Güncel Haberler

Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ocak 10, 2011 @ No Comments

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı “Bahar” yarıyılı için aşağıda belirtilen Yüksek Lisans (Tezli, Tezsiz) ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Bütün ana bilim dallarında tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil zorunludur. Başvuru şartları, mülakat sınavı vs. ile ilgili açıklamalar için bu tablonun sonuna bakınız.

ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR
  Yüksek Lisans Doktora Tezsiz Y. Lisans (İkinci Öğretim)  
Arkeometri 5 -    
Bahçe Bitkileri 20 10   1- Yüksek Lisans: Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programı, Bitkisel Üretim Programı mezunları dışındakilere bilimsel hazırlık programı uygulanır (Bkz. Ç.Ü.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesi). 2- Doktora: Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Lisans veya Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
Bilgisayar Mühendisliği 5 - 10 Yüksek Lisans (Tezli): Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Bitki Koruma 12 6    
Biyoloji 12 12   1- Yüksek Lisans: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden lisans mezunları başvurabilir. 2- Doktora: Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olanlar başvurabilir.
Biyoteknoloji 11 5    
Çevre Mühendisliği - 2    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 19 9 10 Yüksek Lisans (Tezli) : Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Kontrol, Bilgisayar, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal, Otomotiv, Makine Mühendislikleri ile Matematik veya Fizik lisans diplomasına sahip olmak.
Endüstri Mühendisliği 5 4   Doktora: Endüstri Mühendisliği Lisans Diplomasına sahip olmak.
Fizik 7 7   1- Yüksek Lisans: Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Astronomi, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans diplomasına sahip olmak. 2- Doktora: Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği, Astronomi, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans veya Lisans diplomasına sahip olmak.
Gıda Mühendisliği 17 12   1- Yüksek Lisans: Mühendislik, Ziraat, Fen-Edebiyat Fakültelerinin ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Biyoloji ve Süt Teknolojisi, Veteriner Fakülteleri, Diğer Fakülte ve Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik programlarından mezun olanlar başvurabilir. 2- Doktora: Gıda Mühendisliği Lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
İnşaat Mühendisliği 17 7   1- Yüksek Lisans: İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olanlar başvurabilir. 2- Doktora: İnşaat Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
İstatistik 4 6   1- Yüksek Lisans: a) İstatistik, Matematik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olanlar başvurabilir. b) İstatistik programı dışındaki program mezunlarının en az 15 kredilik 1 (bir) yıl süreli bilimsel hazırlık programını başarmaları gerekmektedir. 2- Doktora: a) İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoistatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dallarında yüksek lisans veya lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. b) İstatistik Yüksek Lisans programı veya İstatistik Lisans programı dışındaki program mezunlarının en az 15 kredilik 1 (bir) yıl süreli bilimsel hazırlık programını başarmaları gerekmektedir.
Jeoloji Mühendisliği 23 14    
Kimya 20 16    
Maden Mühendisliği 20 8    
Makine Mühendisliği 15 10 15 1- Yüksek Lisans: Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olanlar başvurabilir. 2- Doktora: Makine Mühendisliği Lisans veya Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. 3- Tezsiz Yüksek Lisans: Makine Mühendisliği ve Bütün Mühendislik Dalları ile Teknik Eğitim Fakülteleri Lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
Mimarlık 2 -   Yüksek Lisans :Mimarlık bölümü mezunu olanlar başvurabilir.
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi - - 20  
Otomotiv Mühendisliği 3 -   Yüksek Lisans: Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Peyzaj Mimarlığı 12 4   Yüksek Lisans ve Doktora: Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmaya hak kazananların 1 yıl (2 yarıyıl) “Bilimsel Hazırlık Programı”na devam etmeleri gerekmektedir. (Bkz. Ç.Ü.Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesi).
Su Ürünleri Avlama İşleme Teknolojisi 12 7    
Su Ürünleri Temel Bilimler 11 8    
Su Ürünleri Yetiştiriciliği 8 8    
Tarım Ekonomisi 10 5    
Tarım Makinaları 10 5    
Tarımsal Yapılar ve Sulama 10 10   1- Yüksek Lisans ve Doktora: Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak, Tarım Makinaları Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir. 2- Tarımsal Yapılar ve Sulama Lisans programı dışında Yüksek Lisansa başvurabilecek diğer anabilim dalları: Ziraat Fakültelerinin yukarda ki maddede sayılan bölümler dışında kalan, diğer Bölümler; İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji bölümleri mezunları, Bilgisayar Mühendisliği, Orman Mühendisliği, İstatistik, Teknik Eğitim Fakültesi hidro-jeoloji bölümü mezunu olanlar başvurabilir. 3- Yüksek lisans: diğer program mezunlarının danışmanlarının gerekli görmesi halinde “Bilimsel Hazırlık Programı” almalarına, 4- Doktora: Tarımsal Yapılar ve Sulama, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Orman, İstatistik, hidro-jeoloji bölümlerinden/anabilim dallarından birinden yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Tarla Bitkileri 20 10   1- Yüksek Lisans: Tarla Bitkileri Bölümü veya Bitkisel Üretim Programı kapsamına giren diğer bölümlerden mezun olma veya Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans Eğitim Programına başlamadan önce Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen “Bilimsel Hazırlık Programına” dahil olmayı kabul etmeleri koşuluyla Tarla Bitkileri Bölümü Çalışma Alanları ile ilgili diğer Lisans programlarının birisinden mezun olma koşulunu sağlayanlar başvurabilir. 2- Doktora: Tarla Bitkileri Bölümü mezunu veya Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Lisans veya Yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
Tekstil Mühendisliği 8 4   1- Yüksek Lisans: Tekstil Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. 2- Doktora: Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında Lisans veya Yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilir.
Toprak 10 5   1- Yüksek Lisans: Toprak Bölümü veya Toprak Alt Programı mezunu olmak veya Yüksek lisans programı öncesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık programına tabi tutularak iki dönemde toplam en az 15 kredilik ders almak kaydıyla Ziraat Mühendisliğine yönelik diğer Bölüm/Programlardan veya Fen Bilimleri alanındaki Fizik, Biyoloji, Kimya, Jeoloji, Jeodezi-Fotogrametri, Harita, Bilgisayar Programlama, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği alanlarından mezun olanlar başvurabilir. 2- Doktora: Toprak Bölümü veya Toprak Alt Programı mezunu olmak veya Doktora programı öncesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık programına tabi tutularak (Yüksek Lisansta tabii tutulmayanlar için) iki dönemde toplam en az 18 kredilik ders almak kaydıyla Ziraat Mühendisliğine yönelik diğer Bölüm/Programlardan veya Fen Bilimleri alanındaki Fizik, Biyoloji, Kimya, Jeoloji, Jeodezi-Fotogrametri, Harita, Bilgisayar Programlama, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği alanlarından mezun olanlar başvurabilir.
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 -   Yüksek Lisans: Astronomi ve Uzay Bilimleri, Arkeometri, Biyoloji, Coğrafya,Fizik, Matematik, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeodezi ve Fotoğrometri Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Şehir Planlama, Orman Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı ve/veya Kentsel Tasarım, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olması gerekmektedir.
Zootekni 21 13   1- Yüksek Lisans: Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesinin Matematik, İstatistik, Bilgisayar, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Genetik Bölümü mezunu olanlar başvurabilir. 2- Doktora: Zootekni, Biyoteknoloji, Matematik ve İstatistik Anabilim Dalında Lisans veya Yüksek Lisans yapmış olmak veya Veteriner Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.

  

I-) YÜKSEK LİSANS (Tezli veya Tezsiz) PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Lisans Diploması,

2- Lisans not belgesi (transkript) (notların herhangi bir çevrimi kabul edilmeyecektir, gerekli çevrimler Enstitü tarafından yapılacaktır),

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı” (ALES) sonuç belgesi; Tezli Yüksek Lisans programları ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim), Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim), Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) ile Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (İkinci Öğretim) Tezsiz Yüksek Lisans programları için

· sayısal en az 55 ALES puanı

almış olmak gereklidir. ALES sonuçları sınava girildiği tarihten itibaren üç yıl geçerlidir.

4- Sayısal puan türünden ALES sonuç belgesi yerine “Graduate Record Examination” (GRE) sonuç belgesi: GRE puanının en az “sayısal 610” olması,

5- Çukurova Üniversitesi Senatosunun 16 Haziran 2009 tarih ve 08/01 sayılı kararı ile tezli yüksek lisans programları için aşağıda belirtilen yabancı dil puanlarından birini almış olmak gereklidir.

Yabancı dil Sınav türü ve gerekli minimum puan
İngilizce KPDS: 50 ÜDS: 50 TOEFL (bilgisayar tabanlı): 130 TOEFL (internet tabanlı): 50
Almanca KPDS: 50 ÜDS: 50 Test DAF: 2,0
Fransızca KPDS: 50 ÜDS: 50 DELF: A2

  

- 60 TL başvuru ücretinin T.C. İş Bankası Balcalı şubesindeki 6010-649381 numaralı hesabına yatırıldığını gösterir dekont.

II-) DOKTORA/LİSANS ÜZERİNE DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Lisans veya Yüksek Lisans Diploması,

2- Lisans ve Yüksek Lisans not belgeleri (transkript) (notların herhangi bir çevrimi kabul edilmeyecektir, gerekli çevrimler Enstitü tarafından yapılacaktır),

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan “Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı” (LES) veya “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı” (ALES) sonuç belgesine göre

· sayısal en az 45 LES puanı veya

· sayısal en az 55 ALES puanı

(Lisans diploması ile başvuracak adaylarda sayısal puan türünden en az 70 ALES almış olmak gerekir) LES sonuçları sınava girildiği tarihten itibaren iki, ALES sonuçları üç yıl geçerlidir. LES sonuçları ÖSYM tarafından http://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=656 bağlantısında verilen program kullanılarak ALES’e dönüştürülür ve Enstitü giriş puanının hesaplanmasında ALES veya ALES’e dönüştürülen LES puanı kullanılır. LES sonuç belgesi ile başvuru yapanların dönüştürülebiliyorsa ALES’e dönüştürülen sonucun bir çıktısını başvuru evrakına eklemesi gerekir.

4- Sayısal puan türünden LES veya ALES sonuç belgesi yerine “Graduate Record Examination” (GRE) sonuç belgesi: GRE puanının en az “sayısal 610” olması (Lisans diploması ile başvuranlarda en az “sayısal 685” olması) gerekir.

5- Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından yeterli puan almış olmak.

6- 60 TL başvuru ücretinin T.C. İş Bankası Balcalı şubesindeki 6010-649381 numaralı hesabına yatırıldığını gösterir dekont.

III-) BAŞVURULAR

1- Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular a) İnternet üzerinden, http://fbe.cu.edu.tr/fbe/basvuru/index.aspx adresinde başvuru için gerekli bilgilerin girilmesi ve b) Girilen bilgilere esas olan belgelerin enstitümüze şahsen teslim edilmesi şeklinde yapılacaktır. Başvuru evraklarının en geç 21 Ocak 2011 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilip, kayıtların onaylattırılması ve başvuru belgesinin imzalanması gerekmektedir. Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuruda istenen belgelerin (Diploma, Mezuniyet Belgesi, Transkript, LES, ALES ve Dil Sınav belgeleri gibi) aslı veya resmi bir kurumca “Aslı Gibidir” onaylı veya Noter tasdikli kopyası kabul edilecektir.

4- Yurtdışından mezun olanlardan denklik belgesi istenecektir.

5- Enstitümüz programlarından mülakat sonrası başarılı olup kontenjanı asil olarak kazananların kayıt yaptırmaması halinde, kazanıp kontenjan haricinde yedekte bulunanlara kayıt hakkı tanınacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

IV-) MÜLAKAT SINAV TARİHLERİ

Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Doktora programlarına başvuranların mülakat sınavları 26 Ocak 2011 tarihinde saat 09.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

V-) DEĞERLENDİRME

· Yüksek Lisans programları için adayların;

ALES puanının %50’si

Yüz üzerinden lisans mezuniyet not ortalamasının %25’ i ve,

Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %25’i

alınarak Yüksek Lisans Giriş Puanı hesaplanır. Yüksek Lisans Giriş Puanı 65 (altmış beş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

Doktora programları için adayların;

ALES (veya ALES’e çevrilen LES) puanının %50’si

Yüz üzerinden Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u (Lisans derecesi ile başvuranlarda %25’i),

Yüz üzerinden Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i ve,

Yüz üzerinden mülakat sınavı notunun %25’i

alınarak Doktora Giriş Puanı hesaplanır. Doktora Giriş Puanı 70 (yetmiş) veya daha fazla olan adaylar başarılı sayılır ve puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilmeye hak kazanır.

VI-) KESİN KAYIT

Yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programlarına başvurup anabilim dallarında yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olan ve kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 28 Ocak 2011-04 Şubat 2011 tarihlerinde yapılacaktır. Bu tarihten önce kesin kayıtların nasıl yapılacağı üzerine Enstitümüz web sayfasında detaylı açıklama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybedeceklerdir.

Ancak kesin kayıtlar için istenecek belgeler aşağıda verilmiştir:

Kesin kayıt için istenecek belgeler:

1- Nüfus cüzdan fotokopisi (TC kimlik numarası olmalıdır)

2- 3 adet vesikalık fotoğraf.

3- Erkekler için Askerlik Şubesinden alınacak “Durum Belgesi”

4- 2010-2011 Eğitim-öğretim yılı “Bahar” yarıyılı öğrenim katkı payının ilan edilecek olan banka hesaplarından birine yatırıldığına dair banka dekontu.

VII-) NOTLAR

Güncel açıklamalar için http://fbe.cu.edu.tr adresinin sık sık ziyaret edilmesi önerilir.

Bilgi için;

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunun

0322-338 60 84 (4 hat)’dan “2758-17” numaralı telefonuna veya

http://fbe.cu.edu.tr internet web adresine başvurulabilir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2010–2011 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜMÜZE 2010–2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİSİ KONTENJANLARI

Ana Bilim Dalları Program Adı Yüksek Lisans / Doktora
Tıp Fakültesi
Adli Tıp Adli Tıp 3 YL(1-Hukuk) 3 D (1-Patoloji Uzmanı) (1-Kimya Mezunu Toksikoloji tez çalışmalı) (1-Adli Tıp uzmanı Türk kökenli akraba ülkeler topluluğu)
Adli Tıp Adli Seroloji 2 YL
Adli Tıp Adli Odontoloji 2 YL
Anatomi Anatomi 5 YL/5 D
Biyofizik Biyofizik 4 YL/ 4 D
Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya 5 YL/ 2 D
Çocuk Sağlığı ve Hast. Pediatrik Hematoloji 2 YL
Çocuk Sağlığı ve Hast. Pediatrik Onkoloji 1 YL
Farmakoloji Farmakoloji 6 YL / 2 D
Fizyoloji Fizyoloji 4 YL(1 -Yabancı uyruklu) 5 D(2-Yabancı uyruklu)
Fizyoloji Spor Fizyolojisi 2 YL
Fizyoloji Üreme Gelişme Fizyolojisi 1 YL
İç Hastalıklar Temel Onkoloji 2 YL
Histoloji-Embriyoloji Histoloji-Embriyoloji 5 YL/ 5 D
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 2 YL / 4 D
Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji 3 YL/ 2 D
Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti 3 D
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor 5 YL/ 5 D
Adana Sağlık Yüksek Okulu
Hemşirelik Hemşirelik 12 YL
Ebelik Ebelik 3 YL

BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1) 2010–2011 Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların Yükseköğretim Kurulunun 02.06.2007 tarihli yönetmelik değişikliğine göre ALES asgari 55 standart puanı veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 Temel Tıp puanı almış olanlar başvurabilirler.

a) Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek Doktora programlarına başvuran adaylarda ALES koşulu aranmaz.

b) Temel Tıp puanı; Temel Tıp Bilimleri I standart puanının 0,7; Klinik Tıp Bilimleri puanın 0,3 ile çarpılarak, toplanmasıyla elde edilir.

c) Beden Eğitimi ve Spor programına başvuracak adaylardan herhangi bir puan türünden, Deontoloji ve Tıp Tarihi programına başvuracak adaylardan sözel ağırlık türünden, diğer programlara başvuracak adaylardan sayısal türden puan istenir.

2-a) Doktora Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

b) Yüksek Lisans Programlarına Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 50 puan almış olanlar veya KPDS, TOEFL, IELTS, FCE’den eşdeğer puan almış olanlar başvurabilirler.

3)Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuruları, 01 Şubat tarihine kadar Enstitümüze şahsen ve Internet üzerinden yapılacaktır.

5) Başvuru onaylandıktan sonra başvurunun kaydedildiğini bildiren bir mesaj ve başvuru numarası ekrana gelecektir. Başvurunun tamamlanmış olması için başvuru sırasında istenen belgelerin en geç 01 Şubat 2011 tarihine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Aksi halde başvuru geçerli olmayacaktır.

6) Yüksek Lisans/ Doktora giriş mülakat sınavları 04 Şubat 2011 tarihinde ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

7) Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinin Madde–3-a bendi gereğince öğrencilerin devam koşullarını yerine getirmeleri zorunludur.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (Enstitüden sağlanır).

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği.

c) Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu’nca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir).

d) Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e) 2 adet fotoğraf (4.5×6 ebadında, renkli gözlük takılmamış, baş açık, erkekler kravatlı ve sakalsız olacak),

f) ALES veya TUS belgesi,

g) Pasaport ve ikametgâh (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

h) Öğrenim vizesi (Yabancı uyruklular için)

ı) ÜDS veya TOEFL, İELTS gibi dil sınavı belgesi,

i) Ç.Ü. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünün T.C. İş Bankası Balcalı Şubesi 6010677992 nolu hesaba yatırılan 60 YTL başvuru ücretinin dekontu,

j) Referans mektubu ve hakkında bilgi alınabilecek diğer 1 kişinin isim ve adresi.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010-2011 BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Lisansa Dayalı Doktora Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş YL Başarılı Lisans Öğr. (*) Y.U YL Y.U Dok
-Üretim Yönetimi   1            
-Finans   2            
İşletme II.Öğretim 30              
E-MBA (*) 50              
Yönetim ve Org. II.Öğretim 30              
Bankacılık ve Borsa II.Öğretim 30              
İKTİSAT 15 5 3 1 3 5 2 2
Avrupa Birliği Eko. II. Öğretim 30       5      
Dış Ticaret ve Kambiyo II.Öğretim 30       5      
MALİYE 10              
MALİYE II.Öğretim 20              
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER 10              
EĞİTİM BİLİMLERİ                
-E. P. Ö. 10 3            
-P. D. R 10 6            
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ 5              
FELSEFE ĞRUBU EĞİTİMİ         3      
İLKÖĞRETİM 13              
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 10              
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 10 10            
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI                
-Eski Türk Edebiyatı 3              
-Yeni Türk Edebiyatı 1              
-Türk Halk Edebiyatı   1            
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ 10 3 3 1 1   1 1
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ 5 3            
RESİM – İŞ EĞİTİMİ 6       1 3    
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ                
-Dinler Tarihi 2              
-Din Sosyolojisi 1              
-Din Psikolojisi 3              
-Felsefe Tarihi 1              
-İslam Felsefesi 2              
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ                
-Hadis 4 4            
-Kelâm 2 2            
-İslam Hukuku 2 3   1        
-Tasavvuf Tarihi 2 2            
-Tefsir 2 2   1        
-Arap Dili ve Belâgatı 4 3            
SERAMİK 10              
MÜZİK                
-Yaylı Çalgılar 3              
-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar 1              
ARKEOLOJİ 6       2      
SAHNE SANATLARI                
-Opera-Şan 2              
-Tiyatro-Oyunculuk 2              
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI                
-İslam Tarihi 3              
-Türk İslam Edebiyatı 4              

(*)Genel Not Ortalaması 3.00 olan lisans öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilir.

(*) e-MBA programına YÖK’ten izin alındığı takdirde yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI:
İŞLETME v İşletme Tezsiz Yüksek Lisans için, 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak. v Tezsiz Yönetim Organizasyon Yüksek Lisans için, 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak. v Tezsiz Bankacılık ve Borsa Yüksek Lisans için, 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak. v E-MBA Tezsiz Yüksek Lisans için, 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak. Not: Tüm programlara yeterli sayıda öğrenci olması durumunda açılacaktır. (Bankacılık ve Borsa, Yönetim ve Organizasyon için, kredi/saat başına ücret 220. -TL )
2. İKTİSAT v Tezli yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş için, İktisat veya İşletme Fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin ilgili Anabilim dallarından birinden mezun olmak. v AB Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans için, 4 yıllık lisans mezunu olmak. (Kredi/saat başına ücret 150 .-TL ) v Dış Ticaret ve Kambiyo Tezsiz Yüksek Lisans için,4 yıllık lisans mezunu olmak . (Kredi/saat başına ücret 150 .-TL)
3.MALİYE v Tezli Yüksek lisans için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat veya Maliye bölümü mezunu olmak. v Tezsiz Yüksek Lisans için 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak. (Kredi/saat başına ücret 125 .-TL)
4.ULUSLARARASI İLİŞKİLER v Yüksek lisans için, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, veya Siyasal Bilgiler Fakültesi veya Hukuk Fakültesi veya İletişim Fakültesi veya Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji, Antropoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak.
5.EĞİTİM BİLİMLERİ v EPÖ yüksek lisans için, Eğitim Programları ve Öğretimi veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. v EPÖ doktora için, İlköğretim anabilim dalı veya Eğitim Programları ve Öğretimi anabilim dalı veya Sınıf Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak, (Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi dışında tamamlayanlar başvuramaz.) v PDR yüksek lisans için, PDR lisans mezunu olmak veya PDR’de yan dal yapmış olanlar başvurabilir. v PDR doktora için, PDR yüksek lisans mezunu olmak.
6.BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ v Yüksek lisans için, Fakültelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmak.
7.İLKÖĞRETİM v Yüksek Lisans için, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller Bölümü ile Eğitim Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Fen Bilgisi, Tarih, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinden birinden mezun olmak.
8.SINIF ÖĞRETMENLİĞİ v Yüksek Lisans için, Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak.
9.OKULÖNCESİ EĞİTİMİ v Yüksek lisans için, Okulöncesi Öğretmenliği ve/veya çocuk gelişimi eğitimi, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim Programları Öğretimi lisans mezunu olmak. v Doktora için, Okulöncesi Öğretmenliği ve/veya çocuk gelişimi eğitimi, Sosyal Hizmetler, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitim Programları Öğretimi Yüksek Lisans mezunu olmak.
10.TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI v Yüksek lisans için, Fen-Edebiyat Fakültelerinin, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü veya Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. v Doktora için, Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak.
11.ALMAN DİLİ EĞİTİMİ v Yüksek Lisans ve Doktora için, ALES sınavının Sözel, Sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinin herhangi birinden en az 55 puan almış olmak.
12.RESİM-İŞ EĞİTİMİ v Yüksek lisans için, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği veya Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak.
13.TEMEL İSLAM BİLİMLERİ v Doktora için, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.
14.SAHNE SANATLARI v Konservatuarların Opera-Şan Anasanat Dalı lisans mezunu olmak. v Konservatuarların veya Fakültelerin Oyunculuk Anasanat Dalı lisans mezunu olmak.
15.SERAMİK ANASANAT DALI v Yüksek Lisans için, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik Bölümü veya Grafik veya Tekstil veya İç Mimarlık bölümlerinden birinden mezun olmak.
16. MÜZİK ANASANAT DALI v Yüksek Lisans için, Konservatuvarların veya Fakültelerin Yaylı Çalgılar veya Üflemeli-Vurmalı Çalgılar Anasanat dalı lisans mezunu olmak.
17.ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI v Yüksek lisans için, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Klasik Arkeoloji, Hititoloji, Sümeroloji Anabilim Dallarından birinden mezun olmak. v Özel öğrenci için, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Prehistorya, Klasik Arkeoloji, Hititoloji, Sümeroloji Anabilim Dallarından birinden mezun olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ :
v Başvurular 27 Aralık 2010 – 21 Ocak 2011 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. v Posta ile müracaat kabul edilmeyecektir. v Başvurularla ilgili olarak Enstitünün 0.322.338 65 74 (telefon) ile 338 60 84-88’den 2386-2387-2388 no’lu telefonlarından ya da http://sosyalbilimler.cu.edu.tr ’den bilgi alınabilir. Forma ulaşmak için http://fbe.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/basvuru linkini kullanabilirsiniz. v Başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Ancak başvuru evraklarının en geç 21 Ocak 2011 tarihine kadar Enstitü Müdürlüğüne teslim edilip, kayıtların onaylattırılması gerekmektedir. v Kayıtlarını onaylatmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. e-MBA programı ile ilgili detaylara http://emba.cu.edu.tr/ web sayfası üzerinden ulaşmak mümkündür. Programa başvuru için link: http://fbe.cu.edu.tr/sosyal/ogrenci/basvuru/indexEMBA.aspx
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1)Yüksek Lisans Programlarına başvuranlardan; v Lisans Diploması, (Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge) v Lisans Trankripti,(Üniversitesinden 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığını gösteren belge) v 1 adet fotoğraf (Erkeklerde sakalsız, bayanlarda başörtüsüz), v KPDS’den en az 50 veya ÜDS’den en az 50 veya TOEFL 130(Computer based), (Internet based) 50 veya IELTS 5,0 veya Almanca’dan en az KPDS 50 veya ÜDS 50 veya Test DaF 2; veya Fransızca’dan en az KPDS 50 veya ÜDS 50 veya DELF A2 puan almış olduğunu gösteren belge; (Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavları) (İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil belgesi Aranmayacaktır.) v ALES belgesi (en az 55 puan), Türk Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Arkeoloji Anabilim Dalları için en az Sözel 55 puan, Resim-İş Eğitimi ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalları için seçenekli puan en az 55 puan, diğer anabilim dalları için en az EA 55 puan, v Konservatuvar ve Güzel Sanatlar için ALES sınavı kaldırılmıştır. v T.İş Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi 6010 304590 649097 no’lu hesaba yatırılan 60.- TL. başvuru ücretinin dekontu. · v e-MBA programına başvuracaklar başvuru ücretini Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesinin TR29000100169025593792500 1 no’lu hesaba 60.- TL. yatıracaklardır. 2)Doktora Programına başvuranlardan; v Yüksek Lisans Diploması, v Yüksek Lisans Transkripti, (Üniversitesinden 4’lük sistemin 100’lük sistemde karşılığına ilişkin belge) v Lisans Trankripti, (Üniversitesinden 4’lük sistemin 100’lük sistemdeki karşılığını gösteren belge) v Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin yapılmış olduğuna ilişkin belge, v 1 adet fotoğraf (Erkeklerde sakalsız, bayanlarda başörtüsüz), v ALES belgesi (en az 55 puan), Türk Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili Eğitimi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalları için en az Sözel 55 puan, Alman Dili Eğitimi için seçenekli puan en az 55, diğer Anabilim Dalları için en az EA 55 puan. v ÜDS’den en az 55 veya KPDS’den 55, TOEFL bilgisayarlı 153 veya IELTS 5.5 veya FCE (C) puan almış olduğunu gösteren belge, (Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı sınavları) Lisans derecesi ve yüksek lisans derecesi ile Alman Dili Eğitimi ve Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora programına başvuruda, ÜDS’den veya KPDS’den en az 80 puan aldıklarını gösteren belge (Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı sınavları), -Lisans derecesi ile Alman Dili Eğitimi , İktisat Anabilim Dalı doktora programına başvuruda ALES’den ilgili puan türünden en az 70 puan aldığını gösteren belge, v T.İş Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi 6010 304590 649097 no’lu hesaba yatırılan 60.- TL. başvuru ücretinin dekontu.
SINAV TARİHLERİ :
Mülakat Sınav Tarihleri :
Tezli Yüksek Lisans Mülakat Sınavı 25 Ocak 2011 saat 10.00
Doktora Mülakat Sınavı 25 Ocak 2011 saat 13.00
Tezsiz Yüksek Lisans Mülakat Sınavları
Maliye 26 Ocak 2011 saat 10.00
Avrupa Birliği Ekonomisi 26 Ocak 2011 saat 10.00
Dış Ticaret ve Kambiyo 26 Ocak 2011 saat 13.00
Yönetim ve Organizasyon 26 Ocak 2011 saat 10.00
Bankacılık ve Borsa 26 Ocak 2011 saat 10.00
İşletme 26 Ocak 2011 saat 13.00
E-MBA 27 Ocak 2011 saat 10.00
Yatay geçiş başvuruları:
Yatay geçiş başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. İstenen Belgeler : v Başvuru dilekçesi, v Birinci dönemle ilgili transkript, v Disiplin cezası olmadığına ilişkin belge, v ALES belgesi, v Lisans diploması ve transkript, Yüksek lisans diploması, transkript, v T.İş Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi 6010 304590 649097 no’lu hesaba 60.- TL. başvuru ücretinin dekontu.
Özel öğrenci başvuruları :
Özel öğrenci başvuruları 24 Ocak – 28 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacaktır. İstenen Belgeler : v Başvuru dilekçesi, v Lisans diploması, lisans transkripti, yüksek lisans diploması, yüksek lisans transkripti ve özgeçmiş, v T.İş Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi 6010 304590 649097 no’lu hesaba 60.- TL. başvuru ücretinin dekontu.
DUYURULAR :
Adaylara ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirme (sınav sonuçları, ek kontenjanlar, kayıt tarihleri, başvurular vs.) Enstitümüzün http://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr web sayfasından (Duyuru ve Etkinlikler) yapılacaktır. Adaylar sayfa/sayfalardaki duyuruları takip etmekle yükümlüdürler. Her ne sebeple olursa olsun web sayfasını takip etmemekten kaynaklanabilecek geçmişe yönelik itirazlar dikkate alınmaz.

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor