sınavından (Computer Based Testing) 130 puan ve IBT(Internet Based Testing) sınavından 50 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5 puan almış olanlar.

5. Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

6. Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

7. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen diğer yabancı dillerden yukarıdaki değerlendirmelere eşdeğer sayılan yabancı dil belgesine sahip olanlar.

A.2 Doktora Öğrenimine Başvuruda Yabancı Dil Muafiyet Koşulunu Sağlayan Belgeler

1. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) en az 55 not düzeyinde başaranlar” (*)(ÜDS en az 55 not düzeyinde başaranlar)

2. İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) PBT sınavından (Paper Based Testing) en az 453 puan, CBT sınavından (Computer Based Testing) 134 puan ve IBT(Internet Based Testing) sınavından 55 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az ÜDS 55 puanına eşdeğer puana sahip olanlar,

3. Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.

4. Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.

5. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen diğer yabancı dillerden yukarıdaki değerlendirmelere eşdeğer sayılan yabancı dil belgesine sahip olanlar.

(*) ÜDS (55) notu; 2 Haziran 2007 tarihinden önce Araş. Görv. kadrosuna atanmış olanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar, yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlarda eski yönetmelik hükümleri(Madde/2A-2B) uygulanır. Diğer bir deyişle ÜDS 55 puan şartı aranmaz.

B. LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARA BAŞVURU, SINAV ve KESİN KAYIT TARİHLERİ

B. 1 BAŞVURU : Yabancı Dil Muafiyet Belgesi olmayan adaylar için: 11– 20 Ağustos 2010

Yabancı Dil Muafiyet Belgesi olan adaylar için: 11– 26 Ağustos 2010

NOT: Yaz okulundan mezun olacak adayların mezuniyet belgesi veya mezun olduklarına dair ilgili Fakülte dekanlığından alınan belge ile transkripti en geç 26 Ağustos 2010 tarihine kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

B. 2 SINAV TAKVİMİ

YÜKSEK LİSANS
Tek Disiplinli Anabilim Dalı (*)Çok Disiplinli Anabilim Dalı
Yabancı Dil: 24 Ağustos 2010 Salı Saat:9.30 (**)
Mülakat: 31 Ağustos 2010 Salı Saat: 10.00 Mülakat: 02 Eylül 2010 Perşembe Saat:10.00
DOKTORA
Tek Disiplinli Anabilim Dalı (*)Çok Disiplinli Anabilim Dalı
Yabancı Dil : 24 Ağustos 2010 Salı Saat:9.30 (**)
Mülakat: 01 Eylül 2010 Çarşamba Saat:10.00 Mülakat: 03 Eylül 2010 Cuma Saat:10.00

 

(**) Adayların Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı için 20 Ağustos 2010 mesai bitimine kadar E.Ü.Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(*) Çok Disiplinli Anabilim Dalları: Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri, Güneş Enerjisi, Nükleer Bilimler, Tabiat Tarihi, Uluslararası Bilgisayar.

B. 3 KESİN KAYIT : 06 Eylül 2010 Fen, Ziraat ve Su Ürünleri ABD

07 Eylül 2010 Mühendislik, Bil. Öğr.Tek. Eğitimi ve Çok Disiplinli ABD

YEDEK KESİN KAYIT: 8 Eylül 2010

C. BAŞVURU NASIL YAPILIR

C.1 Türk Uyruklu Adaylar için :

· Başvuru tarihleri arasında, Enstitü sayfamızda en geç Ağustos ayı başında duyurulacaktır.

C.2 Yabancı Uyruklu Adaylar için :

Aşağıdaki koşulları sağlayan, kendi hesabına öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar A’da yazılı başvuru belgeleri ile birlikte Enstitü Kayıt İşlerine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

· Yabancı Uyruklu adayların ALES veya GRE sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekmektedir.

· Yabancı Uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir, adayların Türkçe Dil seviyeleri tespiti için “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi(TÖMER)” tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını yada sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaftırlar. Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar için “ E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü” tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekmektedir.

· Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavında muaf tutulurlar.

· Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları zorunludur.

· Yabancı dilde Eğitim-Öğretim yapılan Anabilim Dallarına başvuruda bulunan Yabancı Uyruklu adayların öğrenim göreceği dil anadilinden farklı ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına girmesi gerekir.

· Türkçe muafiyet belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe Yeterlik Sınavı 24 Ağustos 2010 Salı, Saat:10:00’da Türk Dünyası Enstitüsü’nde yapılacaktır.

D. AÇIKLAMA

1) 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde başka üniversitenin araştırma görevlisi olup Enstitümüzde Lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar YÖK’nun izni ve yürürlükteki E.Ü. Lisansüstü Yönetmelik ve Yönerge’si kapsamında Enstitümüz Lisansüstü Programlarına yerleştirilebilirler. Bir başka üniversitenin yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, Okutman ve Uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının ise bulundukları şehir dışında lisansüstü öğrenim görmeleri YÖK’ nun 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı dikkate alınarak, 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılı başlangıcı olan 20 Eylül 2010 tarihine kadar Rektörlük’lerinden izinli olduklarına dair yazı getirmeleri gerekmektedir.

2) Enstitüye ön kayıt yaptıran ancak Yabancı Dil Sınavı’na girecek Lisansüstü adayların; Enstitüden alınan Sınava Giriş Belgesi ile birlikte 20 Ağustos 2010 mesai bitimine kadar E.Ü. Yabancı Diller Bölümü’ne başvurup, sınav listesine isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

3) Bir aday sınavları farklı günlerde yapılan birden fazla lisansüstü programa başvurabilir. Ancak; bu programlardan sadece birisine kesin kayıt yaptırabilir.

4) Kayıt kabul işlemleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yönerge hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

5) Lisansüstü programlara başvurularında Lisansüstü Yönetmelik, Yönerge veya Lisans Yönetmeliğinde yer almayan durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu kararları, Üniversiteler Arası Kurul kararları, Senato kararları aynen uygulanır.

2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI
ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Yüksek Lisans Derecesiyle DOKTORA Lisans Derecesiyle DOKTORA Önkoşullar
T.C. Yabancı T.C. Yabancı T.C. Yabancı
Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu Uyruklu
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 20 6 10 6 - -  
Genel Astronomi 10 3 5 3    
Astrofizik 10 3 5 3    
BİYOKİMYA 18 1 8 1 - - Doktora programı için Biyokimya veya Biyoteknoloji alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
BİYOLOJİ 51 - 23 - - -  
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji 10 - 3 -    
Botanik 12 - 5 -    
Hidrobiyoloji 1 - 2 -    
Zooloji 16 - 4 -    
Genel Biyoloji 8 - 6 -    
Moleküler Biyoloji 4 - 3 -    
FİZİK 10 - 3 - - -  
Atom ve Moleküler Fizik 1 - 1 -    
Genel Fizik 2 - 1 -    
Katıhal Fiziği 1 - 1 -    
Matematiksel Fizik 3 - - -    
Nükleer Fizik 3 - - -    
İSTATİSTİK 10 - 6 - - -  
Uygulamalı İstatistik 5 - 3 -    
İstatistik Teorisi 5 - 3 -      
KİMYA 25 - 15 2 - - Yüksek lisans programı için adayların Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya Öğretmenliği Lisans mezunu olması gerekir. Doktora programı için adayların ilgili alanda yüksek lisans yapmış olması gerekir. Eğitim dili İngilizce’dir.
Analitik Kimya 10 - 9 2    
Anorganik Kimya 2 - - -    
Fizikokimya 7 - 2 -    
Organik Kimya 6 - 4 -    
MATEMATİK 24 3 11 1 1 1  
Cebir ve Sayılar Teorisi 2 - 2 - - -
Geometri 4 1 4 1 1 1
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 4 - - - - -
Topoloji 6 - 2 - - -
Matematiğin Temelleri ve Mat. Lojik 2 - - - - -
Uygulamalı Matematik 3 1 2 - - -
Bilgisayar Bilimleri 3 1 1 - - -
BAHÇE BİTKİLERİ 15 2 5 1 - -  
BİTKİ KORUMA 26 1 5 1     Entomoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans programı için adaylarının Ziraat Fakültesi mezunu olmaları gereklidir.
Entomoloji 12 - 3 -    
Fitopatoloji 14 1 2 1    
PEYZAJ MİMARLIĞI 10 2 4 1 - -  
SÜT TEKNOLOJİSİ 6 - 3 - 1 -  
TARIM EKONOMİSİ 23 2 10 2 - - Yüksek Lisans programı için ; adayların Ziraat Fakültesi, İşletme, İktisat, Tütün Eksperliği, Endüstri Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Veterinerlik veya Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimi almış olmaları, Doktora programı için; adayların Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir.
Tarım İşletmeciliği 8 1 4 1    
Tarım Politikası ve Yayım 15 1 6 1    
TARIM MAKİNALARI 10 5 6 4 4 2  
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 5 4 3 1 - -  
TARLA BİTKİLERİ 9 3 5 3 - -  
Agronomi 2 1 2 1    
Bitki Islahı ve Genetiği 3 1 1 1    
Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri 4 1 2 1    
TOPRAK 14 - 9 1 - -  
ZOOTEKNİ 17 8 9 3 - - Zootekni Anabilim Dalı ve Veterinerlik Fakültesi dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. *Biyometri-Genetik Bilim Dalı yüksek lisans kontenjanının biri Biyometri, ikisi Genetik alanı için, Doktora kontenjanının ikisi Biyometri, diğeri Genetik alanı için bildirilmiştir.
Hayvan Yetiştirme 6 3 3 1    
Yemler ve Hayvan Besleme 8 3 3 1    
Biometri-Genetik* 3 2 3 1    
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 - 3 - - - Yüksek Lisans adaylarının Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmaları, Doktora adaylarının da lisansını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde, yüksek lisansını Bilgisayar Mühendisliğinde yapmış olmaları gerekmektedir.
BİYOMÜHENDİSLİK 11 - 5 - - -  
DERİ MÜHENDİSLİĞİ 6 2 2 1 2 1  
ELEKT.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 11 2 5 - - - Yüksek Lisans başvuruları için: Elektrik ve/veya Elektronik ile ilgili Mühendislik, Teknik Eğitim (Elektrik-Elektronik) ve Fizik Bölümlerinden (Elektronik/Manyetik Malzemeler ve Elektromanyetik Dalgalar konusunda çalışmak üzere) lisans derecesi almış olanlar.
Elektrik 3 1 2 -    
Elektronik 8 1 3 -    
GIDA MÜHENDİSLİĞİ 23 1 7 - - -  
Gıda Bilimleri 8 - 6 -    
Gıda Teknolojileri 15 1 1 -    
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18 3 8 1 - - İnşaat Mühendisliği eğitimi almış olmak.
Geoteknik 6 1 2 1    
Yapı İşletmesi 2 - 2 -    
Yapı Malzemesi 3 1 - -    
Hidrolik 2 1 - -    
Ulaştırma 3 - 2 -    
Yapı 2 - 2 -    
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 20 2 10 2 - - 1-Öğretim Dili İngilizce’dir. 2- Kimya Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak gerekir.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 21 1 6 - - -  
Enerji 2 - 1 -    
Konstrüksiyon ve İmalat 10 - 3 -    
Makina Teorisi ve Dinamiği 2 - - -    
Mekanik 5 1 2 -    
Termodinamik 2 - - -    
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 15 2 9 2 8 - 1-a) Tekstil Teknolojisi Bilim Dalı lisansüstü kontenjanlarına başvuracak adaylarda Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Deri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu veya Fen Fakültesi Kimya/Fizik bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. Tekstil mühendisliği dışında başvuranlara 1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır b) Tekstil Bilimleri Bilim Dalı için Tekstil Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Deri Mühendisliği mezunu veya Fen Fakültesi Kimya/Fizik bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. Tekstil mühendisliği dışında başvuranlara 1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır 2-a) Lisans derecesiyle Doktora programına ayrılan kontenjanlara DPT (Tekstil ve Deri Sanayi Doktora Programı) projesi kapsamında öğrenci alınacaktır. Başvuruda bulunan adayların hangi firma adına bu programa başvurduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. b) Tekstil mühendisi olanlar dışında diğer müh. alanlarından başvuranlarda tekstil sanayinde deneyimli olmak (1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.) c) Fen Fakültesi Kimya/Fizik Bölümünden mezun olmak (1 yıllık Tekstil Müh. Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır).
Tekstil Teknolojisi 10 1 6 1 5  
Tekstil Bilimleri 5 1 3 1 3  
SU ÜRÜNLERİ AVL. VE İŞL.TEKN. 16 3 8 2 - -  
Avlama Teknolojisi 8 2 5 1    
İşleme Teknolojisi 8 1 3 1    
SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL. 10 2 4 2 - -  
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK 18 2 8 2 - -  
BİYOTEKNOLOJİ (*) 13 1 8 - - -  
ÇEVRE BİLİMLERİ (*) 10 2 - - - -  
GÜNEŞ ENERJİSİ (*) 12 1 11 1 - - Enerji Bilim Dalı için: Mühendislik Fakültesi (Kimya, Elektrik-Elektronik, Çevre, Gıda, Tekstil, Jeoloji, Meteoroloji, Bilgisayar, Fizik, Matematik, Endüstri Müh. Bölümleri), Fen Fakültesi (Kimya, Matematik, Fizik, Biyoloji, Biyokimya, Astronomi Bölümleri), Eğitim Fakültesi (Kimya, Matematik, Fizik, Biyoloji Bölümleri), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat ve İşletme Bölümleri), Teknik Eğitim Fakültesi mezunları. Enerji Teknolojisi Bilim Dalı için: Mühendislik Fakültesi (Makina, Elektrik-Elektronik, Kimya, Biyomühendislik, Gıda, İnşaat, Meteoroloji, Jeoloji, Maden, Çevre, Jeofizik, Enerji, Bilgisayar, Fizik, Matematik, Gemi İnşaatı ve Makinaları, Endüstri Müh. ve Sistem Müh. Bölümleri), Mimarlık, Ziraat Fakültesi Mezunları, Fen Fakültesi (Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Astronomi, Matematik, Fizik Bölümleri), Eğitim Fakültesi (Kimya, Biyoloji, Matematik, Fizik Bölümleri), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat ve İşletme Bölümleri), Teknik Eğitim Fakültesi mezunları. Not: Güneş Enerjisi Anabilim Dalı ile Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları her iki bilim dalı Doktora programına başvurabilirler.
Enerji 7 1 6 -    
Enerji Teknolojisi 5 - 5 1    
NÜKLEER BİLİMLER (*) 27 3 12 2 - - Yüksek Lisans programlarına Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Astronomi, Eczacılık, Tıp, Su Ürünleri, Hukuk, Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Fizik, Kimya, Biyoloji), Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü (Fen Bilgisi) lisans ve Fizik Müh., Kimya Müh., Çevre Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Ziraat Müh., Nükleer Müh., Biyomühendislik diploması olanlar; Doktora programlarına ise Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya, Eczacılık (Radyofarmasi), Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (Fizik, Kimya, Biyoloji) yüksek lisans ile Fizik, Kimya, Çevre, Metalurji ve Malzeme, Nükleer Yüksek Mühendislik ve Tıp (Nükleer Tıp) diploması olanlar ile İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü veya Nükleer Bilimler Enstitülerinden yüksek lisans diploması olanlar başvurabilecektir.
Nükleer Bilimler 7 1 - -    
Nükleer Teknoloji 12 1 4 1    
Nükleer Uygulamalar 8 1 8 1    
TABİAT TARİHİ (*) 3 - - - - -  
Paleontoloji 2 -        
Zooloji 1 -        
ULUSLARARASI BİLGİSAYAR (Tezli) (*) 10 - 3 - - - 1) Doktora adaylarının bilgisayar ilişkili tezli yüksek lisans programı mezunu olmaları. 2) Yüksek lisans adaylarının Mühendislik Fakültesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri, Matematik veya İstatistik Bölümü çıkışlı veya Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü veya Bilgisayar Eğitimine ilişkin bölüm çıkışlı olmaları gerekmektedir.
ULUSLARARASI BİLGİSAYAR (Tezsiz)(*) 15 - - - - -
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (Tezli) 5 - - - - -  
(*) Çok Disiplinli Anabilim Dalları
NOT: 1) Tek Disiplinli Anabilim Dallarında Doktora programları için adayların ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olmaları ,
Doğrudan doktora programları için de adayların ilgili alanlarda lisans yapmış olmaları gerekmektedir. 2) Lisansüstü programların açılması ve yürütülmekte olan programlarda lisansüstü eğitimin yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu’nun 15.06.2010 gün ve 2884-20124 sayılı yazınında belirtilen kriterlerin oluşması halinde 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında ilan edilen kontenjanlara lisansüstü başvuru kabul edilebilecektir.

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS, TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALACAKTIR

Başvuru Tarihleri

Tezli Yüksek Lisans Programlarının Başvuru Tarihleri :09-11 Ağustos 2010

Özel Öğrenci Kayıtları :09-11 Ağustos 2010

Yatay Geçiş Kayıtları :09-11 Ağustos 2010

Tezsiz Yüksek Lisans ve

Doktora Programlarının Başvuru Tarihleri :12-13 Ağustos 2010

NOT: 1-Başvurular yukarıda belirtilen tarihler arasına Sabah 09:30-11:30 Öğleden Sonra 14:00-16.00 saatleri arasında

Enstitü Öğrenci İşlerinde kabul edilecektir.

2-İkinci Öğretim ücretleri: bir dönemlik ücreti 2.700 TL.’dir. Her dönem Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belli oranlarda artış yapılabilir.

Sınav Tarihleri

Yabancı Dil Sınavları

Yabancı Dil Sınav Tarihi (Yüksek Lisans) :17 Ağustos 2010 Salı

(İngilizce, Fransızca, Almanca)

Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Yabancı Dil Sınavı

(Türkçe ) :17 Ağustos 2010 Salı

Mülakat Tarihleri

Tezli Yüksek Lisans Mülakat Tarihi :26 Ağustos 2010 Perşembe

Doktora Mülakat Tarihi :27 Ağustos 2010 Cuma

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Tarihi :31 Ağustos 2010 Salı

Tezsiz e-Yüksek Lisans ve

Gündüz Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Tarihi :01 Eylül 2010 Çarşamba

Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihleri :16-17 Eylül 2010

Kayıt Yenileme Tarihleri :13-15 Eylül 2010

Yedek Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi :27 Eylül 2010 Pazartesi

BAŞVURU AŞAMALARI

Adayların, bilgisayar ortamında başvuru belgesini doldurmaları ve sistem tarafından verilecek aday numarasını almaları gerekmektedir. Başvuru formuna http://ens.ege.edu.tr yoluyla veya doğrudan http://ens.ege.edu.tr/ensadaybsvr01/?mID=0 adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru için sistem tarafından verilen aday numarası ile birlikte

1. Ziraat Bankası’na ön kayıt harcı yatırıldığına dair banka dekontu

NOT: Sınav giderlerine katkı payı olarak 40 TL. Ziraat Bankası Bornova Merkez Şubesi 48605010-5001 hesap numarasına 09-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında yatırılması gerekmektedir.

2. Diploma veya Çıkış Belgesinin Fotokopisi (Resmi Onaylı),

Yüksek Lisans programı ve lisans derecesiyle alınacak doktora proragramı için lisans diploması, Yüksek Lisans derecesiyle alınacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans diploması (Türk Uyruklu adaylar için yurt dışından alınmış diplomaların denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.)

3. Resmi Onaylı Transkript (alınan derslerin başarı notlarını ve kredilerini belirten belge-not barajı aranmamaktadır),

Yüksek Lisans programı ve lisans derecesiyle alınacak doktora proragramı için lisans transkripti Yüksek Lisans derecesiyle alınacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti.

100’lük sistem dışında bir başka sistem (4’lük, 3’lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan varsa, not ortalamalarının 100’lük sistemde karşılığını gösteren belgeyi, başvuruda getirmeleri gerekmektedir. Getiremeyen adayların belgeleri YÖK dönüşüm tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru sırasında yapılacak çeviriler başvuru tarihleri geçtikten sonra (üniversitelerden alınmış olsa bile) değiştirilemez.

4. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Onaylı Fotokopisi),

Lisans mezunu olup doktoraya başvuran adayların en az 70 puan, yüksek lisans mezunu olup doktoraya başvuran adaylar ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların ise en az 55 puan almaları gereklidir. Türk Halk Oyunları programına başvuran adaylardan ALES istenmeyecektir.

5. ÜDS sonuç belgesi

6. 4 adet fotoğraf (Yönetmeliğe uygun olmalıdır)

7. Özgeçmiş (2 adet)

(Özgeçmiş Formu) (Örnek Özgeçmiş Formu)

8. Adaylar, değerlendirilmesinde fayda gördükleri (varsa) diğer belgelerini (sertifika, ödül vb.) mülakata girmeye hak kazandıkları takdirde, jüriye sunmak üzere yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu tür belgeler kayıt sırasında gerekli değildir.

9. Özel Öğrenci kontenjanına başvuracak adayların yazılı bir dilekçe ile birlikte diploma veya transkript belgelerinden biriyle enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

10. Yatay Geçiş kontenjanına başvuracak adayların ise, yazılı bir dilekçe ile birlikte öğrenci belgesi ve transkript belgeleriyle birlikte enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Adaylardan, başvuruda istenen belgelerle birlikte

· Yabancı Uyruklu adayların son üç yıl içerisinde ALES veya GRE, GMAT gibi sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekmektedir.

· Yabancı Uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir, adayların Türkçe Dil seviyeleri tespiti için “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü veya Ankara Üniversitesi Dil Öğretim Merkezi (TÖMER)” tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını yada sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaftırlar. Türkçe Yeterlik belgesine sahip olmayan adayların “E.Ü.Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü” tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 not almaları gerekmektedir.

· Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe Dil sınavından muaf tutulurlar.

· Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları zorunludur.

· Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların, öğrenim göreceği dil anadilinden farklı ise Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına girmesi gerekir.

BAŞVURU VE KAYITLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ø Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuran adaylar birden fazla programa (tezli ve/veya tezsiz) başvuru yapabilirler. Ancak mülakat sınavlarından sonra aday birden fazla programı kazansa bile, bunlardan sadece birine kayıt yaptırabilir. Bu nedenle adayın kayıt esnasında program sorumlusuna kazandığı programlardan hangi programı seçtiğini bildirmesi gerekmektedir.

Ø Birden fazla programa başvuran adayların, başvurdukları her program için, gerekli bütün belgeleri içeren dosyaları ayrı ayrı hazırlamaları gerekmektedir. Ziraat Bankasına yatırılan ön kayıt harcı (her program başvurusu için başvuru ücreti ayrı ayrı ödenir) ve onaylı tüm belgeler ayrı ayrı hazırlanmış olmalıdır. Birden fazla programa başvuran adayların sınav tarihi ve saatinin çakışmaması için sınav zamanını sınav günü jüri başkanı ile görüşerek bizzat adayın ayarlaması gerekir.

Ø Tezli yüksek lisans programını kazanamayan adaylar, tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programlarının sınavlarına girebilmek için müracaat tarihinden sonra tekrar müracaat edemezler. Bu nedenle tezli yüksek lisans programını kazanamadığı takdirde tezsiz yüksek lisans programına girmek isteyen adayların her iki programa birden (belirtilen müracaat tarihleri arasında) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ø Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversite öğrenimini yurt dışında bitirmiş olan adayların, yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Onaylanmamış diplomalarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ø Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Ø Başvuru sırasında Asıl (orijinal) hiçbir belge alınmayacaktır.Bu nedenle onaylı alınan fotokopiler de daha sonra da iade edilmeyecektir. Adayların mezun oldukları üniversiteden ya da noterden tüm belgelerini onaylatıp getirmeleri gerekmektedir. Onay yapılmadan getirilen belgeler, asıllarının ve fotokopilerinin getirilmesi halinde ve (zorunlu hallerde, enstitünün taktiriinde) Enstitümüz tarafından onay yapılabilir.

Ø Başvuru ve kabul sürecinin herhangi bir safhasında her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle v.b. nedenlerle yapılan

yanlış başvuru sonucunda) işlemleri iptal edilen adaylara başvuru ücreti iade edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce ilanın dikkatle incelenmesinde yarar vardır.

Ø Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Ø Lisans mezunu olup doktoraya başvuran adayların 55 ÜDS (veya KPDS) puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen diğer yabancı dillerden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu sınavların dışındaki sınavlar lisans mezunu doktora adayları için geçerli değildir.

Ø Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımına İlişkin Koşullar Tablosunda belirtilen Yabancı Diller Yüksekokulunda sınava girecek adayların 09-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında Ziraat Bankası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesinin 722 01 92 nolu hesabına 28 TL. yatırarak, Enstitüye kayıt yaptırdıklarını gösteren başvuru belgesiyle birlikte E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sınav Sonuçları, Enstitü Bilgi Sistemi üzerinden aday numarası girilerek aşağıdaki linkten öğrenilebilecektir.

http://ens.ege.edu.tr/ensadaybsvr01/sinavsonuc.aspx?mID=0

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

  YABANCI DİL KOŞULLARI ALES’TEN İSTENEN PUAN
Doktora Lisanstan Doktora ( Yeni Yönetmelik’in Hükümleri uygulanacaktır.) ÜDS-55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR. Son üç yıl içinde yapılmış ALES’den 70 ve üzeri puan. (Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır)
Yüksek Lisanstan Doktora ** ÜDS-55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan . Son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’den 55 ve ve üzeri puan. (Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır)
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ÜDS-50 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan veya E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavdan 70 ve üzeri puan. Son üç yıl içerisinde yapılmış ALES’den 55 ve üzeri puan. (Bölüm koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır)

NOT:1- Konservatuvara bağlı Anabilim Dallarına başvuracak adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

2-Yabancı Uyruklu adayların ALES’e girmeleri zorunlu olmakla birlikte ALES’ten almaları gereken not barajı bulunmamaktadır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINDA BİLİMSEL BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

  ALES PUANI LİSANS NOT ORTALAMASI YÜKSEK LİSANS NOT ORTALAMASI MÜLAKAT BİLİMSEL BAŞARI PUANI
Doktora Lisanstan Doktora %50 %25 ——- %25 mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar başarısız sayılır 65 ve üzeri puan
Yüksek Lisanstan Doktora %50 %15 %10 %25 mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar başarısız sayılır 65 ve üzeri puan
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans %50 %25 ——- %25 mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar başarısız sayılır 60 ve üzeri puan
Konservatuvara Bağlı Anabilim Dalları Yüksek Lisanstan Doktora —— %30 %20 %50 mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar başarısız sayılır 65 ve üzeri puan
Lisanstan Doktora —— %50 —— %50 mülakat notu 60’ın altında bulunan adaylar başarısız sayılır 65 ve üzeri puan
Yüksek Lisans   %50   %50 mülakat notu 50’nin altında bulunan adaylar başarısız sayılır 60 ve üzeri puan
               

**2 Haziran 2007 tarihinden önce yüksek lisans eğitimine başlamış veya araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olanlar için ÜDS 50 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş (KPDS, TOEFL, IELTS) muadili bir puan almış olmak veya E.Ü. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yaptığı sınavdan 70 ve üzeri puan.

Edebiyat Fakültesi
Alman Dili Ve Edebiyatı
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
10 2 - 2 5 2 - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Alman Dili Ve Edebiyatı Alman Dili Eğitimi Almanca Mütercim-Tercümanlık Çeviribilim Ve Çeviri Bölümleri Almanca Öğretmenliği Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Alman Dili Ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Almanca Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Çeviri Bölümleri, Almanca Öğretmenliği Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Alman Dili Ve Edebiyatı, Alman Dili Eğitimi, Almanca Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, Çeviri Bölümleri, Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - 1
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngiliz Dili Ve Edebiyatı İngilizce Mütercim Tercümanlık  
Klasik Arkeoloji
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
10 3 - 3 8 3 - 3
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Arkeoloji Bölümü ya da Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı mezunu olmak. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Arkeoloji Bölümü ya da Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlık
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - -
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, · Arkeoloji bölümü mezunu olmak.  
Felsefe Tarihi
Ales Puan Türü : Herhangi Bir Puan Türünden En Yüksek Olanı Kabul Edilecektir.
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - 3
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Ales Puan Türü : Sözel
  Doktora
  TC Yabancı Yatay Özel
3 1 - 2
  Özel Koşullar
  Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: Aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Kadın Çalışmaları
Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanatlar
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 1 - 2
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
Bizans Sanatı
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
3 2 - - 5 - - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Özel koşul yoktur. Özel koşul yoktur.
Türk İslam Sanatı
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 - - -
Özel Koşullar  
· Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak.  
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Ales Puan Türü : Herhangi Bir Puan Türünden En Yüksek Olanı
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
5 - - - 3 - - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Coğrafya Bölümü dışındaki alanlardan başvuranlar, bölümün uygun gördüğü lisans derslerini “Bilimsel Hazırlık Programı” kapsamında almakla yükümlüdür. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Coğrafya Bölümü dışındaki alanlardan başvuranlar, bölümün uygun gördüğü lisans derslerini “Bilimsel Hazırlık Programı” kapsamında almakla yükümlüdür. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında yüksek lisans yapmış olmak. Coğrafya bölümü dışındaki alanlardan başvuranlar, bölümü uygun gördüğü lisans ve/veya yüksek lisans derslerini “Bilimsel Hazırlık Programı” kapsamında almakla yükümlüdürler.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
7 - - -
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
Psikoloji (Sosyal Psikoloji)
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
7 - - 2
Özel koşul yoktur.  
Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
7 1 - -
Özel Koşullar  
Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.  
Kurumlar Sosyolojisi
Ales Puan Türü : Sözel
  Doktora
  TC Yabancı Yatay Özel
7 1 - -
  Özel Koşullar
  Özel koşul yoktur.
Yeni Türk Dili
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
4 1 - -
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
3 - - - 3 - - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Tarih Bölümü veya Tarih Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Tarih Bölümü veya Tarih Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Yüksek Lisansını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında yapmış olmak.
Eski Çağ Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
  Doktora
  TC Yabancı Yatay Özel
3 - - -
  Özel Koşullar
  Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Tarih Bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
3 1 - - 2 1 - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Tarih Bölümü Mezunu olmak veya lisans eğitimi sırasında Tarih alanında yandal eğitimi almış olmak. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Tarih Bölümü Mezunu olmak veya lisans eğitimi sırasında Tarih alanında yandal eğitimi almış olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Yüksek Lisans Eğitimini Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalında yapmış olmak.
Yeniçağ Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
2 1 - - 2 1 - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · Tarih, · Tarih Eğitimi, · İslam Tarihi Ve Sanatları, · Arşivcilik, · Bilgi ve Belge Yönetimi. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · Tarih, · Tarih Eğitimi, · İslam Tarihi Ve Sanatları, · Arşivcilik, · Bilgi ve Belge Yönetimi. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Tarih, · Tarih Eğitimi, · Bilgi ve Belge Yönetimi, · Arşivcilik, · Türk Hukuk Tarihi, · İslam Tarihi ve Sanatları Bölümlerinde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Yakınçağ Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 - - -
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
Eğitim Fakültesi
Eğitim Programları Ve Öğretim
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - 2
Özel Koşullar  
Öğretmen yetiştiren lisans programlarının birinden mezun olmak yada bir lisans programını tamamlayıp öğretmenlik formasyonuna sahip olduğunu belgelemek.  
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi Ve Planlaması
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
4 - - 3
Özel Koşullar  
Özel koşul yoktur.  
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
5 - - 2 3 - - 1
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Mezunu olmayanlara gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Mezunu olmayanlara gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
Okul Öncesi Eğitimi
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 - - 2
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Okul Öncesi Öğretmenliği Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi  
Sınıf Öğretmenliği
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
10 - - 2
Özel Koşullar  
Eğitim Fakültesi mezunları başvurabilir.  
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 2 - -
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Harp Okulu, Polis Akademisi.  
İktisat
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
14 - - 2 7 - - 2
Özel Koşullar Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi · İşletme Fakültesi · İktisat Fakültesi · Mühendislik Fakültesi, · İstatistik ve Matematik Bölümleri · Harp Okulu · Polis Akademisi mezunu olmak. · İktisat lisans programı mezunu olmayanlara gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İstatistik ve Matematik Bölümleri, Harp Okulu, Polis Akademisi mezunu olmak. · İktisat lisans programı mezunu olmayanlara gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İstatistik ve Matematik Bölümleri, Harp Okulu, Polis Akademisi mezunu olmak. İktisat Bölümü mezunu olmayan lisans mezunu adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. · İktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Bölgesel Kalkınma İktisadı
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - 2
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, · Siyasal Bilgiler Fakültesi, · İşletme Fakültesi, · İktisat Fakültesi, · Mühendislik Fakültesi, · İstatistik ve Matematik Bölümleri, · Harp Okulu, · Polis Akademisi mezunu olmak. · Lisans derecesi İktisat olmayanların lisans düzeyinde en az 2 iktisat dersi almış olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayanlar programa kabul edildikten sonra Mikro ve Makro İktisadi Analiz derslerini almak zorundadırlar.·
Pazarlama
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
10 - - -
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İşletme, · İktisat, · Ekonometri · Endüstri Mühendisliği · İşletme Mühendisliği · Harp Akademisi ve Polis Akademisi mezunları. ·
Yönetim Bilimi Ve Organizasyon
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
19 - - -
Özel Koşullar  
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İşletme, · İktisat, · Kamu Yönetimi, · Uluslararası İlişkiler, · Maliye, · Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler Bölümleri, · Sosyoloji, Psikoloji, · Endüstri Mühendisliği · İşletme Mühendisliği, · Harp Okulu veya Polis Akademisi mezunu olmak.  
İşletme
Ales Puan Türü : Eşit Ağırlıklı
  Doktora
  TC Yabancı Yatay Özel
5 - 1 -
Özel Koşullar
  Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, İktisat, Ekonometri Bölümü, Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği yada İşletme Mühendisliği Bölümü, Harp Akademisi, Polis Akademisi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
5 1 - - 5 1 - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak. · Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Radyo Televizyon
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
8 1 1 5 8 1 - 5
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Lisans eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da diğer sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden birinde tamamlamış olmak. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Lisans eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ya da diğer sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden birinde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar : · Yüksek Lisans Eğitimini İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin benzer disiplinlerden birinde tamamlamış olmak.
Reklamcılık
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
5 - - - 3 - - -
Özel Koşullar Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İletişim Fakültesi, · Edebiyat Fakültesi, · İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, · Güzel Sanatlar Fakültesi Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · İletişim Fakültesi, · Edebiyat Fakültesi, · İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, · Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · Sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
4 1 - 2 3 - - 1
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak. Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: Aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, · Reklamcılık, · Gazetecilik, · Radyo Tv, · İşletme, · İktisat, · Pazarlama, · Psikoloji, · Sosyoloji, · Uygulamalı Matematik.
İletişim Araştırmaları
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
4 - - 2
Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : İletişim, İletişim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen Fakültelerinin İstatistik bölümlerinden mezun olmak.
Kişilerarası İletişim
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - -
Özel Koşullar
Aşağıdaki Programlardan Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · İletişim Fakültesi’nin Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema Bölümleri, · İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, · Edebiyat Fakültesi’nin Sosyoloji veya Psikoloji Bölümü alanında lisans eğitimi almış olmak.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi
Ales Puan Türü : Sözel
  Doktora
  TC Yabancı Yatay Özel
3 - - 2
Özel Koşullar
·Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · Tarih, Tarih Eğitimi,Uluslararası İlişkiler mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · Tarih veya Uluslararası İlişkiler alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
Türk Dili Ve Lehçeleri
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
3 1 - 2 3 1   2
Özel Koşullar Özel Koşullar
Özel koşul yoktur. Özel koşul yoktur.
Türk Sanatı
Ales Puan Türü : Herhangi Bir Puan Türünden En Yüksek Olanı
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
4 2 - 3 3 1 - 3
Özel Koşullar Özel Koşullar
Özel koşul yoktur. Özel koşul yoktur.
Türk Halk Bilimi
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 - - 3
Özel Koşullar  
· Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak.·
Türk Dünyası Edebiyatları
Ales Puan Türü : Sözel
Yüksek Lisans Doktora
TC Yabancı Yatay Özel TC Yabancı Yatay Özel
3 1 - 2 3 1 - 2
Özel Koşullar Özel Koşullar
· Sosyal bilimlere ilişkin disiplinlerden mezun olmak. · Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: · Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları, Türk Dünyası Edebiyatları bölümü mezunu olmak. Yüksek Lisans Mezunlarında Aranacak Şartlar: Aşağıdaki Yüksek Lisans Programlarından Mezun Olanlar Kabul Edilecektir : · Türk Dili Ve Edebiyatı, · Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi, · Halk Bilimi, · Türkçe Eğitim, · Çağdaş Türkçe Lehçeleri Ve Edebiyatları, · Türk Dünyası Edebiyatları
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı
Türk Halk Oyunları
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
3 1 - -
Özel Koşullar  
· Halk Oyunları dışından başvuranlara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI
Kadın Çalışmaları
Ales Puan Türü : Herhangi Bir Puan Türünden En Yüksek Olanı
Yüksek Lisans  
TC Yabancı Yatay Özel  
5 - - 5
Özel Koşullar
· Özel koşul yoktur.

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor