Güncel Haberler

Adnan Menderes Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı

Ocak 10, 2011 @ No Comments
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2010-2011 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Üniversitemize bağlı Enstitülerinin anabilim dallarının lisansüstü programlarına 2010-2011 eğitim- öğretim yılı bahar yarıyılında aşağıda belirtilen kontenjanlara öğrenci alınacaktır.

Başvuru Tarihi:17-31 Ocak 2011

Başvuru Yeri :Enstitüler (ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/Aydın)

Adayların istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğüne bizzat başvurmaları gerekmektedir. Sonuçlar mülâkat tarihinden sonra üç gün içerisinde http://www.adu.edu.tr adresinde ana sayfada duyurulacaktır.

Mülâkat Tarihi ve Saati:DOKTORA : 1 Şubat 2011 saat 14.00

Mülâkat Yeri:

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Matematik Anabilim Dalı, Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/Aydın

Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Anabilim Dalları Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi Çakmar/Aydın

Mülâkat Yeri:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Anatomi, Biyokimya, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, İç Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalları; ADÜ Veteriner Fakültesi Işıklı/Aydın

Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı; ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarı Merkez Kampusü Aytepe/Aydın

Biyofizik Anabilim Dalı; ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Biyofizik Laboratuvarı Merkez Kampusü Aytepe/Aydın

Mülâkat Yeri:

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

İşletme, Arkeoloji, Sosyoloji, İktisat, Felsefe, Doktora Programlarına başvuracak adaylar Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi

Mülâkat Tarihi ve Saati:YÜKSEK LİSANS: 1 Şubat 2011 Saat: 10.00

Mülâkat Yeri:

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Matematik, Makine Mühendisliği, Kimya, Biyoloji ve Anabilim Dalları Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/Aydın

Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Anabilim Dalları Ziraat Fakültesi Güney Yerleşkesi Çakmar/Aydın.

Mülâkat Yeri:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Anatomi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Biyokimya, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji, İç Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Patoloji, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, Viroloji Anabilim Dalları; ADÜ Veteriner Fakültesi Işıklı Kampusu – Işıklı / Aydın

Biyofizik Anabilim Dalı; ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Biyofizik Laboratuvarı Merkez Kampusü-Aytepe/Aydın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı; ADÜ Aydın Sağlık Yüksekokulu – Aydın

Mülâkat Yeri:

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Fransız Dili ve Edebiyatı, (YÖK tarafından açılışı kabul edildiği takdirde öğrenci alınacaktır), Arkeoloji, İşletme, İktisat, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Maliye, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylar için Fen-Edebiyat Fakültesi ADÜ Merkez Yerleşkesi – Aydın

Kesin Kayıtta verilmesi gereken belgeler

1) Lisans diplomasının aslı (yurtdışı mezunları için denklik belgesi),

2) Lisans not ortalaması ve not dökümü belgesinin aslı,

3) ALES/TUS veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi aslı,

4) ÜDS, KPDS veya eş değeri yabancı dil belgesi/ Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge, (Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları hariç)

5) 6 adet fotoğraf,

6) 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi

7) Aday Kayıt Formu (Aday Kayıt Formu Enstitülerin web sayfalarından veya Enstitü Müdürlüklerinden alınabilir)

8) Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı (tecil veya terhis belgesi),

9) Başka bir üniversitenin enstitüsünde kayıtlı olmadığına dair dilekçe,

10) 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen öğrenci katkı payı (154.50 TL) Garanti Bankası Aydın Şubesi 015-6299345 nolu hesaba yatırılan dekontu.

Kesin Kayıt ve Ders Kayıt Tarihi

Doktora Programı : 02-11 Şubat 2011

Yüksek Lisans Programı (Tezli – Tezsiz, İkinci öğretim): 02-11 Şubat 2011

Kesin Kayıt Yeri

Enstitüler (ADÜ Merkez Yerleşkesi, Aytepe/AYDIN)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (Tezli, Tezsiz, İkinci Öğretim) BAŞVURU KOŞULLARI ve GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Koşulları Açıklama Gerekli Belgeler
1) Lisans mezuniyet not ortalamasının yüz tam not üzerinden en az 60 puan olması. Öğrenci mezun olduğu üniversiteden mezuniyet not ortalamalarını 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmüş haliyle belgeli olarak getirmediği takdirde, ADÜ Senato’sunun 28.02.2007 tarih ve 2007/04 sayılı oturumunda kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınır. Dönüşüm Tablosu ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı WEB ana sayfasından görülebilir. www.idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/ –Lisans not ortalaması ve not dökümü belgesinin aslı ve fotokopisi –Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (yurtdışı mezunları için denklik belgesi)
2) Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 puan almış olması, Temel Tıp Bilimlerine başvuracak adayların TUS’dan 45 temel tıp puanı almış olması. Tıp Fakültesi mezunları ALES yerine TUS puanıyla başvurabilir. ALES/TUS veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi aslı ve fotokopisi
3) ÜDS/KPDS’den en az 40 veya eşdeğeri Yabancı Dil Sınavından buna denk puan almış olması, Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 70 puan aldıklarını gösteren belge (Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüsü). -Yabancı dil belgesi olmayan adaylar başvuru yapabilirler. Ancak mülâkat sınavını başarmaları durumunda kontenjan dâhilinde aday öğrenci olurlar. Adayların yabancı dil belgesi getirmeleri durumunda kesin kayıtları yapılır (ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 6). — Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli – Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Yabancı Dil Belgesi aranmamaktadır. ÜDS/KPDS veya eşdeğeri sayılan sınavın ya da Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılan sınava ait yabancı dil sonuç belgesi aslı ve fotokopisi (Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
    –Kısa özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi –Aday Kayıt Formu (Enstitülerin web sayfalarından alınabilir) –Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı ve fotokopisi (tecil veya terhis belgesi).

DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve GEREKLİ BELGELER:

Başvuru Koşulları Açıklama Gerekli Belgeler
1) Doktora programlarına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 80 puan), Tezli Yüksek Lisans mezunlarının en az 75 puan ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerin mezunlarının en az 60 puan not ortalamasına sahip olmaları,   –Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve not dökümü aslı ve fotokopisi –Lisans ve/veya tezli yüksek lisans diploması aslı ve fotokopisi (yurtdışı mezunları için denklik belgesi).
2) Başvurulan programın puan türünde Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranlarda veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakültelerden mezunların başvurularında ALES’ten en az 55 puan, lisans diplomasıyla başvuranlarda ise en az 70 puan (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programları için 75 puan) almış olmaları; Temel Tıp Bilimleri ile Klinik Tıp Bilimlerine başvuracak adayların TUS’dan 45 Puan almaları gerekmektedir. –Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Doktora Eğitimine en fazla bir (1) yarıyıl ara vererek başvuruda bulunanlardan yeniden ALES belgesi istenmez. –TUS/ALES veya eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi aslı ve fotokopisi.
3) ÜDS/KPDS’den 55 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk puana sahip olmaları gerekir   –ÜDS/KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi aslı ve fotokopisi
    –Kısa özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi –Aday Kayıt Formu (Enstitülerin web sayfalarından alınabilir) –Erkek adaylar için askerlik belgesi aslı ve fotokopisi (tecil veya terhis belgesi)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI ALES PUAN TÜRÜ PROGRAM TÜRÜ KONTENJAN
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Ön Koşul
Bahçe Bitkileri EA SAY Tezli Yüksek Lisans 1 - - Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunu olmak.
Doktora - - 1 Bahçe Bitkileri Bölümünde Doktora yapmakta olmak.
Bitki Koruma Entomoloji Fitopatoloji EA SAY Tezli Yüksek Lisans 4 - - ——
Doktora - - - ——
Tezli Yüksek Lisans 1 - - ——
Doktora - - - ——
Biyoloji EA SAY Tezli Yüksek Lisans 2 - 1 Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği mezunu olmak.
Doktora - - - ——-
Fizik EA SAY Tezli Yüksek Lisans - - - ——-
Kimya SAY Tezli Yüksek Lisans 8 - - Anorganik Kimya 1, Organik Kimya 3, Biyokimya 2 ve Analitik Kimya 2 Bilim Dallarına öğrenci alınacaktır. Fen veya Fen Edebiyat Kimya lisans mezunu olmak. (Biyokimya için Kimya, Biyokimya veya Biyoloji lisans mezunu olmak).
Doktora - - - ——-
Makine Mühendisliği SAY Tezli Yüksek Lisans 3 - - 1- Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak; 2- ALES?80; 3- Genel Not Ortalaması (GNO)?3.00/4.00 veya eşdeğeri; 4- ÜDS?70 veya eşdeğeri;
Matematik SAY Tezli Yüksek Lisans 2 - - ÖYP kontenjanı için kullanılacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans - - -  
Doktora 3 - - 2 tanesi ÖYP kontenjanı için kullanılacaktır.
Tarla Bitkileri EA SAY Tezli Yüksek Lisans 3 - - —–
Doktora 2 - - —–
Tarım Ekonomisi EA Tezli Yüksek Lisans 4 - - Örgün Eğitim Veren Lisans Programlarından Mezun Olmak.
Tarım Makinaları EA SAY Tezli Yüksek Lisans 4 - - ——
Doktora - - - ——
Tarımsal Yapılar ve Sulama EA SAY Tezli Yüksek Lisans 5 - - Ziraat fakültelerinin lisans programlarından mezun olmak.
Doktora - - - ——-
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme EA SAY Tezli Yüksek Lisans 6 - 1 ——-
Doktora 3 - - ——-
Zootekni EA SAY Tezli Yüksek Lisans 4 - 1 ——-
Doktora 2 - - ——-
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği EA SAY Tezli Yüksek Lisans - - - ——-

T.C.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2010/11 BAHAR DÖNEMİ

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI

      KONTENJAN  
Program Adı Program Türü Puan Türü T.C. Yabancı Yatay Geçiş Ön Koşul
Anatomi (Veteriner)
Anatomi (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 3 - 1 -
Anatomi (Veteriner) Doktora SAY / EA 3 - 1 -
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner)
Besin Hijyeni ve Teknolojisi (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 2 - - -
Biyofizik (Tıp Fakültesi)
Biyofizik (Tıp Fakültesi) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 1 - - -
Biyofizik (Tıp Fakültesi) Doktora SAY / EA 2 - - -
Biyokimya (Veteriner)
Biyokimya (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 1 - - -
Cerrahi (Veteriner)
Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 1 - - -
Cerrahi (Veteriner) Doktora SÖZ / EA 1 - - -
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Sağlık Yüksekokulu)
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Sağlık Yüksekokulu) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 1 - - ADIM projesi kapsamında Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda çalışan öğretim görevlileri öncelikli kabul edilir
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 3 - - -
Doğum ve Jinekoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 1 - - -
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner)
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 4 - - -
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 2 - - -
Fizyoloji (Veteriner)
Fizyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 3 - 1 -
Fizyoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 2 - 1 -
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner)
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 4 - - -
Histoloji-Embriyoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 3 - - -
İç Hastalıkları (Veteriner)
İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 1 - - Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora SAY / EA 1 - - Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
Mikrobiyoloji (Veteriner)
Mikrobiyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 2 1 - -
Mikrobiyoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 1 1 - -
Parazitoloji (Veteriner)
Parazitoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 3 - - -
Parazitoloji (Veteriner) Doktora SAY / EA 3 1 1 -
Patoloji (Veteriner)
Patoloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY 3 1 1  
Patoloji (Veteriner) Doktora SAY 2 1 1 Veteriner Fakültesi Mezunu
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama (Veteriner)
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 2 - - -
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama (Veteriner) Doktora SAY / EA 2 - - -
Tıbbi Parazitoloji (Tıp Fakültesi)
Tıbbi Parazitoloji (Tıp Fakültesi) Doktora SAY / EA 2 - - -
Viroloji (Veteriner)
Viroloji (Veteriner) Yüksek Lisans (Tezli) SAY / EA 3 - - -

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Başvuru koşulları ve kontenjanlar için TIKLAYINIZ

Leave a Reply

© 2015 WWW.KPDS.COM.TR.

SEO Powered By SEOPressor